Followers

Google+ Followers

vrijdag 12 maart 2010

SaLuSa 12-Maart-2010


Voor nu sturen wij jullie onze liefde en wensen voor een spoedig einde van jullie tijd in de dualiteit. Wij komen elke dag dichterbij, het Eerste Contact hangt groots boven ons, en wat een feest zullen wij dan allemaal hebben.


Je kunt jezelf geheel mee laten voeren bij bijvoorbeeld een toneelstuk dat je gaat zien in je locale theater, maar wanneer het laatste gordijn sluit keert je realiteit terug. Dierbaren, jullie zijn allemaal de acteurs die hun eigen script hebben geschreven voor het ervaren van dualiteit. Nu nadert het einde van het toneelstuk en jullie worden je meer bewust van je werkelijke realiteit. Jullie worden gewaar dat je meer bent dan je lijkt, en dat het je lot is om terug te keren naar je werkelijke thuis tussen de sterren. Jullie zijn al zo lang aan de Aarde verbonden, dat je bijna vergeten bent hoe speciaal je bent. Ongeacht de vele levens die je op Moeder Aarde hebt doorgebracht, je kwam er niet vandaan. Nu de eindtijd van deze cyclus in zicht komt, bereid je je voor om terug te gaan naar de hogere dimensies waar je vandaan kwam.De eindtijden zorgen duidelijk voor de veranderingen die je nu ervaart, en het wordt steeds duidelijker dat je het oude paradigma niet kunt vasthouden. Alles dat geen plaatst heeft in de toekomst zal wegvallen, en dat zal jullie tijdelijk ongemak en onrust brengen. Dit is onvermijdelijk als de schoonmaak plaatsvindt maar jullie zijn verzekerd dat het zal worden vervangen door condities die meer passen bij de nieuwe Mens die opstijgt met een steeds groeiend bewustzijn. Het is allemaal al ver van tevoren gepland en kan niet falen, en wij van de Galactische Federatie spelen een vitale rol om te zorgen voor een perfecte uitkomst. Raak niet afgeleid van je doel door de onrust om je heen, maar weet dat het niet lang zal duren. Blijf kijken naar de toekomst en de grote verheffing die jullie deel wordt.De laatste gebeurtenissen, zoals beschreven in de vele profetieën die verband houden met de fysieke veranderingen, zouden zich wel eens niet exact kunnen manifesteren zoals je had verwacht. De voordelen van NESARA zijn een deel van de algemene veranderingen geworden, en ingebed in het plan waar wij nu naartoe werken. Schulden zijn met opzet aan arme landen opgedrongen als een middel voor controle, en hun bezittingen in de vorm van olie en andere kostbare grondstoffen worden weggenomen. Op een vergelijkbare manier heeft de Mens zichzelf onderworpen aan wetten die vaak illegaal waren, en die hem verzekerden dat hij alleen kan leven met financiële hulp. Dus zijn zowel de landen als hun bewoners in de schulden gehouden. Daarom staan er plannen klaar om die situatie om te keren, als jullie bestaande regeringen eenmaal zijn vervangen. Het is alleen door de decimering van de wetten van de Grondwet dat het gebeurd is in de V.S.. Echter, de financiële controles en problemen die daaruit ontstaan zijn in het grootste gedeelte van de wereld doorgedrongen, en dat moet veranderen om een eerlijke en rechtvaardige verdeling van de rijkdom tot stand te brengen.Vele voordelen staan voor jullie klaar, maar er bestaat een prioriteit waar het de Derde Wereld betreft. Honger en het gebrek aan goede waterfaciliteiten hebben veel ellende en dood onder de mensen daar veroorzaakt. Hun kwaliteit van leven is kunstmatig laag gehouden, want er zijn voldoende bronnen op Aarde om ervoor te zorgen dat iedereen een goede levensstandaard kan hebben. Voor de eindtijd moet er overal een verheffing plaatsvinden, en een samenkomst van alle mensen zodat zij Een worden. Jullie zijn al zielen van een gelijke status die van de Bron gekomen zijn, en jullie verdienen het allemaal een gelukkig leven te delen waar gebrek is uitgeroeid. Zouden jullie, als Diegenen met de capaciteit om alles lief te hebben, werkelijk willen dat het anders zou worden opgelegd aan jullie andere broers en zusters? Wij geloven dat jullie je Goddelijkheid herkennen, het leven anders bekijken dan het was, en verder dan de uiterlijke belichaming kunnen kijken.De voorbije geschiedenis zal aantonen dat jullie leiders het idee gepromoot hebben dat sommige mensen niets anders waren dan mindere wezens en als slaven gebruikt konden worden. In plaats van hen te helpen in het meer geletterd worden en hun levensstandaard te verhogen, werden zij klein gehouden en werden hen de basisvoorwaarden voor overleving geweigerd. Zie je hoe het karma is opgebouwd door jullie voorvaderen en waarom er veel rechtgezet moet worden voor deze cyclus eindigt? Het is, zoals jullie zouden zeggen, tijd om af te rekenen, en als je groeit in je bewustzijn zul je begrijpen dat elke actie een reactie heeft. Karma is iets dat moet worden rechtgetrokken in zowel individuen als in de Menselijke Beschaving, en het is ingebed in de Universele Wet.Het meeste wat er met jullie op persoonlijk niveau gebeurt is onbewust bekend, omdat jullie deze tijd en de kans om te ascenderen hadden gepland. En ondanks je ervaringen, als je voelt dat op enige manier voortgang wordt geboekt dan kun je zeker zijn dat je afstevent op vervulling. Wanneer je hierop terugkijkt zou je kunnen toegeven dat je de lessen die hiermee gepaard gingen nodig had. Vele hiervan hangen samen met persoonlijke relaties en het is wijs om de Aarde te verlaten terwijl je alle geschillen hebt opgelost. Belangrijker nog, in het bereiken van vrede met anderen jezelf kunnen herinneren dat vergeving ook jou zelf betreft.Diegenen die jullie zien als de meest kwaadaardige mensen zijn nog steeds vonken van God, en zij hebben liefde nodig om te ontwaken naar de waarheid van hun wezen. Als je werkt naar Onvoorwaardelijke Liefde om een Messias te worden, is het nooit te vroeg om jezelf aan de test te onderwerpen. Het begint met medeleven en de gave om niet te oordelen. “Maar voor de gratie van God ga Ik” is een krachtige verklaring die het waard is te worden herinnerd, omdat jullie zonder uitzondering allemaal levens hebben doorgemaakt waarin je licht minder was. Zulke ervaringen zijn geen smet op je karakter die eeuwig voortduurt, en aan iedereen wordt de kans gegeven om dit goed te maken. Er bestaat niet zoiets als een veroordeling die je voor altijd verdoemd, en als God je kan vergeven is het aan de Mens dit voorbeeld te volgen.Sommigen van jullie zouden deze boodschappen kunnen lezen en zich onwaardig voelen, aan hun gave twijfelen om hun bewustzijn open te stellen zodat het Licht binnen kan komen. Echter, zodra je dit soort vooruitzichten overweegt open je je voor het Licht, en als je in jezelf gaat geloven zal hulp ook komen. Net zoals iedereen heb je altijd je Gidsen bij je gehad, en zij zullen kansen opwerpen voor jou om vooruit te gaan. Je wordt nooit verlaten, het is zelfs precies het tegenovergestelde omdat gevallen zielen alle aandacht krijgen om hen terug naar het Licht te krijgen.Ik ben SaLuSa van Sirius, en kan jullie vertellen dat wij ernaar uitzien jullie leraren te zijn. Onze ervaring is dusdanig dat wij goed in staat zijn jullie problemen te begrijpen, en jullie zacht kunnen leiden naar jullie nieuwe levens als Galactische Wezens. Voor nu sturen wij jullie onze liefde en wensen voor een spoedig einde van jullie tijd in de dualiteit. Wij komen elke dag dichterbij, het Eerste Contact hangt groots boven ons, en wat een feest zullen wij dan allemaal hebben.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Translator: Puk
Email: Je kunt jezelf geheel mee laten voeren bij bijvoorbeeld een toneelstuk dat je gaat zien in je locale theater, maar wanneer het laatste gordijn sluit keert je realiteit terug.

Dierbaren, jullie zijn allemaal de acteurs die hun eigen script hebben geschreven voor het ervaren van dualiteit. Nu nadert het einde van het toneelstuk en jullie worden je meer bewust van je werkelijke realiteit. Jullie worden gewaar dat je meer bent dan je lijkt, en dat het je lot is om terug te keren naar je werkelijke thuis tussen de sterren. Jullie zijn al zo lang aan de Aarde verbonden, dat je bijna vergeten bent hoe speciaal je bent. Ongeacht de vele levens die je op Moeder Aarde hebt doorgebracht, je kwam er niet vandaan. Nu de eindtijd van deze cyclus in zicht komt, bereid je je voor om terug te gaan naar de hogere dimensies waar je vandaan kwam.De eindtijden zorgen duidelijk voor de veranderingen die je nu ervaart, en het wordt steeds duidelijker dat je het oude paradigma niet kunt vasthouden. Alles dat geen plaatst heeft in de toekomst zal wegvallen, en dat zal jullie tijdelijk ongemak en onrust brengen. Dit is onvermijdelijk als de schoonmaak plaatsvindt maar jullie zijn verzekerd dat het zal worden vervangen door condities die meer passen bij de nieuwe Mens die opstijgt met een steeds groeiend bewustzijn. Het is allemaal al ver van tevoren gepland en kan niet falen, en wij van de Galactische Federatie spelen een vitale rol om te zorgen voor een perfecte uitkomst. Raak niet afgeleid van je doel door de onrust om je heen, maar weet dat het niet lang zal duren. Blijf kijken naar de toekomst en de grote verheffing die jullie deel wordt.De laatste gebeurtenissen, zoals beschreven in de vele profetieën die verband houden met de fysieke veranderingen, zouden zich wel eens niet exact kunnen manifesteren zoals je had verwacht. De voordelen van NESARA zijn een deel van de algemene veranderingen geworden, en ingebed in het plan waar wij nu naartoe werken. Schulden zijn met opzet aan arme landen opgedrongen als een middel voor controle, en hun bezittingen in de vorm van olie en andere kostbare grondstoffen worden weggenomen. Op een vergelijkbare manier heeft de Mens zichzelf onderworpen aan wetten die vaak illegaal waren, en die hem verzekerden dat hij alleen kan leven met financiële hulp. Dus zijn zowel de landen als hun bewoners in de schulden gehouden. Daarom staan er plannen klaar om die situatie om te keren, als jullie bestaande regeringen eenmaal zijn vervangen. Het is alleen door de decimering van de wetten van de Grondwet dat het gebeurd is in de V.S.. Echter, de financiële controles en problemen die daaruit ontstaan zijn in het grootste gedeelte van de wereld doorgedrongen, en dat moet veranderen om een eerlijke en rechtvaardige verdeling van de rijkdom tot stand te brengen.Vele voordelen staan voor jullie klaar, maar er bestaat een prioriteit waar het de Derde Wereld betreft. Honger en het gebrek aan goede waterfaciliteiten hebben veel ellende en dood onder de mensen daar veroorzaakt. Hun kwaliteit van leven is kunstmatig laag gehouden, want er zijn voldoende bronnen op Aarde om ervoor te zorgen dat iedereen een goede levensstandaard kan hebben. Voor de eindtijd moet er overal een verheffing plaatsvinden, en een samenkomst van alle mensen zodat zij Een worden. Jullie zijn al zielen van een gelijke status die van de Bron gekomen zijn, en jullie verdienen het allemaal een gelukkig leven te delen waar gebrek is uitgeroeid. Zouden jullie, als Diegenen met de capaciteit om alles lief te hebben, werkelijk willen dat het anders zou worden opgelegd aan jullie andere broers en zusters? Wij geloven dat jullie je Goddelijkheid herkennen, het leven anders bekijken dan het was, en verder dan de uiterlijke belichaming kunnen kijken.De voorbije geschiedenis zal aantonen dat jullie leiders het idee gepromoot hebben dat sommige mensen niets anders waren dan mindere wezens en als slaven gebruikt konden worden. In plaats van hen te helpen in het meer geletterd worden en hun levensstandaard te verhogen, werden zij klein gehouden en werden hen de basisvoorwaarden voor overleving geweigerd. Zie je hoe het karma is opgebouwd door jullie voorvaderen en waarom er veel rechtgezet moet worden voor deze cyclus eindigt? Het is, zoals jullie zouden zeggen, tijd om af te rekenen, en als je groeit in je bewustzijn zul je begrijpen dat elke actie een reactie heeft. Karma is iets dat moet worden rechtgetrokken in zowel individuen als in de Menselijke Beschaving, en het is ingebed in de Universele Wet.Het meeste wat er met jullie op persoonlijk niveau gebeurt is onbewust bekend, omdat jullie deze tijd en de kans om te ascenderen hadden gepland. En ondanks je ervaringen, als je voelt dat op enige manier voortgang wordt geboekt dan kun je zeker zijn dat je afstevent op vervulling. Wanneer je hierop terugkijkt zou je kunnen toegeven dat je de lessen die hiermee gepaard gingen nodig had. Vele hiervan hangen samen met persoonlijke relaties en het is wijs om de Aarde te verlaten terwijl je alle geschillen hebt opgelost. Belangrijker nog, in het bereiken van vrede met anderen jezelf kunnen herinneren dat vergeving ook jou zelf betreft.Diegenen die jullie zien als de meest kwaadaardige mensen zijn nog steeds vonken van God, en zij hebben liefde nodig om te ontwaken naar de waarheid van hun wezen. Als je werkt naar Onvoorwaardelijke Liefde om een Messias te worden, is het nooit te vroeg om jezelf aan de test te onderwerpen. Het begint met medeleven en de gave om niet te oordelen. “Maar voor de gratie van God ga Ik” is een krachtige verklaring die het waard is te worden herinnerd, omdat jullie zonder uitzondering allemaal levens hebben doorgemaakt waarin je licht minder was. Zulke ervaringen zijn geen smet op je karakter die eeuwig voortduurt, en aan iedereen wordt de kans gegeven om dit goed te maken. Er bestaat niet zoiets als een veroordeling die je voor altijd verdoemd, en als God je kan vergeven is het aan de Mens dit voorbeeld te volgen.Sommigen van jullie zouden deze boodschappen kunnen lezen en zich onwaardig voelen, aan hun gave twijfelen om hun bewustzijn open te stellen zodat het Licht binnen kan komen. Echter, zodra je dit soort vooruitzichten overweegt open je je voor het Licht, en als je in jezelf gaat geloven zal hulp ook komen. Net zoals iedereen heb je altijd je Gidsen bij je gehad, en zij zullen kansen opwerpen voor jou om vooruit te gaan. Je wordt nooit verlaten, het is zelfs precies het tegenovergestelde omdat gevallen zielen alle aandacht krijgen om hen terug naar het Licht te krijgen.Ik ben SaLuSa van Sirius, en kan jullie vertellen dat wij ernaar uitzien jullie leraren te zijn. Onze ervaring is dusdanig dat wij goed in staat zijn jullie problemen te begrijpen, en jullie zacht kunnen leiden naar jullie nieuwe levens als Galactische Wezens. Voor nu sturen wij jullie onze liefde en wensen voor een spoedig einde van jullie tijd in de dualiteit. Wij komen elke dag dichterbij, het Eerste Contact hangt groots boven ons, en wat een feest zullen wij dan allemaal hebben.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Translator: Puk
Email:pmdl@ziggo.nl


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIAN - NEW
http://galacticfederationchina.blogspot.com/- CHINESE - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS