Followers

Google+ Followers

vrijdag 3 februari 2012

3.2.2012


SaLuSa, February 3, 2012Je zou denken dat iedereen belang heeft bij de toekomst maar veel zielen zijn tevreden met zich mee te laten drijven zonder enige ambitie om het anders te doen. Voor sommigen lijkt er eigenlijk helemaal geen doel in het leven te bestaan. En toch observeren zij ander leven vanuit hun eigen kleine plekje op Aarde en op enig moment worden ze rusteloos omdat ze innerlijk weten dat het veel beter zou kunnen zijn. Dat Dierbaren, is de aanzet tot hun ontwaken en nu er momenteel zoveel gaande is, wordt gehoopt dat zij vooruitgang boeken. Het leven roept vragen op als waarom het zo ontoereikend is in het creëren en voorzien van de meest basische behoeften voor iedereen. Onderbewust weten jullie allemaal dat jullie Een zijn en dat ieder van jullie zou moeten profiteren van alle giften van de Aarde. De duistere kliek is in deze tijd verder gegaan dan voorheen in het ontzeggen van jullie rechtmatige deel en het afpakken van het beetje dat jullie al hadden. Brutaal geloofden zij dat ze jullie volledig tot slaaf konden maken toen ze weinig tegenwerking ondervonden bij hun plannen. Maar zij hielden geen rekening met de snelle toename in bewustzijn, wat deels te danken is aan het betrouwbare werk van de Lichtwerkers. Het is alsof er een explosie van Licht heeft plaatsgevonden die de wereld heeft overspoeld, en dat is niet ver verwijderd van de waarheid. De hoeveelheid energie die naar de Aarde wordt gezonden is exponentieel toegenomen en wordt gedistribueerd middels ontwikkelde wezens die in staat zijn het te gronden. Het is voorbij het punt waarop het kon worden gestopt en het geeft jullie de mogelijkheid op het pad naar Ascentie te stappen.

Zoals we eerder gezegd hebben, bevinden jullie je allemaal in verschillende stadia van evolutie en het is daarom te verwachten dat er verschillende reacties zullen komen op wat er gaande is in jullie wereld. Als jullie langs de ladder omhoog klimmen, helpen jullie alle anderen omhoog te gaan omdat ook zij profiteren van de toename van bewustzijnsniveaus. De vraag is, lukt het iedereen om te ascenderen, en dat hangt af van al jullie uit vrije wil gemaakte keuzes. Sommige zielen zullen dus rond blijven dobberen en heel tevreden kijken naar hoe de wereld voorbij komt. Hun tempo van ontwikkeling is duidelijk een stuk langzamer dan dat van de meeste andere mensen maar dat heeft geen effect op hun vermogen om uiteindelijk verheffing te beleven. Feit is dat alle zielen DNA genen hebben die hen de stimulans geven om de waarheid te zoeken en dat zal hen onvermijdelijk dit laten blijven doen. De drang ontstaat meestal bij het vragen stellen over het doel van het leven, en dit voert hen verder op een lange reis van avontuur.

Voor degenen onder jullie die het pad naar huis hebben gevonden, kan het leven plotseling soepeler verlopen en problemen veroorzaken niet langer grote strijd omdat jullie ze door jullie inzichten gemakkelijk kunnen hanteren. Te weten hoe het allemaal werkt, helpt je alle obstakels die je tegenkomt te overwinnen, en jullie ego blijft een stapje naar achter zetten zonder zich ermee te bemoeien. Jullie ego maakt plaats voor jullie Hoger Zelf, wat de ware jij is. Jullie zien dus Dierbaren dat jullie de verantwoordelijkheid hebben om jezelf te verheffen omdat niemand anders het voor je kan doen. Zij kunnen helpen maar uiteindelijk is het jullie beslissing die bepaalt hoe je vooruit komt. Jullie hebben een sterke intentie nodig om samen te smelten met je Hoger Zelf, en het betekent een pad te volgen dat alle zielen als Een behandelt. Op Aarde is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan maar het wordt bereikt, dus het is mogelijk als jullie je er op richten.

In de tussentijd vinden sommige van jullie het nog steeds moeilijk te geloven dat jullie zo dicht tegen voltooiing aan zitten, en toch nadert het sneller dan ooit. Het is niet afhankelijk van de uiterlijke gebeurtenissen omdat dit de verkozen omstandigheden zijn die tot een grote sprong vooruit gaan leiden wat betreft jullie levensstandaard. Jullie weten nu dat jullie ernstig zijn achtergesteld en door de gaten te vullen, komt er een soepeler en acceptabeler overgang. Jullie zullen ten slotte je voordeel doen met het opwaarts bewegen naar een hogere dimensie, waar de voordelen die jullie middels nieuwe technologieën zullen worden gegeven enigszins vertrouwd voor jullie zullen zijn. Alles bij elkaar genomen zal het worden beschouwd als een kwantumsprong vooruit en weinig van jullie levenswijze van de oude wereld zal gestand houden. Daarmee vertrekken de arbeidsintensieve systemen die jullie in slavernij hielden met weinig tijd voor jullie eigen creatieve verlangens. Het zal een grote verandering in jullie leven teweegbrengen als jullie je volledig kunnen wijden aan die bezigheden die jullie plezier geven.

Jullie huidige levens zijn werkelijk zo begrensd en gecontroleerd en dat geldt ook voor de Wetten van het Land die zorgvuldig zullen worden onderzocht en gewijzigd om datgene er uit te halen wat onrechtvaardig en onwettig is. Er zal een terugkeer komen naar de Constitutie van een land met toegevoegde voordelen die uit jullie aanstaande Ascentie voortvloeien. Jullie worden in alle dingen op jullie verheffing voorbereid, en onze bondgenoten naderen een aantal belangrijke resultaten. Niets ervan is eenvoudig omdat we met wereldwijde problemen te maken hebben, en met name wat betreft de financiële sector. Ingrijpende wijzigingen zijn echter nodig omdat monetair beleid anders niet stabiel zal zijn, en wij zullen ervoor zorgen dat er geen terugkeer komt naar de gecentraliseerde systemen die gedeeltelijk hun eigen ondergang hebben veroorzaakt. Banken zullen kleiner worden en meer verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen activiteiten.

De Galactische Federatie is klaar om haar bondgenoten bij te staan als zij stappen zetten om een aantal zaken af te ronden. Het is tijd dat het laatste hoofdstuk over het Menselijk Ras en hun reis door de dualiteit wordt geschreven. Het zal gaan over een overwinning die door louter inspanning en toewijding aan het Licht wordt bereikt. Zelfs jullie zullen verrast zijn als jullie leren hoe alles tegen jullie werd opgezet. Toch hielden jullie vol en jullie geloof bracht jullie verder, terwijl jullie vaak in afzondering werkten maar nog steeds jullie missie vervulden. Het is een wonderlijke overwinning en wat jullie nu zien zijn slechts de laatste pogingen van de duistere kliek om met hun ellende door te gaan. We hebben het allemaal onder controle en zij zullen weldra ter verantwoording worden geroepen voor hun activiteiten gedurende duizenden jaren.

Blij net zo sterk doorgaan als altijd en laat het niet afnemen door je aandacht stevig op Ascentie gericht te houden. Ieder van jullie die dit doet, zal worden geholpen om ervoor te zorgen dat het komt zoals het is bedoeld, en jullie zullen niet alleen zijn omdat we jullie allemaal door deze laatste paar maanden heen begeleiden, zelfs als jullie je daar niet bewust van zijn. Onze positie is dat wij kunnen monitoren wat er op Aarde gebeurt en we zien en horen gesprekken volkomen helder alsof we erbij zijn. Eigenlijk kunnen wij ook tot in de grond doordringen en in de bases kijken die de donkere kliek heeft gebouwd. Niets ontsnapt aan onze aandacht of kan voor ons worden verborgen. Jullie zijn daarom veilig en mettertijd zullen alle militaire bases voor altijd worden gesloten.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij dat we jullie veilige passage naar Ascentie kunnen garanderen. Het zal de meest belangrijkste vooruitgang zijn die jullie ooit hebben ervaren. Wij sturen onze liefde en zegeningen naar jullie allemaal.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS