Followers

Google+ Followers

maandag 12 september 2011

SaLuSa, 12 september 2011
SaLuSa  12-September- 2011


Het is een kwestie van de tijd uitzitten terwijl jullie zaken in een snel tempo vooruit zien gaan, hetgeen verrassend is ten opzichte van waar jullie nog maar een jaar geleden zaten. En terwijl jullie hoopten op de ongrijpbare aankondiging van Disclosure, kregen andere factoren die nodig zijn voor een afronding ook een hoop aandacht van ons. Het gevolg is dat wanneer we eenmaal kunnen beginnen jullie zullen constateren in een soort achtbaan te zitten. Maar het wordt een aangename ervaring en ze zal jullie vooruit helpen op een golf van vreugde. Het leven kan niet lang meer blijven zoals het nu is, maar als jullie zijn ingelicht weten jullie wat je kan verwachten en het zou jullie in hogere sferen moeten houden.


In een tijd waarin jullie herinneringen aan een uiterst schokkende dag uit jullie geschiedenis nieuw leven wordt ingeblazen, moeten jullie je blik op Ascentie gericht houden. Gevoelens van pijn en verdriet die eruit voortkwamen, zullen opnieuw worden gevoeld. Het zal opnieuw gevoelens van wrok opwekken tegen degenen die verantwoordelijk worden gehouden maar er zal evenwicht zijn vanwege degenen die de waarheid kennen. In de tijd die sinds 11 september is verstreken, hebben velen geleerd dat de waarheid weinig gelijkenis vertoont met de officiële versie. Dat kan op zijn beurt ook woede oproepen tegen degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan zo’n slechte daad tegen hun eigen mensen. Toch smeken we jullie de gevolgen aan het lot of de beschikking over te laten, want niemand komt weg met misdaden tegen de Mensheid. Kijk ernaar met een zekere mate van onverschilligheid, maar niet omdat het je niets kan schelen, maar om er niet door te worden gehinderd. Het Licht is op dit moment net zo hard nodig als altijd al het geval was.


We hebben jullie, zoals we hadden verwacht, het duister onderuit zien halen omdat het Licht niet eeuwig kan worden tegengehouden. Ondanks pogingen om angst en allerlei afleidingen te creëren, is het toegenomen. Het leger van Licht heeft bewezen meer dan opgewassen te zijn tegen het leger van duisternis. Het plan voor jullie spirituele verlichting is lange tijd geleden gemaakt en de Witte Broederschap zorgde ervoor dat veel grote Wezens op Aarde incarneerden om het raster van Licht te creëren. Wij verwijzen naar jullie allemaal die voor hun taken zijn ontwaakt, en toch beseffen jullie misschien niet wat voor belangrijke rol jullie hebben vervuld. Onderschat jezelf niet want jullie maken deel uit van een geweldig team dat rustig werkt zonder bekendheid of publiciteit te zoeken en jullie zijn enorm geliefd bij ons allemaal, en wij waken over jullie.


Moeder Aarde is de afgelopen tijd relatief rustig geweest maar dat gaat veranderen omdat de noodzaak om op te ruimen urgenter wordt. Wij zijn volledig op de hoogte van wat er is te verwachten en wij werken met haar samen. De catastrofale gebeurtenissen zoals die in bepaalde kringen worden voorspeld, komen er zeker niet en het is ook goed in gedachten te houden dat voor de eindtijden veel veranderingen tot stand moeten komen. Dat is gedeeltelijk aan jullie te danken omdat de bewustzijnsniveaus de afgelopen tijd aanzienlijk zijn toegenomen. Kijk gewoon naar de toekomst als zijnde gevuld met mogelijkheden en verwacht dat de beste daarvan uitkomt, en op die manier houden jullie de groei van het bestaande Licht in stand en hebben jullie niets te vrezen.


Blijf, zoals we jullie zo vaak verzoeken, stevig gefocust op de resultaten van alle veranderingen omdat deze jullie heel snel omhoog zullen tillen en handel eerst de grote dingen af die jullie tegenhouden. Op de een of andere manier is het gebrek aan geld de meest storende factor geworden omdat het voor iedereen nadelige gevolgen heeft. Wat regeringen gaan leren is dat wat zij ook doen om het oude financieringssysteem te herstellen, het niet zal werken. Het is al lange tijd aan het instorten en wordt alleen door het bijdrukken van geld opgekrikt, hetgeen geen duurzame oplossing is. Onze bondgenoten hebben een nieuwe structuur opgebouwd die ervoor zal zorgen dat er geen herhaling plaatsvindt van het financiële fiasco waar jullie in verwikkeld zijn. Het gaat slagen omdat het een veilige uitweg biedt voordat de problemen zelfs nog ernstiger worden.


Wij wachten op de acceptatie van verschillende leiders dat zij geen alternatief hebben buiten ofwel meegaan met het plan voor Ascentie ofwel aftreden, omdat de juiste mensen jullie door de laatste dagen moeten leiden. Zij zullen door hun verlangen worden gemotiveerd om jullie uit de troep te halen waar jullie in zitten, en systemen installeren die jullie rechten en soevereiniteit respecteren en wij zullen natuurlijk met hen samenwerken.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik weet dat jullie de nabijheid van Ascentie voelen, en het pad naar gelukzaligheid is zich aan het openen zodat we hand in hand met jullie kunnen wandelen in Licht en Liefde. Zegeningen voor jullie allemaal, Dierbaren.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: CharlotteOriginals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS