Followers

Google+ Followers

vrijdag 16 september 2011

September 16, 2011

SaLuSa  16-September- 2011


Onze missie is al lange, lange tijd met jullie verbonden. Het volgen van jullie vooruitgang gaat zelfs terug naar vroegere beschavingen, waarvan Atlantis en Lemurië de meest recente zijn die jullie kennen. We hebben altijd enige invloed gehad op jullie evolutie maar dat is slechts in de mate waartoe wij zijn bevoegd. De factor vrije wil heeft een belangrijke rol gespeeld in jullie ervaringen en wij zouden ons niet bemoeien met wat jullie voor dat doel creëerden. Het is toegestaan leiding te geven en ondersteuning aan Moeder Aarde, hetgeen de afgelopen tijd wat meer rechtstreeks is geweest. De Schepper heeft verordend dat Ascentie jullie cyclus van dualiteit zal voltooien en wij hebben de eer en de verantwoordelijkheid jullie door de afronding heen te helpen.We willen jullie eraan herinneren dat wij in jullie huidige cyclus, anders dan in jullie vorige cyclus, de bevoegdheid hadden om op ondubbelzinnige wijze tussenbeide te komen. De duisteren zouden anders inmiddels de Aarde en alles wat er op leeft hebben vernietigd. Deze keer worden jullie belevenissen in de dualiteit beëindigd en dat is de reden waarom jullie weldra jullie voorouders uit de Inner Aarde gaan ontmoeten. Jullie zijn wat betreft jullie bewustzijnsniveaus voldoende ontwikkeld om jullie verbinding met hen te vernieuwen en jullie zullen op de hoogte raken van jullie gezamenlijke geschiedenis. Het zal niet voor jullie allemaal nieuw zijn want er is af en toe contact met hen gemaakt door degenen die zichzelf opeens de Inner Aarde zagen binnengaan. De meest opvallende zijn admiraal Byrd en kolonel Billie Faye Woodard wiens ervaringen goed zijn gedocumenteerd.Dierbaren, de waarheid kan soms veel uitzonderlijker zijn dan fictie, al werden jullie fictieschrijvers vaak geïnspireerd om deze aan jullie te onthullen. Wanneer jullie terugkijken op Star Trek dan is dat zo’n tv-programma dat jullie al dan niet bewust op onze komst heeft voorbereid. In de Galactische Federatie zitten talrijke beschavingen met een uiterst menselijke verschijning maar ook beschavingen die totaal anders zijn. Een ding hebben ze allemaal gemeenschappelijk en dat is een spiritueel bewustzijnsniveau waardoor zij zich bij ons konden aansluiten. Je moet hen daarom ontmoeten om hun stromende energie van liefde te ervaren en alle angsten zullen ogenblikkelijk verdampen omdat uiterlijk alleen bedrieglijk kan zijn.Denk eraan dat jullie beschaving lidmaatschap is verleend tot de Galactische Federatie maar dat het natuurlijk alleen geldt voor degenen onder jullie die ascenderen en een voldoende hoog bewustzijnsniveau hebben. Niemand doet de selectie omdat jullie gereedheid heel gemakkelijk door ons wordt waargenomen, en die vaak aangehaalde Wet van Aantrekkingskracht speelt daarin een rol. We voegen er meteen aan toe dat alle zielen uiteindelijk het hogere niveau bereiken en dat de factor tijd geen gevolgen heeft omdat jullie hier allemaal onbegrensd de tijd voor hebben. De belangrijkste factor hierin houdt verband met wat jullie verkiezen te ervaren en hoe lang jullie ermee door wensen te gaan. Denk er bij deze kwestie ook aan dat jullie eens Licht Wezens waren met een zeer hoge positie. Jullie wilden graag de lagere trillingen ervaren met de wetenschap dat het jullie bewustzijn zou verruimen, waardoor jullie anderen zouden kunnen helpen die jullie route misschien volgen.Het leven is één groot avontuur dat nooit eindigt omdat de Schepper voor eeuwig meer creaties in het bestaan droomt. Er liggen grote uitdagingen en mogelijkheden voor jullie om anderen van dienst te zijn. Dienstbaarheid aan jezelf zal binnenkort veranderen in dienstbaarheid aan alle zielen, en je zal jezelf deel zien uitmaken van een groepsbewustzijn. Het is het pad van een natuurlijke evolutie, totdat jullie uiteindelijk Een worden met de Bron van Al Dat Is. Maar vanuit jullie berekening duurt dat nog heel lang en er is nog steeds een lange weg te bereizen.Ik ben SaLuSa van Sirius en zonder de bedoeling kleinerend te willen zijn, zou ik zeggen dat de Menselijke Beschaving op het niveau van een Kleuterschool heeft gezeten. Dat was het gevolg van het verliezen van jullie hogere bewustzijnsniveaus, hetgeen gebeurde toen jullie door de verschillende dimensies heen afdaalden tot waar jullie nu zijn. In feite hebben jullie een prachtige vooruitgang geboekt in slechts ongeveer 30 jaar na de Harmonische Convergentie. Wees ervan overtuigd dat jullie hard hebben gewerkt om jezelf te verheffen en dat jullie hierin zijn geslaagd. Er is altijd hulp voor jullie geweest en veel zielen hebben op de oproep gereageerd en kwamen bij jullie op Aarde. Het resultaat is dat jullie echte Wezens van Licht zijn geworden en wij houden van jullie vastberadenheid Ascentie te bereiken. Gezegend is ieder van jullie afzonderlijk.
Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: CharlotteDe volgende boodschap van SaLuSa via Mike Quinsey zal zijn op woensdag 28 september."CONNECTING THE LIGHT" FRIDAY 16TH, SEPTEMBER 2.00PM, PST.
~FROM GALACTIC LOVE REPORTER MIKE QUINSEY~


Hi Friends,

I will be discussing with Genii Townsend her book "The

City of Light - Sedona" covering some 34 visits she has made to the Embassy

of Peace, which is filled with hundreds of Space Entities, where she is able

to learn of the City and its coming fulfillment.


The prototype City of Light is holographic, and expected to

soon be lowered to the surface in Sedona, and it will be followed by another

2 elsewhere in the US. Eventually there will be a total of 14 Cities of

Light throughout the world. The purpose is to have all kinds of healing

technologies available, as all must be healed.


Frequent reference is made to 11.11.11 and referred to as a

Love Wave, and it has to come before the first City of Light appears. Genii

has been told that both equal love, representing the NEW WORLD coming into

being, like a planet reborn in the Universe exploding with Light, and it

will be so. Also that the 11.11.11 Love Wave is the closest prognosis as to

a time line, that has to happen first.


Commenting on Disclosure, her contacts at the Embassy of

Peace stated that there would be Disclosure, but no particular date as the

energy pattern fluctuates dramatically, and the entrance of the City of

Light frequencies interrupt the normal flow you are used to daily. It would

only take place on the 27th. December 2011 if all were in the projected time

line of Disclosure, and according to its effect on the City of Light. She

has also been told that the weather changes all over our planet is due to

the pre-City energy coming into our 3 dimensional atmosphere.


Genii is the City Embassy Emissary of Love, and expects at

some stage to talk of her work with President Obama who she is told holds

the Light, and also at the United Nations. Genii has spent 27 years involved

in this project, and only recently been given permission to announce her

mission of enlightenment.


I feel that this event is so important, that I am sending

out this advance information so that if you wish, you can buy the book prior

to the program. I feel that will make it more enjoyable and understandable.

Genii's website is: 
and her E.Mail address
thegeniiconnection@msn.com

This will be one of the most exciting programs I have taken
part in.


In Love and

Light. Mike Quinsey.
Translations


Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.
 
 
0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS