Followers

Google+ Followers

maandag 12 september 2011

SaLuSa, 7 september 2011
SaLuSa  7-September- 2011


We zien zo velen van jullie een atmosfeer van rust om zich heen creëren en dat is in een tijd van verwarring heel erg nodig. Jullie hebben het voordeel te weten dat wat er ook gebeurt of jullie vrede bedreigt, een bevredigend resultaat zich naar belofte zal manifesteren. Weet dat als jullie de laatste periode van chaos ingaan, het slechts zover kan gaan totdat onze invloed en autoriteit het overneemt. Wij zijn veel actiever dan ooit tevoren omdat we onze bondgenoten naar hun laatste posities geleiden van waaruit zij hun overname van de duisteren zullen lanceren. Jullie zien ons misschien niet bij de eerste ontmoetingen maar wees ervan overtuigd dat wij daar bij hen zullen zijn.


Onze krachtige positie is instrumenteel in het verkrijgen van de mede-werking van jullie leiders, met name omdat we de oplossingen brengen waarmee de wereldwijde problemen, die zo immens groot zijn dat ze er geen enkel antwoord op hebben, kunnen worden overwonnen. Wij hebben de oplossingen en steun van de Schepper en dat staat voor krachtige middelen om te overtuigen. Omdat we in vrede komen betekent dat niet dat we kunnen worden genegeerd, want bij de laatste afrekening kunnen we heel resoluut zijn zonder onze toevlucht tot enige vorm van intimidatie te nemen. We zullen binnenkort als de Galactische Federatie worden aangekondigd en onze rol in jullie Universum zal volledig worden uitgelegd.


Zoals jullie misschien beseffen is het niet onze taak ons met het karma te bemoeien dat op dit moment wordt uitgewerkt. Velen van jullie hebben dit leven behoorlijk wat op zich genomen en het is niet aan ons het verloop ervan te wijzigen. Met Ascentie in zicht willen degenen die dat pad hebben gekozen natuurlijk verder gaan na al het uitstaande karma te hebben gezuiverd. Vanuit deze wetenschap zouden jullie het met absoluut vertrouwen tegemoet moeten kunnen treden, want als je er slecht mee omgaat zal dat waarschijnlijk meer karma creëren. Laat anderen alsjeblieft hun eigen problemen afhandelen, tenzij jullie worden gevraagd om hulp of advies te geven en vermijd het er onnodig bij te worden betrokken.


Wij hebben jullie als dragers van het Licht meer dan ooit nodig omdat jullie je stem kunnen gebruiken tegen degenen die niet doelbewust angst verspreiden maar door een gebrek aan inzicht. Zelfs als jullie de echte timing van gebeurtenissen niet helemaal duidelijk is, weten jullie voldoende om degenen die verward zijn te helpen te kalmeren. Het belangrijkste punt is dat de oude systemen ontoereikend zijn voor de nieuwe cyclus die op het punt staat zich volledig te manifesteren. Grote veranderingen zijn dus essentieel om de weg vrij te maken zodat de Nieuwe Tijd kan beginnen. Dat zal uiteindelijk tot het Gouden Tijdperk leiden, hetgeen jullie huidige verbeelding te boven gaat. We zouden het kunnen vergelijken met de Grotbewoners, in een poging jullie huidige levens eerst eens te begrijpen. De wonderen en schoonheid worden nauwelijks op Aarde benaderd en de energieën die overal in overvloed voorkomen zijn opwindend en voortdurend verheffend. Tegen die tijd zijn jullie bewustzijnsniveaus ook tot hoogten gestegen die als Galactisch worden aangeduid. Jullie gaan ontwaken voor de waarheid en niets zal jullie worden onthouden, in tegenstelling tot nu waar zo’n klein aantal er nog maar een glimp op heeft geworpen.


Jullie zijn emotionele Wezens met stemmingen die in een flits kunnen veranderen, hetgeen deel uitmaakt van jullie ervaringen om te leren te beheersen. Dit aspect van jullie levens heeft tot zoveel verdriet en spijt geleid maar het verhoogt jullie bewustzijnsniveau. Het antwoord erop is altijd, waar mogelijk, in je Licht te leven en als jullie dit kunnen volhouden zal je merken dat Liefde alle problemen kan overwinnen. Wanneer jullie begrijpen wie jullie werkelijk zijn en wat het doel van het leven is, wordt het wat gemakkelijker met de uitdagingen van het leven om te gaan. Jullie bevinden je in onrustige tijden maar we weten dat jullie er tegen opgewassen zijn als jullie kalm blijven. De komende paar maanden bieden de mogelijkheid verreikende veranderingen in te voeren, en jullie moeten alert zijn en klaar om te leven als iemand die als voorbeeld dient. Jullie hebben het Licht aan je zijde, dus er is niets te vrezen.


De energieën blijven op Aarde toenemen en het helpt de impact van fysieke veranderingen te verminderen, die noodzakelijkerwijs moeten plaatsvinden. Op een dag kijken jullie terug naar deze periode in je leven en verwonderen jullie je over je moed om de dualiteit te zijn aangegaan. Toch zullen jullie ook blij zijn dat je het hebt gedaan, want het zal jullie bewustzijnsniveaus met grote sprongen hebben laten toenemen. Het leven gaat altijd, waar je ook heengaat in het Universum, over het opdoen van ervaringen maar de snelste manier is op niveaus te verblijven die je echt uitdagen.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte

Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS