Followers

Google+ Followers

maandag 5 september 2011

September 5, 2011
SaLuSa  5-September- 2011


Over de hele wereld zijn leiders zich bewust van de komende veranderingen en beseffen zij dat ze voor het welzijn van de mensen tot stand moeten komen. Sommigen geloven echter nog steeds dat zij alle opbrengsten kunnen ontvangen en houden vast aan oude structuren die niet langer verenigbaar zijn met het plan voor jullie. Maak je geen zorgen want degenen die het gevoel hebben niet te kunnen accepteren wat wij te bieden hebben, zullen moeten aftreden. Degenen die naar voren stappen om hun plaats in te nemen zijn als visionairs al bekend bij ons, en zij weten dat ze een belangrijke rol te vervullen hebben. Jullie zullen niet langer onderworpen zijn aan de corrupte deals met grote bedrijven en hun macht en invloed zal heel erg afnemen. Jullie vertrouwen in politici zal worden hersteld als jullie zien dat degenen aan wie jullie toekomst wordt toevertrouwd, spiritueel gemotiveerd zijn en ook van het Licht.


Wanneer armoede en tekorten worden aangepakt, zullen jullie in één klap een onmiddellijke daling gaan zien van criminele activiteiten die uit dergelijke omstandigheden voortkomen. De “zij en wij” verdeling die twee klasse mensen heeft voortgebracht, zal verdwijnen. Rijkdom zal worden herverdeeld en niemand zal worden toegestaan zijn ziekelijk verkregen winsten te mogen behouden. Geloof ons dat wij exact weten hoe rijkdom is gecreëerd, en veel is verkregen door manipulatie en regelrechte diefstal. Wij weten ook waar het is verborgen en geheime rekeningen zullen worden onthuld en in beslag genomen. Er is in de toekomst geen ruimte voor de oneerlijke verdeling van rijkdom en gelden die door overheden worden uitgegeven of ingezameld zullen te allen tijde volledig moeten worden verantwoord.


We hebben nog maar weinig tijd om door te gaan met het overtuigen van veel belangrijke mensen in jullie wereld dat de oude methoden moeten veranderen, want die veranderingen komen er of mensen nu wel of niet zijn voorbereid. Het idee van een totaal nieuwe samenleving wordt al door meer mensen dan ooit geaccepteerd. Jullie hebben inderdaad duidelijk gemaakt dat jullie ongelukkig zijn met het oude systeem, wat gefaald heeft door jullie niet de opbrengsten van jullie inspanningen te geven en het niet respecteren van jullie soevereiniteit. Anders dan eerdere beschavingen zullen jullie niet worden vernietigd, en onderwerpen als grote rampen en wereldwijde catastrofes zullen niet tot jullie belevenissen behoren. Wij zijn in staat dergelijke gebeurtenissen te beheersen en al moeten we Moeder Aarde ook aan het schoonmaakproces deel laten nemen, we kunnen de effecten ervan beperken.


Er hoeft duidelijk niet lang meer te worden gewacht voor het hele proces van verandering begint. Het plan ligt klaar en zal snel tot die eerste veranderingen leiden, waarmee aan iedereen het signaal wordt gegeven dat de machtszetels aan de duistere kliek worden ontzegd en dat zij niet langer over jullie heersen. De daaruit voortkomende vreugde en geluk zal jullie bewustzijnsniveaus nog verder laten toenemen en deze prachtige energieën zullen de frustratie en woede laten gaan, die al gedurende zeer lange tijd wordt opgebouwd. Vrede zal op Aarde neerdalen en die lang gevestigde verschillen onder elkaar zullen worden bijgelegd. In tijden van overvloed is er geen reden de bezittingen van je buurman te begeren, en gelukkige en tevreden mensen kunnen hun liefde met anderen delen en genieten van hun nieuw gevonden vrijheid.


Jullie zouden kunnen concluderen dat bij het naderen van het einde van dit jaar de vele gebeurtenissen waar wij voortdurend over hebben gesproken, gaande zouden moeten zijn. Dat klopt inderdaad, en in plaats van veel afzonderlijke gebeurtenissen zal het eerder een hele onderling samenhangende reeks daarvan zijn. Er moet veel voorafgaand aan onze massale landing worden voorbereid en elke mogelijke dreiging tegen ons zal moeten worden verwijderd. First Contact zal daarom, voor we van start kunnen gaan, van bepaalde factoren afhangen. Komen zal het, en het zal deel uitmaken van een groot feest ter ere van jullie hereniging met ons, die uiteindelijk jullie echte broers en zussen zijn. Jullie hebben veel te lang in het donker gezeten en het Licht ruimt nu de spinnenwebben op van een systeem dat ontworpen was om volstrekte controle over jullie uit te oefenen.


Dit zijn de tijden waarin jullie vastberadenheid stevig op de proef zal worden gesteld, en alles wat bewust wordt gepland om jullie van de waarheid af te leiden, moet worden genegeerd. Niets zal het Ascentieproces tegenhouden om zich uiteindelijk eind 2012 te manifesteren, dus houd vast aan jullie overtuigingen en loop fier rechtop in jullie Licht.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS