Followers

Google+ Followers

woensdag 28 september 2011

September 28, 2011

SaLuSa  28-September- 2011


Er bestaat geen twijfel over dat niet alleen de tijd zich blijft versnellen maar dat ook gebeurtenissen, die belangrijk zijn voor de noodzakelijke ontwikkelingen, een climax bereiken. Het is een goed voorteken van de nabije periode die als hoogtepunt de Liefdes Golf heeft van 11.11.11. Goed nieuws reist sneller dan ooit onder Lichtwerkers en het netwerk van informatie blijft zich uitbreiden. Het verwijst allemaal naar een naderende opwindende tijd en de vervulling van jullie verwachtingen. De energie voor verandering is niet te stuiten en wij zullen ervoor zorgen dat deze energie stroomt, zonder door de tegenstanders ervan te worden onderbroken. We hebben regelmatig contact met jullie leiders en zelfs als ze blijk geven van enige weerstand, werken ze over het algemeen met ons samen. De wereld balanceert op de rand van de afgrond en zij beseffen dat alleen een geheel nieuwe benadering een uitweg zal bieden. De duisteren geloofden dat het in hun voordeel zou zijn en dat het hun doelen voor een overname zou dienen, maar wij hebben de rollen omgedraaid om Ascentie tot stand te brengen.De mensen zijn, conform de verwachting, opgestaan tegen degenen die de omstandigheden in stand hielden waarmee jullie in hun greep werden vastgehouden. Het is soms een pijnlijk proces van verandering maar het is onvermijdelijk als jullie je uit hun greep ontworstelen. Wij verhinderen de duisteren dergelijke gelegenheden te gebruiken om situaties van geweld te bevorderen en valse impressies van de demonstranten te creëren. Wij zien dat jullie heel beheerst zijn en je inspannen om ze zo vreedzaam mogelijk te houden. Het is jullie recht te demonstreren maar autoriteiten vrezen dergelijke oppositie tegen hen. Daarom proberen ze te verhinderen dat van dergelijk nieuws verslag wordt gedaan. Maar het zal geen enkel verschil maken want de beweging voor verandering heeft zich al buiten hun bereik ontwikkeld. Het wordt ook ondersteund door grote Wezens die hun invloed gebruiken om ervoor te zorgen dat de leiders van deze bewegingen door de juiste beweegredenen worden geïnspireerd. Wees ervan overtuigd dat er veel meer hulp wordt gegeven dan jullie beseffen.Een prachtig Licht doorkruist de Aarde en verbindt vele groepen met elkaar, die op hun beurt meer mensen aantrekken. Daar waar sommigen zich niet bewust waren van de confrontatie tussen het duister en het Licht, ontstaat van binnenuit beweging en velen worden momenteel wakker. Dat wordt verder vooruit geholpen door de krachtige golf van energie die 11.11.11 jullie allemaal, inclusief Moeder Aarde zal brengen. Er is geen weg terug en waarom zouden jullie dat eigenlijk willen als er zo’n schitterende toekomst op jullie staat te wachten die jullie uit de cyclus van de dualiteit gaat bevrijden. Iedere ziel mag over haar eigen toekomst beslissen en jullie wordt de vrijheid van keuze gegeven. Laat je leiden door je intuïtie en blijf bij je eigen inzichten over de toekomst. Vanuit grote beperkingen gedurende jullie levens op Aarde worden jullie plotseling voorbereid om Kosmische Wezens te worden. Kijk naar ons en zie je toekomst in ons, want dat is jullie ware potentieel. Wij zijn Meesters, en jullie verplaatsen je ook naar grotere bewustzijnsniveaus waarmee jullie tot je eerdere toestand zullen terugkeren. Velen zullen er aan twijfelen of zij hiertoe in staat zijn maar wij verzekeren jullie dat het jullie bestemming is.Wij vragen jullie te allen tijde de mantel van Licht te dragen en wees datgene wat je bent zonder op Ascentie te wachten. Blijf te midden van onzekerheid en verandering kalm en vredig, en je zal alles doen wat op dit moment van je kan worden verwacht. Het zal nu niet lang meer duren voor het leven een nieuwe wending ten goede maakt, en jullie zullen zeker weten dat de laatste handelingen plaatsvinden voor het doek valt om deze cyclus van dualiteit te beëindigen. Ja, velen maken moeilijke tijden door, maar jullie kunnen misschien kracht putten uit de wetenschap dat jullie wisten dat de eindtijden heel beproevend zouden zijn en dat jullie er doorheen zouden komen.Wereldse gebeurtenissen beginnen vorm te krijgen om plotseling een verrassende stap vooruit te gaan, en het zal jullie sombere stemming verheffen omdat er veel wordt voorbereid waar jullie geen weet van hebben. Wij maken onze precieze bedoelingen niet bekend omdat er nog steeds mensen zijn die zich met ons werk kunnen bemoeien. Maar wanneer we eenmaal besluiten van start te gaan, zullen we geen bemoeienis tolereren en zal deze worden gestopt. Onze manier is niet het gebruiken van geweld maar vreedzame overreding en we maken nooit gebruik van bedreigingen. Jullie kunnen nu dus uitkijken naar een paar verwachtingsvolle weken voor jullie allemaal 11.11.11 gaan ervaren en het zal een krachtige energie met zich meevoeren die merkbaar veel, heel veel mensen zal verheffen. Jullie kunnen het als de aanvang beschouwen van de nieuwe periode van Licht die de opening aangeeft van het Pad naar Ascentie.Jullie hebben een lange weg afgelegd en veel beleefd om in zo’n gedenkwaardige tijd hier te zijn, en de betekenis van dit alles zal jullie weldra duidelijk worden. Kijk ernaar uit ons en jullie voorouders uit de Inner Aarde te ontmoeten, wiens aanwezigheid voor jullie verborgen is gehouden, zoals zoveel kennis die de waarheid over jullie ware zelf onthult. De tijd voor het verbergen van de waarheid is voorbij en in de toekomst krijgen jullie alle informatie die verband houdt met jullie contact met ons en het goddelijk plan voor jullie. Gewapend met de waarheid zal het alle resterende twijfels verdrijven die jullie misschien aangaande de toekomst hebben.Als meer zielen uit hun lange slaap ontwaken, zal jullie kennis van onschatbare waarde zijn omdat jullie hen die geruststellingen kunnen geven waarmee ze op het Pad van Licht terecht komen. Het was tot nu toe moeilijk om de waarheid te vinden tegenover de achtergrond van valse informatie. Jullie werden gedurende vele eeuwen door Kerk en Staat overweldigd die over jullie scholing heerste en jullie in een positie plaatste waarin jullie voor alle kennis van hen afhankelijk waren. Jullie zijn nu voldoende met de waarheid bewapend om er op te kunnen bouwen en uit de greep te ontsnappen die zij op jullie hebben gehad. Velen van jullie hebben een buitengewoon sterke intuïtie en kunnen hun overtuigingen en die van anderen ermee beoordelen als ondersteuning bij het beslissen of iets waar of onwaar is. In werkelijkheid hebben jullie alle kennis in je zitten en zijn de hogere waarheden die jullie onderbewust hebben niet nieuw voor jullie. Vertrouw jezelf onder alle omstandigheden en wees toch altijd voorbereid op de onthulling van een grotere waarheid.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij dat vooruitgang in een versnelling zit want jullie zijn zo’n lange tijd geduldig geweest. De laatste strijd tussen het duister en het Licht vindt op meer dan één niveau plaats, en op het fysieke vlak blijken onze bondgenoten te winnen en voorkomen zij alle laatste pogingen om chaos te creëren. Op de hogere niveaus is de strijd al gewonnen omdat het Licht de Aarde omringt en heel snel blijft toenemen. Alles is in orde Dierbaren, en de sensitieven onder jullie kunnen voelen dat de aankomende veranderingen nabij manifestatie zijn. Wij staan naast jullie in Liefde en Licht.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte00
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
00
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.
 
 

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS