Followers

Google+ Followers

maandag 12 september 2011

SaLuSa, 9 september 2011
SaLuSa  9-September- 2011


We willen jullie eraan herinneren hoe krachtig jullie zijn als individu, en dat jullie meer invloed kunnen uitoefenen op de omstandigheden om je heen dan jullie misschien denken. Daarom brengen we jullie vaak in herinnering dat het nodig is gefocust te blijven op alles wat positief is. In een tijd waarin veel sinistere voorspellingen de ronde doen, kunnen jullie deze teniet doen door je te concentreren op alles wat positief is zoals de vele positieve veranderingen die op het punt staan zich te manifesteren. Velen van jullie beginnen te beseffen dat waar jullie je energie op richten, exact is waar het werkzaam is om jullie wensen uit te laten komen. Het probleem ligt bij degenen die zich op het negatieve focussen zonder te beseffen dat zij het bekrachtigen. Het klinkt misschien vreemd voor sommige mensen maar dat is hoe de Wet van Aantrekkingskracht werkt. Deze weet niet wat de uitkomst zal zijn maar bekrachtigt alles wat jullie in gedachten hebben.


Wanneer jullie je ware potentieel accepteren en volledig begrijpen, zullen jullie weten dat jullie onbeperkte krachten hebben en sommige van jullie gebruiken ze zonder het te beseffen. Een voorbeeld daarvan zou zelf-genezing zijn, al begrijpen sommige niet dat je bij het focussen op de ziekte jezelf wel moet vertellen dat je bent genezen. Door jezelf te bevestigen dat je ziek bent en door je lichaam te vertellen dat je het bent, houdt het de situatie in stand en dat gebeurt omdat de Wet van Aantrekkingskracht niet naar de achterliggende redenen vraagt.


Wanneer jullie nadenken over het grotere plaatje en jullie aanstaande Ascentie, dan moet jullie aandacht natuurlijk sterk op dat onderwerp worden gericht. Negeer de negatieve gedachten die door degenen met zorgen over hun toekomst worden geuit, en die weinig of geen kennis hebben over wat er in deze uiterst belangrijke tijd gebeurt. Jullie kunnen feitelijk helpen in het vormen van tegenwicht bij het verspreiden van de negatieve gedachten en waar mogelijk kunnen jullie degenen steunen die bezorgd zijn door jullie vertrouwen in de toekomst uit te spreken. De media maakt zich klaar voor de gedenkdag van 11 september en voelt zich nog steeds niet vrij om het duidelijke bewijs te bespreken dat het door eigen mensen is gebeurd. Zij zullen het “officiële” oordeel blijven ondersteunen dat duidelijk vals en in elkaar gezet is om de echte criminelen te beschermen, die zich voor hun misdaden in de Rechtbanken zullen moeten verantwoorden.


Wetende dat gerechtigheid altijd plaats zal vinden, hoeven jullie je geen zorgen te maken over de gevolgen van misdaden tegen de Mensheid. Door het wel te doen, zou je alleen dezelfde angsten opnieuw weer energie geven en dat moet natuurlijk worden vermeden. Eigenlijk maken we ons teveel zorgen over dergelijke kwesties terwijl er zoveel goed nieuws circuleert over de schitterende toekomst die jullie staat te wachten. Er gaan weldra gebeurtenissen plaatsvinden die ogenblikkelijk de aandacht van mensen afleiden van de huidige omstandigheden. Zij zullen grote hoop geven en de verwachting dat er betere tijden komen. Lichtwerkers zijn in dit opzicht heel belangrijk omdat zij anderen kunnen helpen het doel te begrijpen dat voor ons ligt, en oplossingen kunnen bieden voor de problemen die hen hebben overweldigd. Het is daarom belangrijk dat jullie je kennis zo veel en zo ver mogelijk verspreiden omdat het degenen zal verheffen die er tot nu toe weinig of geen kennis over hadden.


Jullie bevinden je in exceptionele tijden die het slechtste van de duisteren hebben laten zien en het beste van de Lichtenergieën die nog steeds toenemen en jullie kalmte brengen. Zij zullen elke dag krachtiger worden en 11.11.11 zal een grote sprong vooruit te zien geven die velen daadwerkelijk zullen ervaren. Het zal het begin zijn van een nieuwe periode die tot meer veranderingen leidt in jullie bewustzijnsniveau. Dit houdt aan en brengt jullie goed op weg naar een galactisch bewustzijn. Jullie zijn ten slotte grote Wezens van Licht die hun rechtmatige plaats in de Kosmos opnieuw opeisen. Het is onze taak erop toe te zien dat jullie dit doen, en wij staan op het punt het laatste pad naar Ascentie, en nog verder, te openen.


Het leven gaat grotendeels verder als voorheen maar mensen worden geïnspireerd zich de toekomst voor te stellen, hetgeen de overgang veel gemakkelijker zal maken. Veel zielen die nu volwassen zijn geworden, zijn ook klaar om hun geavanceerde kennis met jullie te delen. De duistere kliek zal niet langer in staat zijn ideeën en uitvindingen te onderdrukken die jullie kwaliteit van leven verbeteren. Kennis was altijd al bedoeld om ten behoeve van iedereen te worden gedeeld, en buiten jullie cyclus van dualiteit is dat ook het geval. In de energieën van Liefde en Licht is dat een volkomen natuurlijk iets om te doen, en helpt iedereen elkaar om de voordelen te delen. Hebzucht en egoïsme zijn kenmerkend voor de lagere dimensies waar het zelf voor al het andere komt. Maar dat is al aan het veranderen en veel vriendelijke en liefdevolle zielen wachten gewoon op de mogelijkheid om anderen te dienen.


Velen van jullie zullen zonder twijfel hebben opgemerkt dat wij onze vloot vaak in grote aantallen hebben getoond waar ze door honderden mensen kon worden gezien… Soms gaat het alleen om de waarneming, maar wij hebben ook nog steeds onze verantwoordelijkheden om jullie atmosfeer schoon te houden en we monitoren activiteiten op Aarde. We zijn met name geïnteresseerd in de fysieke veranderingen en kunnen de uitkomst heel nauwkeurig berekenen. Dat betekent dat we maatregelen kunnen nemen om de te verwachten wat meer onaangename gevolgen tegen te houden terwijl tegelijkertijd Moeder Aarde de ruimte krijgt om de benodigde veranderingen uit te voeren. Dit zijn zeker interessante tijden om op Aarde te zijn en, zoals jullie vaak zeggen, het beste moet nog komen. Schuif je zorgen over hoe de grote verheffing moet worden bereikt terzijde want het is goed van te voren uitgewerkt en wij overzien elk aspect ervan.


Alles wat op dit moment gebeurt, is in zeker opzicht met het uiteindelijke doel verbonden om jullie veilig naar Ascentie te brengen. Wanneer we eenmaal met jullie kunnen praten, zullen de volledige details in een wereldwijde uitzending aan jullie worden doorgegeven. Wij hebben niets te verbergen of jullie te onthouden, en we zouden dit grote avontuur echt heel graag met jullie allemaal willen delen. Jullie zijn Een en jullie zullen sneller tot elkaar komen wanneer de waarheid is onthuld. De onderlinge afscheidingen zijn doelbewust door de Illuminatie en hun volgelingen zo neergezet en in stand gehouden om volledige controle over jullie uit te oefenen. Dat zal allemaal heel snel veranderen en de barrières beginnen al af te brokkelen. Zij die verlicht zijn kunnen zien dat jullie allemaal zielen zijn die samen ervaringen opdoen en dat kleur en religie, of een verschillende geschiedenis en cultuur niet van belang zijn. Het was de bedoeling dat jullie van de verschillen konden genieten als uitdrukkingsvormen van jullie vele ervaringen.


Ik ben SaLuSa, en ik ben blij met jullie over zaken te spreken die belangrijk zijn voor jullie begrip en toekomst. Wij van de Galactische Federatie sturen onze liefde naar jullie allemaal.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte

Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS