Followers

Google+ Followers

vrijdag 19 maart 2010

SaLuSa 19-Maart-2010

Wat het meest aantrekkelijke is aan diegenen die het Licht gevonden hebben, is dat zij geen enkel ego hebben dat hen op een voetstuk plaatst. Het is een feit dat als je verlicht wordt door de waarheid, het bijna altijd een persoonlijke ontdekking wordt die je voor jezelf houdt. Echter, in het begrijpen van je positie waar het het helpen van anderen betreft, wordt het gegeven waar het gevraagd wordt.
Het gebeurt vandaag de dag nog steeds, maar op een veel kleinere schaal dan vroeger.Wij zijn op het punt dat het plaatje duidelijker wordt waar het jullie directe toekomst betreft. Vele acties zijn bijna afgerond, en met jullie hulp vorderen wij zeer goed. De hele kwestie is volledig verweven met de creatie van de condities die nodig zijn om de afronding te verzekeren; dat betekent Ascentie en is een doorlopend proces. De bewustzijnsniveaus op Aarde blijven zich uitbreiden en het Licht wordt ook buitengewoon veel krachtiger. Al met al komt de tijd eraan waarin een serie veranderingen kan starten, en als het doel daarvan eenmaal is begrepen zal de Mens er graag aan deel willen nemen. Omdat wij oplossingen aanbieden voor al lang bestaande problemen, en onze doelstellingen duidelijk zullen worden uitgelegd, verwachten wij weinig signalen van verdeeldheid onder jullie. Natuurlijk zal het voor sommigen nog steeds moeilijk zijn om te vatten, maar wij zullen vele aankondigingen doen om onze acties duidelijk te maken. De schoonheid van ons plan is dat met onze geavanceerde technologieën, wij snel actie kunnen nemen zodat het ongemak voor jullie minimaal is. Wij hebben simpelweg de enorme ondersteuning en apparatuur om onze taken uit te voeren.Wij verwelkomen jullie aandacht en inspanningen om ons schip te zien, en zoals voorgenomen hebben wij geleidelijk aan het aantal sightings binnen jullie atmosfeer verhoogd. Onze zeer grote Moederschepen blijven er echter ver buiten, omdat zij wat verstoringen zouden veroorzaken vanwege hun grootte. Wij zijn druk met het behouden van een niveau van observatie dat jullie veiligheid garandeert, omdat de Duisteren nog steeds acties voorbereiden tegen jullie en ook tegen ons. Wij gaan ook door met ons programma om de effecten van vervuiling zowel op als buiten de Aarde te minimaliseren. Dit is iets waarbij wij al betrokken zijn sinds de eerste experimenten met nucleaire middelen. Een aanzienlijk deel van onze tijd bestond eruit jullie atmosfeer te reinigen van radioactieve neerslag, en in meer recente tijden van de chemtrails. Wij hebben altijd de wacht gehouden over Moeder Aarde en haar menselijke bevolking, en mochten vaak de effecten van aardbevingen verminderen. Zoals jullie inmiddels zouden moeten weten gaan wij maar zo ver als de hogere Raden ons toelaten, en wij zouden niets willen doen dat gezien kan worden als inmenging. Jullie hebben je eigen realiteit gecreëerd, en het is niet aan ons om jullie te verhinderen de consequenties te ervaren.Jullie zijn spirituele Wezens die continu leren over dualiteit, en wanneer jullie verlicht worden kun je een nieuw standpunt innemen dat tot groter begrip leidt. Jullie doel is te bestaan in het fysieke en daarvan zo een begrip te krijgen dat je de lagere energieën kunt omvormen en de vibraties verhogen. Het is allemaal onderdeel van jullie evolutie en doordat je zulk werk kunt uitvoeren assisteer je de hele Mensheid. Uiteindelijk zullen jullie een punt bereiken waarop je op de Aarde kunt bestaan, en totaal gefocust zult zijn zodat niets van buitenaf enig ongunstig effect op je zal hebben. Jullie bewustzijn zal bestaan in een hogere dimensie en je zult een verbinding hebben met je Hogere Zelf. Je wordt een Lichtwerker op Aarde, en jullie hulp is van het grootste belang voor de verheffing van jullie beschaving.Wat het meest aantrekkelijke is aan diegenen die het Licht gevonden hebben, is dat zij geen enkel ego hebben dat hen op een voetstuk plaatst. Het is een feit dat als je verlicht wordt door de waarheid, het bijna altijd een persoonlijke ontdekking wordt die je voor jezelf houdt. Echter, in het begrijpen van je positie waar het het helpen van anderen betreft, wordt het gegeven waar het gevraagd wordt. Het is nooit de manier van degenen die zulke sterke overtuigingen hebben, dat zij voorbereid zijn om hun mening op te dringen aan anderen. Toch werden in het verleden mensen ter dood gebracht voor het hebben van meningen die niet in overeenstemming waren met de religie van de Staat. Het gebeurt vandaag de dag nog steeds, maar op een veel kleinere schaal dan vroeger. Wanneer je verlicht bent, wordt het duidelijk dat niemand op Aarde alles weet, en het is spiritueel correct om zielen hun eigen gekozen pad te laten volgen. Iedereen zal uiteindelijk een geavanceerd niveau van begrip bereiken, en op een natuurlijk manier aangetrokken worden tot die zielen die dezelfde vibratie hebben.Eenzaamheid is niet iets dat Lichtwerkers normaal gesproken ervaren, zelfs als zij in de minderheid zijn onder familie en vrienden. Anderen dienen is een groot plezier en brengt geluk, omdat je je liefde deelt met iedereen die je tegenkomt. Dat alleen is al voldoende beloning en tegen de tijd dat je klaar bent om naar de hogere niveaus terug te keren, zul je geen twijfel hebben dat je een zeer vervullend en nuttig leven hebt geleid. Velen die ouder zijn kijken terug en denken dat zij ergens wat hebben laten liggen, en hebben onvervulde dromen. Echter, er is nooit een verloren leven omdat je bijna zeker je vooraf geplande levensplan hebt gevolgd. Wat er vaak gebeurt is dat je in een nieuw leven komt, met sterke herinneringen van recente levens waarin je plezierige ervaringen had. De herinneringen liggen dicht aan het oppervlak en je verlangt naar meer, maar het probleem is dat in jouw levensplan de herhaling van zulke kansen niet inbegrepen is. Er is zo min mogelijk herhaling als mogelijk, in verband met de vooruitgang van jullie evolutie. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar deze vinden meestal plaats wanneer een vorige les nog niet volledig is geleerd.Het leven is niet bedoeld als een toevallige ervaring en waar het lijkt dat iemand weinig uitdagingen tegenkomt, kan dat bijvoorbeeld zijn omdat hen een pauze gegund is. Je hebt soms een rustig leven nodig, maar het zal nog steeds nuttig blijken en de kans is niet verloren om spirituele voortgang te vinden. Een idyllisch leven zou er een kunnen zijn waarin je veel tijd spendeert weg van de steden en van alle activiteit, om dichtbij Moeder Aarde te zijn op het platteland. Er is veel te leren van de vermenging met de natuurlijke energieën en elementen. Zij evolueren ook zoals al het leven dat doet, maar zij neigen ernaar onzichtbaar te zijn voor het blote oog en hun bijdrage aan de Aarde wordt vaak over het hoofd gezien. Echter, wanneer de vibraties zich nog meer verhogen, zullen zij makkelijker gezien worden en blij zijn met jullie te communiceren.Ik ben SaLuSa van Sirius, en heb wijd en zijd gereisd, en dat zullen jullie ook doen wanneer je de vrijheid hebt van de Melkweg die naar jullie toekomt als je geascendeerde Wezens bent. Je zult reizen naar andere systemen waar de levensvormen verbazingwekkend anders zijn dan die van jullie zelf. De gedachte hieraan zou op dit moment ontmoedigend kunnen zijn, maar denk eraan dat alle leven van de Bron afkomstig is. Daarom kun je je verhouden met elke vorm op haar spirituele niveau, ondanks de uiterlijke verschijning. En ook is Liefde een Universele energie die je zult registreren waar je ook heen gaat, en uiteindelijk is dat Alles Dat Er Is. Liefde is de energie die wij zeer vrijelijk met jullie delen, en het verbind ons in de Eenheid van Alle Leven.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Translator: Puk
Email: pmdl@ziggo.nl

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK – NEW

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIAN
http://galacticfederationchina.blogspot.com/- CHINESE - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS