Followers

Google+ Followers

maandag 13 februari 2012

SaLuSa 13 Februari 2012


SaLuSa 13 Februari 2012De druk neemt toe op de oude garde die de afgelopen weken zoveel macht heeft verloren. Zij zien hun financiële listen falen en omstandigheden keren zich tegen hen. De samenzweerders zijn allang geïdentificeerd en ook is nu bekend wat voor pogingen ze hebben gedaan om de wereld door één regering te laten leiden. Jullie zien binnenkort hoe ze uit de circulatie worden gehaald en onder toezicht gehouden zodat ze de veranderingen die al bezig zijn niet meer kunnen verstoren of belemmeren. Er zijn duizenden en duizenden mensen die voor het Licht werken en hun collectieve energieën zijn een machtige kracht om de waarheid naar buiten te brengen en hun visie op vrede te manifesteren. Het ontwaken gaat door en meer zielen zoeken buiten hun dagelijkse bezigheden naar antwoorden. Zij beginnen te zien hoe hun levens streng werden gecontroleerd en zoeken vanuit de hen opgelegde beperkingen de terugkeer naar hun rechten en vrijheid.

Wij zijn blij dat jullie als Menselijk Ras jullie lot in eigen handen nemen en dat jullie weigeren langs een pad naar volledige slavernij te worden geleid. Als jullie je vrijheid opeisen leidt dat wel tot een zekere mate van geweld omdat zij die heersen en macht uitoefenen met tegenzin aan jullie eisen toegeven. Wij betreuren elke vorm van geweld maar begrijpen dat jullie woede een krachtige emotie is. Deze situaties zouden moeten veranderen wanneer de regeringswijzigingen eenmaal hebben plaatsgevonden en het nieuwe leiderschap duidelijk maakt dat hun aanstelling ten goede van iedereen moet komen. We hopen tegen die tijd openlijk met hen te kunnen samenwerken, met name omdat diverse belangrijke veranderingen ook onze ondersteuning nodig zullen hebben. Onze aanwezigheid komt merendeels neer op worden uitgenodigd om te verschijnen en de informatie die we krijgen, geeft aan dat onze komst positief zou worden ontvangen.
 

De Galactische Federatie heeft over de hele wereld contacten gelegd, en sommige landen reageren sneller dan andere. Onze grootste uitdaging ligt in die landen die door religieuze overtuigingen worden gedomineerd, in het bijzonder het Katholicisme dat gelooft dat wij een verbond met de Duivel hebben. De bekendmaking vanuit het Vaticaan waarin ze ons bestaan erkennen, heeft echter wel geholpen. Onze vertegenwoordiger heeft hen feitelijk meer dan eens bezocht en we hadden de hoop dat hun inzichten over ons zouden verbeteren als ze bewust zouden worden gemaakt van Ascentie. De verschillende religies zullen hun leringen op één lijn moeten brengen met de waarheid over jullie afkomst en de ware bedoeling van het leven. Ze zullen echter net zolang blijven bestaan als er behoefte aan hen is bij degenen die niet in staat zijn de veranderingen te accepteren.

Jullie eerste ervaring met de verschillende reacties op de waarheid is vaak wanneer jullie overgaan en jezelf in de Astrale Sferen aantreffen. Op die niveaus treffen jullie namelijk alle dingen aan waar je op Aarde naar verlangde, en jullie creëren daar middels gedachtekracht. Deze niveaus staan veel dichter bij de realiteit die jullie tegemoet gaan als jullie ascenderen. Er is aanhoudend licht, jullie lichamen zijn meer etherisch en hebben weinig nodig in de zin van vast voedsel, terwijl zielen toch genieten van de eetgewoonten waar ze op Aarde vertrouwd mee waren. Er is overal waar je komt frisheid en helderheid en wat vaak het eerste wordt opgemerkt is dat het licht zodanig is dat het geen schaduw heeft. De toekomst biedt jullie dus Dierbaren, veel spannende en interessante ervaringen die zo verschillen van wat jullie nu gewend zijn.

Jullie ervaringen op Aarde kunnen zo hevig zijn dat de prijs zelfs het verlies van je leven kan zijn. Toch heeft de Mens een stuwkracht die nooit teniet lijkt te gaan en hem verder en verder drijft tot hij de grenzen bereikt. Deze ingebouwde passie en verlangens zijn ook van toepassing op jullie spirituele zoektocht. Jullie weten dat er iets te ontdekken is wat jullie inzichten zal vergroten, maar het kost vaak veel tijd om in te zien dat de kennis binnenin zit. Eigenlijk hebben jullie op een onderbewust niveau werkelijk alle kennis en de moeilijkheid is te weten hoe jullie je erop kunnen aansluiten. De beste benadering in deze tijd waarin jullie je niveaus snel willen verhogen, is meditatie omdat die rustige momenten het maken van contact vergemakkelijken.
ullie gehele leefstijl gaat behoorlijk opmerkelijk veranderen en te zijner tijd zullen velen van jullie net als wij Galactische Reizigers zijn. Daarom moeten we binnenkort dichter bij elkaar komen en delen wat we elkaar te bieden hebben. We willen dat jullie door middel van onze aanwezigheid ruimer gaan denken en jullie beperkte Aardse bewustzijn terzijde schuiven. Zelfs nu weigeren sommige mensen de realiteit van ons bestaan te accepteren en hebben zij een afgesloten geest voor het bewijs dat bestaat.  De ervaring die tot Ascentie leidt zal voor hen heel moeilijk zijn omdat de waarheid naar buiten moet komen en niet langer voor jullie ogen verborgen kan worden gehouden. Toch zal al het mogelijke gedaan worden om ieders ogen te openen maar, zoals jullie wel zeggen, “niemand is zo blind als degene die willens of ziende blind is”. Het is echt niet aan ons of aan jullie hen de waarheid op te dringen en we zouden allemaal de keuzes moeten respecteren die mensen maken.

Als de grote veranderingen beginnen en publiekelijk bekend worden, zal er een heleboel innerlijk onderzoek plaatsvinden naar wat er zou moeten worden geaccepteerd. Voor sommige is het moeilijk te aanvaarden dat hun gekoesterde geloven incompleet of eigenlijk onwaar zijn. En toch zullen zielen, als ze een kwantumsprong vooruit willen gaan nemen, volledig eerlijk naar zichzelf moeten zijn door te laten gaan wat geen plaats heeft in het Licht. Er bestaat wat dit soort zaken betreft geen ongenade of oordeel en jullie zullen worden toegejuicht als je de kracht vindt om verder te gaan. Iedereen heeft op dit moment een open geesteshouding nodig omdat jullie aan een periode van intense activiteit gaan beginnen. Verrassende gebeurtenissen met onverwachte uitkomsten komen binnenkort in het nieuws en jullie zullen zeker weten dat zaken een kritiek punt bereiken.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat we al zo lang toeschouwer zijn dat er weinig is dat we niet van jullie weten, en we zien jullie zeker toegroeien naar de gelegenheid die jullie levens gaat veranderen. Diep van binnen wisten jullie dat je aan je laatste leven in de dualiteit begon en hoe belangrijk het voor je toekomst zou zijn. Zoals wij het dus zien zou het bewustwordingsproces zich moeten versnellen  en zouden veel meer zielen zich moeten aansluiten bij degenen die al goed gevorderd zijn in hun voorbereidingen om te ascenderen. Houd in gedachten dat het op de eerste plaats de intentie om te ascenderen is die jullie op het juiste pad zet en van daaruit zullen jullie de aandacht trekken van degenen die met je werken op dat specifieke pad. Jullie zullen natuurlijk wel voordat je die intentie tot uitdrukking hebt gebracht veel geleerd hebben over het proces en wat het inhoudt te ascenderen. Houd jullie doel in gedachten en je zal nooit alleen wandelen, want wij en jullie Gidsen zijn bij jullie in Liefde en Licht.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS