Followers

Google+ Followers

vrijdag 31 december 2010

SaLuSa, 31 december 2010


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik vertel jullie met volledige zekerheid dat 2011 een historisch jaar wordt, dat samen met 2012 nog vele jaren zal worden herinnerd.

Begin aan je laatste dagen vanuit de wetenschap dat de Galactische Federatie deel uitmaakt van een gigantische organisatie van Licht, en dat zij jullie veiligheid garandeert.
SaLuSa 31 December 2010


Wat een enorm bijzonder jaar gaan jullie achter je laten, een jaar vol beloften die niet helemaal uit zijn gekomen zoals jullie hadden gehoopt. Jullie naderen in ieder geval gestaag de onvermijdelijke veranderingen, die noodzakelijk beginnen te worden om de ineenstorting van jullie samenleving te bestrijden. Ze kunnen niet vroeg genoeg beginnen want alles is op zijn plaats en wacht op de mogelijkheid om naar buiten te komen. Maar welke ervaringen jullie ook eerst nog moeten doorlopen, de weg eruit zal spoedig helder worden en het zal veel mensen stimuleren om in actie te komen. Zelfs degenen die nog niet helemaal het belang van de komende tijd begrijpen, zullen gaan voelen dat veranderingen aanstaande zijn. Nog belangrijker is dat zij zullen beseffen dat die veranderingen noodzakelijk zijn om jullie naar een stabielere fase te leiden, waardoor de mensen die door het Licht worden gemotiveerd, naar buiten kunnen treden. Jullie zullen krachtig leiderschap nodig hebben, en wie er naar voren stappen, is al bekend. Op grond van hun alom erkende sympathie en verlangen naar verandering, zullen zij als eerlijke en betrouwbare mensen worden beschouwd. Het zal hen geen probleem opleveren zielen van gelijksoortige aard om zich heen te verzamelen die ook verlicht zijn.


Onze aanwezigheid in jullie lucht blijft aandacht trekken, en het is voor degenen die ons bestaan ontkennen moeilijker dan ooit om zich van de waarheid af te keren. Disclosure zal in sommige opzichten iets van een anticlimax hebben, omdat jullie er gewend aan zijn geraakt ons in jullie lucht te zien. Wat jullie belangstelling zal stimuleren zijn de daaruit voortkomende vragen, zoals waarom een geheimhouding zo lang heeft kunnen duren. Het één leidt tot het ander en de waarheid komt geleidelijk boven tafel. Het zal mensen zowel verrassen als shockeren wanneer ze leren dat contact met buitenaardsen al vele, vele jaren heeft plaatsgevonden. De ene na de andere onthulling zal jullie media bezighouden, die dan ook niet langer onderhevig is aan de beteugeling die hen dwong ons en onze ruimtevaartuigen gedurende zo’n lange tijd te ontkennen of belachelijk te maken.


Het wordt spoedig duidelijk dat wij komen om jullie te helpen met de veranderingen om te gaan, en dat het ons allemaal bijeen brengt zodat we als een eenheid vooruit gaan. De echte feiten omtrent Ascentie zullen aan jullie bekend worden gemaakt, en elke ziel zal alle kansen krijgen om jullie op deze reis te vergezellen. Degenen die iets anders kiezen zullen ook bewust worden gemaakt van wat de toekomst voor hen inhoudt. In het Koninkrijk van de Schepper wordt alle zielen dezelfde liefde gegeven en gelijke kansen om te ontwikkelen. Bevoorrechting bestaat niet omdat vooruitgang aan je eigen inspanning en keuzes is te danken. Jullie voelen je soms misschien niet erg speciaal maar we garanderen jullie dat jullie enorm worden gerespecteerd, en dat jullie geliefd zijn vanwege jullie moedige bereidheid de dualiteit in de lagere trillingen te ervaren. Door dit te doen verlenen jullie een enorme dienst aan anderen die er op zeker moment in de toekomst van gaan profiteren. Andere zielen kunnen middels jullie ervaring opdoen, en hoeven niet zelf de dualiteit te betreden.


Jullie vragen misschien hoe 2011 er uit ziet. We kunnen jullie vertellen dat we tegen het einde van het jaar samen zullen werken. Onze bondgenoten zullen in de openheid zijn getreden en er zijn dan georganiseerde groepen die aan de plannen werken om jullie vrijheid terug te geven. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden om meer van jullie bij het herstel van de Aarde te betrekken, en degenen te helpen die zich te midden van veel fysieke veranderingen bevinden. Landingen van onze vloot en open contact zullen plaats gaan vinden, maar het zal met zorg gebeuren om jullie niet te overweldigen of degenen in de war te brengen die het moeilijk vinden ons te accepteren. Want jullie moeten beseffen dat er een hoop te doen is teneinde eerst een passende structuur aan te leggen, waar omheen jullie het probleem kunnen hanteren, dat voortkomt uit de ineenstorting van het meeste wat deel is geworden van jullie leven.


Jullie zullen meer horen over de zielen die in de Inner Aarde verblijven, die jullie als de Agarthanen kennen. Voorafgaand aan de ondergang van Lemurië waren zij de enige die hun land hebben verlaten en hun evolutie hebben voortgezet door naar de Inner Aarde te verhuizen. Zij bevinden zich in een stadium waarin ze naar een hoger bewustzijnsniveau zijn gegaan, en ze zullen deel uit gaan maken van open contact, wanneer het veilig is dit te doen. Zij hebben zoveel te bieden en zullen assisteren bij jullie laatste voorbereidingen op Ascentie. Tezamen met onze aanwezigheid zal het jullie aan helemaal niets ontbreken, wat nodig is om ervoor te zorgen dat jullie reis overeenkomstig jullie behoeften wordt voltooid. De omschakeling van de oude systemen op Aarde zal zo pijnloos mogelijk worden gemaakt, maar onvermijdelijk zullen velen van jullie zich in het centrum van veranderingen bevinden. Jullie zullen slechts voorafgaand aan Ascentie de Aarde verlaten als het al in jullie levensplan stond, dus het is nodig dat jullie begrijpen dat iedere ziel haar pad naar het volgende stadium van haar evolutie heeft uitgekozen.


Voor degenen die slechts recentelijk aan het leren zijn over wat de toekomst inhoudt, is een kalme benadering van de veranderingen vereist. Het zou gemakkelijk verwarrend kunnen worden, zo niet angstig, en we willen jullie laten weten dat we ons goed bewust zijn van onze verantwoordelijkheden ten opzichte van hen. Communicatie staat hoog op onze lijst en we zorgen ervoor dat onze uitzendingen wereldwijd zijn, en dat iedereen goed geïnformeerd blijft over wat nodig is en hoe deze behoeften worden afgehandeld. Het is de snelheid van verandering die jullie zal doen duizelen, omdat alles klaar is voor een hele reeks van wijzigingen zodra de nieuwe regeringen op hun plaats zitten. De politiek zal een zuivering ondergaan opdat beloftes aan de mensen worden nagekomen, en zodat degenen die voor dergelijke posities worden gekozen, spiritueel gemotiveerd zijn om jullie te dienen. Corruptie zal niet meer bestaan, alle handelingen zullen in transparantie plaatsvinden en de betrokkenen zullen verantwoording afleggen aan de mensen. Het zal een regering voor en van de mensen zijn, met een terugkeer tot de Grondwet en het garanderen van jullie vrijheid en soevereiniteit.


De opluchting over jullie bevrijding van de duisteren met hun plannen voor totale controle, zal snel veranderen in een heerlijk gevoel van vreugde en geluk. Jullie zullen een nieuw tijdperk van samenwerking ervaren, en degenen vertrouwen die de taak hebben jullie mee te nemen naar de laatste stadia van een succesvolle Ascentie. Vertrouwen is iets dat al duizenden jaren ontbreekt, omdat jullie herhaaldelijk zijn voorgelogen en jullie rechten jullie langzaam zijn ontnomen. Geloof ons dat die volledig worden hersteld, en jullie zullen worden behandeld als iemand die gerespecteerd en geliefd is. Wij zijn geen huurlingen en we komen niet om jullie en de Aarde te veroveren, het is precies het tegenovergestelde zoals we jullie hebben beschermd tegen de rovende Wezens die dergelijke bedoelingen hadden.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik vertel jullie met volledige zekerheid dat 2011 een historisch jaar wordt, dat samen met 2012 nog vele jaren zal worden herinnerd. Begin aan je laatste dagen vanuit de wetenschap dat de Galactische Federatie deel uitmaakt van een gigantische organisatie van Licht, en dat zij jullie veiligheid garandeert.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ - English
http://www.constanza2003.org/ - Italiano
http://gfindutch.blogspot.com/ - Nederlands
http://glingerman.blogspot.com/ - Deutsch
http://fgfrance.blogspot.com/ - Français
http://gfsvenska.blogspot.com/ - Svenska
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://www.schodamidonieba.pl/ - Polska
http://federaciongalacticaenespanol.blogspot.com/ - Español
http://blog.goo.ne.jp/flathead/c/c0a7212b737344c4f990c62a84cd2dc8/ - 日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian http://galacticfederationchina.blogspot.com/ - 中文/Chinese
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polish - New
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Russian - New
http://gfincroatia.blogspot.com - Croatian

Originals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS