Followers

Google+ Followers

woensdag 3 maart 2010

SaLuSa 03-Maart-2010

Er is weinig wat jullie in afwachting van de aankondigingen kunnen doen, behalve dat jullie blijven visualiseren wat de toekomst inhoudt door naar alles te kijken wat positief is.
Op die manier zul je het Licht blijven versterken en de dag naar voren halen dat het de duistere Wezens van de Aarde zal verbannen.We weten dat sommige van jullie zich afvragen waarom we veel van de informatie herhalen en we zijn blij de situatie te verduidelijken. Het is vooral omdat mensen niet in staat zijn hun volledige herinnering opnieuw op te roepen en het is daarom noodzakelijk regelmatig naar belangrijke informatie te verwijzen. Op deze manier doordringt het jullie onderbewuste geheugen en hebben jullie een algemeen begrip zonder dat jullie precies weten hoe of waarom. Op dit moment ontstaat er steeds meer overeenstemming in mediamiek doorgekregen boodschappen ten opzichte van het voorzien van de onmiddellijke toekomst. Natuurlijk zullen er altijd enkele zijn die niet overeenkomen met de algemeen geaccepteerde overtuigingen maar dat is gezond als het ervoor zorgt dat jullie er dieper over nadenken. We zullen jullie altijd adviseren jullie eigen intuïtieve gevoelens te volgen en dat zal goed voor je zijn. Als jullie later van overtuiging veranderen, geeft dat aan dat jullie een beter te accepteren inzicht hebben gevonden. Het is duidelijk, omdat jullie je blijven ontwikkelen, dat jullie je denken zullen uitbreiden om een grotere mate van waarheid te omarmen.Er heeft nooit een betere tijd bestaan om jullie bewustzijn uit te breiden, met veel kanalen en spiritueel ontwikkelde wezens die op Aarde zijn geïncarneerd. Het is een speciale tijd die intense aandacht vraagt voor de informatie uit zoveel verschillende bronnen. Hoe anders zouden jullie voldoende kunnen groeien om die bewustzijnsniveau’s te bereiken die nodig zijn om jullie Ascentie te zien bereiken. Het Goddelijke Plan doet een beroep op de vele op Aarde geïncarneerde zielen om zichzelf te zijn en de leiders te worden die ze al zijn. Er zijn zoveel zielen die zich nu op een beslissend kruispunt bevinden en die geholpen kunnen worden verder te gaan op het pad van Licht. Zij hebben leiding nodig en hun Gidsen zullen alles doen wat zij kunnen om zeker te stellen dat ze het juiste pad nemen. Houd in gedachten Dierbaren, dat jullie Gidsen weten wat jullie je voor doel hebben gesteld en zij willen dat jullie succesvol zijn. Vrijheid van keuze wordt heel goed in acht genomen en jullie kunnen er zeker van zijn dat jullie uiteindelijk jullie eigen keuzes hebben kunnen maken.Ieder van jullie is volstrekt uniek en wat de één past, zal niet hetzelfde zijn voor de ander. Toch zal er in het algemeen iets te winnen zijn vanuit de verschillende bronnen die jullie allemaal zullen helpen. Wanneer jullie eenmaal een betrouwbare bron vinden, behoud die dan tot de behoefte opkomt verder te gaan. Vaak zullen jullie jezelf in vriendenkringen zien bewegen waar een wederzijdse interesse leeft in spirituele zaken en door elkaar te ondersteunen kan er veel vooruitgang worden geboekt. Dit gebeurt niet toevallig en mensen zullen bij elkaar komen omdat dit de manier is waarop zij het hebben gepland. Als jullie onzeker zijn over welke richting je moet gaan, neem dan de tijd om die vredige momenten te vinden waarin jullie naar binnen kunnen gaan. Zend de gedachte uit dat je leiding nodig hebt en die zal zeker op de een of andere manier tot je komen. Stippel echter niet uit hoe dat zou kunnen gebeuren omdat dat je kansen op directe hulp beperkt. Wees je eenvoudigweg bewust van wat er om je heen gebeurt en hopelijk zal je geen kans missen die voor je is bedoeld.Er komen grootse tijden aan wanneer de inmenging van de duistere Wezens zal zijn verwijderd. Dan zullen jullie die spirituele zielen zien die staan te wachten op een dergelijke gelegenheid om hun kennis over te dragen en zodoende het Ascentieproces te versnellen. De Ouderen hebben zeker gesteld dat er geen tekort is aan aandacht voor jullie behoeften en de eindtijden zijn minutieus gepland voor een compleet succes. Laat daarom Dierbaren, geen twijfel in je kruipen en blijf op jullie pad naar verlichting. Dit zal jullie tegen de lagere energieën beschermen en jullie zullen absoluut veilig blijven in hun aanwezigheid.De financiële systemen van de wereld wankelen op de rand van een ineenstorting en dit kan worden verwacht omdat ze niet langer geschikt of verdedigbaar zijn om jullie problemen op te lossen. Achter de schermen is alles klaar en voorbereid voor een nieuw systeem en het zal worden ingevoerd wanneer het exact het juiste moment is om het aan jullie te introduceren. Het zal alle zwakke plekken en nadelen oplossen die het systeem in meerdere opzichten heeft gedevalueerd. Jullie willen stabiliteit en wat jullie terecht noemen “waar voor je geld”, en zoals jullie weten wordt dit gedekt door goud en andere edele metalen. Het zal niet langer worden gebruikt om de hebzucht van de bancaire broederschap te dienen waarvan zal worden geëist dat een eerlijke en respectabele praktijkcode in acht wordt genomen. Er zal geen plaats zijn voor het oude systeem en het zal snel ten gunste van iedereen veranderen.Veel veranderingen blijven vooruit gaan, in afwachting om zonder al te veel oponthoud te worden aangekondigd. Het wordt een onrustige tijd tot dit punt is bereikt maar onthoud gewoon welke voordelen er uit de chaos zullen verrijzen. Wanneer jullie eenmaal in de nieuwe fases terugkijken, zal blijken dat het niet zo moeilijk was als jullie dachten. Het is de onzekerheid en het gebrek aan heldere informatie die ervoor zorgt dat alles een eindeloze periode lijkt te duren. We kunnen echter niet meer licht brengen omdat alles zich in een staat van verandering bevindt. Doordat we het voorrecht hebben het algemene plaatje te overzien, kunnen we jullie wel vertellen dat alles goed verloopt. Er zal altijd slechts die ene uitkomst zijn en het zal jullie overwinning aan de zijde van het Licht zijn.Laat dingen stromen in je leven en neem ze zoals ze komen. Er is weinig wat jullie in afwachting van de aankondigingen kunnen doen, behalve dat jullie blijven visualiseren wat de toekomst inhoudt door naar alles te kijken wat positief is. Op die manier zul je het Licht blijven versterken en de dag naar voren halen dat het de duistere Wezens van de Aarde zal verbannen. Er is bij deze actie geen macht betrokken maar er zal een tijd komen waarin niets van de lagere vibraties in staat zal zijn te bestaan in jullie dimensie. Die zal zich buiten hun bereik hebben verheven en zij zullen een plaats van hun eigen niveau vinden.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben slechts één van de vertegenwoordigers van de Galactische Federatie. Dit jaar snelt net als de laatste jaren voorbij en dat brengt jullie dichter bij de eerste van vele veranderingen. We zullen doorgaan met vaker te worden gezien in jullie luchten omdat we merken dat onze aanwezigheid meer door jullie wordt geaccepteerd. Het is met onze taken in het achterhoofd dat we dit doen omdat we constant monitoren wat er op Aarde en met de mensen erop gebeurt. We doen zo veel mogelijk om te voorkomen dat zaken uit de hand lopen want de duistere Wezens hechten geen belang aan jullie naderende Ascentie. Zij luisteren naar niemand, behalve naar hun innerlijke drang om alles te vernietigen wat in hun weg staat. Dat zal tot geen enkel resultaat leiden, behalve dat ze falen. De Schepper heeft jullie overwinning verordend en zo zij het.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS