Followers

Google+ Followers

woensdag 31 maart 2010

SaLuSa 31-March-2010

Ik ben SaLuSa van Sirius en onze schepen zijn volledig gereed om de eerste maatregel te nemen die tot disclosure/bekendmaking leidt en First Contact.

Beoordeel ons op onze daden en jullie zullen het ware plaatje begrijpen.Dierbaren, we houden zoveel van jullie vanwege jullie vastbeslotenheid voet bij stuk te houden, nu jullie weten wat de eindtijden zullen brengen. Door dit te doen, helpen jullie de hogere energieën zich op Aarde te vestigen en dat levert meer mogelijkheden op voor anderen om wakker te worden. Op de lange termijn kunnen de energieën niet worden afgewezen omdat hun functie het verhogen van de lagere energieën is. Wanneer echter een individuele ziel niet klaar is om ze te ontvangen, worden er maatregelen getroffen voor het plaatsen van hen op een plaats waar ze verder kunnen zoals ze zelf wensen. Dit betekent normaal gesproken van de Aarde afhalen, zodat ze hun ervaringen op een vergelijkbaar niveau kunnen voortzetten. Vrije wil werkt ten alle tijden en is heel belangrijk om jullie een keuzevrijheid te geven met betrekking tot jullie eigen evolutie.In de dualiteit komen pijn en lijden voort uit het gebrek aan inzicht over jullie vermogen om richting te geven aan jullie eigen leven. Jullie lieten jezelf vergeten wie jullie werkelijk zijn en hebben afscheiding op een zodanige manier ervaren dat jullie in de negativiteit werden ondergedompeld, die door degenen werd gecreëerd die uit balans waren. Hoe sterker jullie Licht wordt getemperd, hoe meer jullie door de lagere energieën omlaag worden gezogen en letterlijk verdwalen. Maar al dimt jullie Licht door al zulke ervaringen, het schijnt nog steeds want het kan nooit helemaal worden vernietigd. Er komt dan onvermijdelijk een moment waarop jullie ontevreden worden met jullie leven en het is dan, dat jullie naar iets beters op zoek kunnen gaan. Hopelijk kunnen jullie vaststellen wat je tekort komt en je richten op maatregelen om het te veranderen. Sommige van jullie die deze boodschappen lezen, bevinden zich op het moment op het pad naar herstel en hebben alleen leiding nodig. Het overige kunnen jullie op je gemak doen, op voorwaarde dat jullie volhouden en je richten op het doel dat jullie voor jezelf hebben gesteld.Jullie denken misschien dat het gemakkelijk is voor ons neer te zien op jullie activiteiten en commentaar te geven op hoe jullie het doen. Dat maakt echter met betrekking tot jullie, deel uit van onze rol, en in de loop van de tijd wanneer jullie ascenderen, zullen jullie merken dat dienstbaarheid aan anderen heel belangrijk is om hen te helpen bij hun verheffing. Welke betere positie zouden we kunnen hebben bij onze advisering aan jullie, aangezien wij al het pad bewandeld hebben waar jullie op zitten. We weten wat jullie doormaken en vanwege onze ervaring zien we welke hulp jullie nodig hebben. Het is nooit de bedoeling geweest dat jullie uitsluitend aan jullie eigen lot zouden worden overgelaten. Uiteindelijk is de dualiteit niet jullie ware thuis en biedt het slechts het holografische podium waarop jullie je rol kunnen spelen als Menselijk Wezen.Degenen onder jullie die onbevooroordeeld zijn, vinden de waarheid over jullie heel acceptabel. Dat is niet verrassend voor ons omdat jullie een nieuwe manier zoeken, inderdaad een betere en aangenamere manier om het leven te ervaren. Jullie hebben de lagere vibraties gezien en ervaren en voor degenen die zich hebben ontwikkeld, lijkt het weinig meer te bieden te hebben. Dit is te verwachten omdat jullie je tijd in de dualiteit om die reden beëindigen. Wat is er natuurlijker dan dat de ene cyclus eindigt en de andere begint, omdat dit het kenmerk is van alle veranderingen die zijn gepland voor de evolutie van jullie Universum. Het zijn geen toevallige gebeurtenissen maar maken deel uit van jullie onvermijdelijke reis terug naar de Bron.Er moet gezegd worden dat jullie binnen elke dimensie zolang kunnen blijven als jullie willen maar in jullie zit een aangeboren drang om jullie spirituele evolutie verder te blijven ontwikkelen. Energie staat nooit stil en is her-vormend en re-formerend, tot ze het punt binnen de Bron bereikt in een ultieme staat van perfectie. Jullie zijn echter ver van dat punt verwijderd met talloze reizen nog voor je, niet alleen in dit Universum maar ook in andere die deel uitmaken van het Omniversum, met inbegrip van parallelle Universa. Er bestaan intelligente levensvormen die jullie huidige verbeelding te boven gaat en sommige zijn volstrekt anders dan wat jullie tot nu toe zijn gewend. Uiterlijke verschijningsvormen zullen jullie niet hinderen omdat jullie in de toekomst alle zielen zullen herkennen aan de hand van hun kenmerkende energie, die vergelijkbaar zal zijn met die van jullie.Jullie hebben over veel dingen een heleboel te leren maar neem net zoveel tijd als je nodig hebt want het leven is oneindig en jullie hebben de vrijheid je eigen ervaringen uit te kiezen. Sommige zullen nog steeds vragen wat de betekenis is van dit alles maar Dierbaren, waar jullie ook zijn en wat je ook doet, het is voor jullie groei en ontwikkeling. Wanneer jullie eenmaal de dualiteit achter je hebben gelaten, is het leven stimulerend en vervullend en een absolute vreugde. Jullie kunnen denken dat het te mooi is om waar te zijn maar we overdrijven niet en de waarheid is soms moeilijk in woorden over te brengen die jullie zouden begrijpen. Jullie taal mist de benodigde woorden om echt het beeld te schetsen dat we zouden willen.We voelen dat hoe meer jullie kennis nemen van wat wij jullie vertellen over de toekomst die jullie kunnen verwachten, hoe gemakkelijker het voor jullie wordt te aanvaarden dat jullie huidige ervaringen ten goede gaan veranderen. De toekomst is van goud en van een hoge trilling die jullie in Liefde en Licht omringt. Het duurt niet lang voordat jullie voor het eerst van het leven proeven zoals het had kunnen zijn, als jullie niet door de duistere Wezens waren tegengehouden. Hun invloed is nergens meer zo sterk als hij was en blijft verder verzwakken. Het is nog niet duidelijk maar alles verloopt volgens plan, en zoals we zo vaak bevestigen is de overwinning al van jullie.Ik ben SaLuSa van Sirius en onze schepen zijn volledig gereed om de eerste maatregel te nemen die tot disclosure/bekendmaking leidt en First Contact. Het wordt al lang verwacht en zelfs nu moet de tijd precies goed zijn voor de juiste impact en bewustwording. Veel mensen zijn zich nog steeds niet bewust van de waarheid over de relatie met ons en hier moet heel zorgvuldig mee worden omgegaan om verontrusting te vermijden. Feiten zijn feiten, en die kunnen we ondersteunen door te tonen dat we met de waarheid komen en met liefde voor jullie allemaal. Beoordeel ons op onze daden en jullie zullen het ware plaatje begrijpen. Vergeet ten dele wat jullie over ons is geleerd want vaak werd dit doelbewust vervormd om een verkeerde indruk van ons te geven en angst voor ons in te boezemen.Laat jezelf omhelzen wat wij je vertellen in plaats van wat anderen geloven want soms is er een vooroordeel over ons omdat onze aanwezigheid oude geloofsovertuigingen uitdaagt. De waarheid zal altijd boven komen, ongeacht wat er wordt gedaan om hem te verbergen en met de hogere trillingen die op Aarde worden gegrond, wordt de duisternis voor onderzoek in het Licht gebracht. Geniet van deze tijd want jullie staan op het punt van spannende veranderingen die jullie hartelijk zullen verwelkomen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/-ENGLISH

http://www.costanza2003.org - ITALIANO

http://gfindutch.blogspot.com/ - NEDERLANDS

http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED

http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED

http://fgmikequinsey.blogspot.com/ - PORTUGUÊS

http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/POLISH

http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/JAPANESE

http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GREECK

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/LATVIAN

http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文/CHINESE – NEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/BULGARIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS