Followers

Google+ Followers

woensdag 24 maart 2010

SaLuSa 24-Maart-2010

Er bestaat absoluut geen twijfel over jullie vermogen deze periode succesvol door te komen. Alles zal in relatief korte tijd duidelijker worden en dan kunnen jullie inspanningen worden gericht op een zodanige wijze dat jullie allemaal samenkomen, in de Liefde en het Licht die neerdalen op Aarde.Veel gebeurt er vandaag de dag in de wereld in de zin van confrontatie. Het brengt haat voort en het zoeken naar wraak in een nooit-eindigende cirkel, die jullie sinds onheuglijke tijd lijkt te vergezellen. De energieën blijven oorlog, uitputtingsslagen of terrorisme stimuleren, hoeveel tijd er ook verstrijkt. De negatieve energieën kunnen worden omgevormd maar worden vaak aangevuld door degenen die ze niet los willen laten. Dierbaren, de Mens heeft veel te lang met geweld geleefd en door te proberen zijn “vijanden” te doden heeft hij juist de omstandigheden gecreëerd waardoor diepgewortelde haat, als brandstof voor oorlogen, onafgebroken kon aanhouden. Het is tijd de Eenheid van het Menselijk Ras te erkennen en te beseffen dat hun reizen naar hetzelfde doel leiden. Het is daarom veel beter als één groep vooruit te gaan die elkaar van dienst is, in plaats van de afscheiding te creëren die ontwikkeling naar een verenigde beschaving onderdrukt.

Alleen liefde zal de negatieve energieën volledig oplossen en jullie moeten een manier vinden om mensen bij elkaar te brengen. Vergiffenis zou een prachtige stap zijn naar het bijleggen van alle verschillen uit het verleden, waardoor een nieuwe Mensheid kan ontstaan die gereed is voor Ascentie. Iedere ziel heeft een veelvoud aan ervaringen opgedaan gedurende vele, vele levens en allemaal hadden ze een doel dat elke ziel beïnvloedt door middel van jullie massabewustzijn. Als vergiffenis een kans heeft vrede te brengen, dan is jullie huidige tijd een perfecte gelegenheid om dit in de praktijk te brengen. Dit is zo omdat jullie nu het feit begrijpen dat jullie het zijn die jullie werkelijkheid creëren en jullie alleen Eenheid tot stand zullen brengen met behulp van liefde en vergevingsgezindheid. Verscheur jullie geschiedenisboeken die oorlog verheerlijken en her-schrijf oorlog in plaats daarvan als zijnde de grootste verspilling van mensenlevens en middelen die ooit kon worden bedacht. Begrijp dat wat je tot de één doet, je tot allen doet en besef dat een handeling uit liefde het massabewustzijn, waar jullie allemaal aan bijdragen, laat toenemen. Vermenigvuldig het duizenden keren en het Licht op Aarde neemt exponentieel toe, waarmee de negatieve energieën hun macht verliezen.

Jullie vragen zo vaak, “wat kan ik doen om me te ontwikkelen”, en het antwoord is zo simpel, door de liefde te zijn die je bent en dit in alles uit te drukken wat je doet. Jullie bezitten onbeperkte liefde en hoe meer jullie het vrijelijk aan anderen geven, hoe meer de Bron het weer aanvult. Het is de oude vertrouwde Universele Wet van Aantrekkingskracht die dan werkzaam is en velen van jullie zijn hiermee succesvol bezig omdat jullie het principe erachter begrijpen. Jullie vragen je nu zeker af hoe dit jullie ten goede komt maar het is natuurlijk het pad naar het verhogen van jullie vibraties. Dit neemt jullie mee op jullie pad naar Ascentie, en hoe verder jullie het bereizen, hoe meer jullie de lagere vibraties kwijtraken. Door te geven, worden jullie de ontvanger van overvloed en zullen jullie nooit meer behoeftig zijn. God voorziet en brengt de Mens samen, doch de Mens verdeelt en negeert zijn Goddelijkheid.

Als jullie werken aan het verheffen van jezelf, help je ook anderen, waarop grotere Wezens dan de Mens, die in de hogere sferen verblijven, het Menselijk ras zullen dienen. Jullie kunnen op jullie lagere niveau Ascentie niet helemaal zelfstandig bereiken en hogere energieën worden voortdurend naar de Aarde gestraald om een gestage verheffing te handhaven. Jullie zijn zo bevoorrecht deel uit te maken van deze grootse aangelegenheid en het is een gelegenheid die zal bewijzen de meest verlichtende ervaring te zijn van jullie tijd in de dualiteit. Het is zoals jullie zouden zeggen, de kers op de taart, en een heel bevredigende manier om jullie ervaringen in deze cyclus af te sluiten. Jullie zullen als een veel grotere ziel vertrekken dan toen jullie aan jullie reis begonnen.

Als we jullie zouden vertellen dat jullie het goed doen in het vestigen van het Licht op Aarde, zou dat een understatement zijn, want jullie bereiken niveau’s die op zeker moment ondenkbaar waren. Maar dankzij al jullie ervaringen hebben jullie aan je vastbeslotenheid vastgehouden om veranderingen tot stand te brengen en het Koninkrijk van Licht op Aarde te herstellen. Jullie gaan nu bijna de vruchten zien van jullie harde werken want de energieniveau’s bereiken een punt waarop jullie toekomstvisie zich moet gaan manifesteren. Oh ja, achter de schermen gebeurt er veel, en wacht gewoon tot die laatste spurt vooruit zichtbaar wordt. Veel van onze bondgenoten zijn ingelicht en klaar om in actie te komen en het resultaat zal vele harten en ogen openen die gesloten waren voor de waarheid. Jullie moeten spoedig van spoor veranderen en dat zorgt ervoor dat jullie de dualiteit snel achter je laten. Herinneringen aan eerdere ervaringen zullen door aangename herinneringen worden vervangen die jullie visies op de toekomst zullen vervullen. Het plezier in samenwerken voor een gemeenschappelijk doel zal de Mensheid samen met de Aarde verheffen en het zal uiterst opwindend en lonend zijn.

Het leven heeft al iets van een sprookje, en hoe echt het ook lijkt, het is niet jullie ware realiteit, al zal het wel een gelukkige afloop hebben.Toch heeft het vooruitkijken op de toekomst de klank van een sprookje omdat de veranderingen zo verreikend zijn dat ze ongeloofwaardig worden. Er zal zo’n enorm verschil zijn dat het werkelijk magisch lijkt en niet van deze wereld, en dat is exact wat het is. Jullie hebben nog geen constante vrede en geluk gekend zoals jullie die gaan ervaren, en het leven in de voortdurende gloed en warmte van de hogere energieën zal een pure verrukking zijn. Kunnen jullie je voorstellen geen van de zorgen meer te hebben die jullie dagelijkse leven op Aarde teisteren. Geen zorgen meer over geld, jullie gezondheid of jullie behoeften om een aangenaam en vervullend leven te leiden. Voldoende tijd om aan persoonlijke bezigheden te besteden, wat het ook moge zijn, en het voordeel van hulp van degenen die al voor jullie uit zijn gereisd. Jullie zullen zien dat alle zielen ook gewoon bereidwillig zijn om anderen succesvol te laten zijn. Een kunstenaar zou bijvoorbeeld van zijn favoriete schilder les kunnen krijgen en kunnen leren hoe hij/zij meer met gedachten kan werken. Jullie zullen in staat zijn jullie gedachten in de ether te projecteren, zonder de noodzaak de kwast te hanteren.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en de Galactische Federatie is klaar om haar nieuwe lid plaats te laten nemen. Als beschaving zijn jullie nog niet helemaal klaar maar wanneer de laatste paar jaar voorbij zijn, zal de verheffing in jullie bewustzijn jullie het recht geven naast ons te staan. Deel van onze missie is het vinden van beschavingen zoals die van jullie, die op het punt staan te ascenderen, en hen te helpen succesvol te zijn. Wanneer dit eenmaal is bereikt, beginnen de vieringen want het is een groot gebeuren zielen opnieuw te verwelkomen in de hogere sferen. Er bestaat absoluut geen twijfel over jullie vermogen deze periode succesvol door te komen. Alles zal in relatief korte tijd duidelijker worden en dan kunnen jullie inspanningen worden gericht op een zodanige wijze dat jullie allemaal samenkomen, in de Liefde en het Licht die neerdalen op Aarde.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK – NEW

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIAN
http://galacticfederationchina.blogspot.com/- CHINESE - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS