Followers

Google+ Followers

woensdag 29 februari 2012

29.02.2012SaLuSa 29 Februari 2012Als iemand eraan getwijfeld heeft of de tijd sneller gaat, hoeven jullie alleen maar naar de snelheid te kijken waarmee de eerste twee maanden zijn verstreken en zo zal het tot Ascentie door blijven gaan. De roep om bevrijding van jullie onderdrukkers is beantwoord en hun vermogen om nog meer problemen te veroorzaken is aangepakt waardoor zij niet meer de machtige basis bezitten van waaruit zij hun greep op jullie in stand hielden. Zij kunnen proberen zaken te veranderen maar het ligt nu buiten hun bereik de gevolgen van de acties tegen hen terug te draaien. Hun rollen zijn teruggebracht tot een louter hinderlijke betekenis en binnenkort zullen al hun activiteiten vrijwel geheel verdampen als hun machtsstructuur uit elkaar valt. Nu we zover zijn gekomen resteert voor ons alleen het verwijderen van de Illuminatie en dan is een belangrijk deel van onze missie voltooid.


Onze bondgenoten doen samen met ons alles wat ze kunnen om de media terug te laten keren naar eerlijke en feitelijke reportages en de muilkorven en censuur weg te halen die zijn gebruikt om de waarheid voor jullie te verbergen. Nu er zoveel gebeurt zouden we hen graag aan jullie verslag zien doen van het wereldwijd aftreden en de arrestaties van mensen aan de top die bij criminele handelingen zijn betrokken. Dergelijke informatie helpt anderen voldoende vertrouwen te krijgen om naar voren te stappen en ondersteunt het bankwezen en de politiek bij het opdoeken van de immorele en gewetenloze activiteiten van degenen die alleen voor zichzelf werken. Er staan jullie zeer binnenkort een aantal verbazingwekkende gebeurtenissen te wachten die zonder twijfel laten zien dat het oude paradigma in gruzelementen uiteen is gevallen om nooit meer opnieuw te verrijzen.

Jullie kunnen ervan op aan dat als het oude wordt ontmanteld, de vervanging klaar staat om het vacuüm te vullen. Het is zo gepland dat het ongemak voor jullie tot een minimum wordt beperkt. Er zullen korte periodes van moeilijkheden zijn omdat de veranderingen massaal zijn en zelfs voor ons iets van een uitdaging inhouden. Maar net als met ieder ander aspect van onze missie is de bedoeling jullie snel bekend te maken met de nieuwe technologieën en jullie de noodzakelijke middelen te leveren om zelfvoorzienend te worden. We willen jullie zo vrij mogelijk maken om te kunnen genieten van wat wij jullie brengen waardoor jullie naar het volgende niveau van ervaring worden opgetild. Tegen die tijd zullen wij volledig contact met jullie hebben gemaakt en een goed werkende relatie met elkaar hebben gerealiseerd. Het leven zal in zo’n korte tijd ten positieve veranderen en golven van geluk zullen over de wereld heen vliegen.

Doorleef nu Dierbaren, het leven in volledige verwachting van wat komen gaat want er volgen geen teleurstellingen en onze beloften worden waargemaakt. We zullen de mogelijkheid verwelkomen om jullie te ontmoeten en nader uit te leggen wat er gaat gebeuren, want er bestaat in sommige opzichten verwarring over wat jullie mogen verwachten. Jullie krijgen echter absoluut zonder enige twijfel de kans om te ascenderen, hoezeer jullie paden ook mogen afdwalen. Laat je niet misleiden over de eindtijden want het is het einde van een tijdperk waarin jullie werden getest en tot het uiterste op de proef werden gesteld, alles in het belang van het verkrijgen van ervaringen met de dualiteit. Jullie dienstbaarheid betekende een extreme opoffering door het achterlaten van het comfort en de schoonheid van de hogere regionen en het betreden van het onbekende. Geen wonder dat er met zo’n grote bewondering en liefde naar iedere ziel wordt gekeken.

Zaken hebben een punt bereikt waarop jullie bijna wekelijks op een aantal terreinen grote winsten kunnen verwachten omdat veel veranderingen zo snel vooruit zijn gegaan. Het is alleen de vraag of dergelijke ontwikkelingen middels één van de nieuwskanalen aan jullie kunnen worden doorgegeven. Internet is zeker opener en vrijer maar jullie moeten zoeken om dergelijke bronnen te vinden. Uiteindelijk zal er worden geëist, en hoe eerder hoe beter, dat feitelijke verslaggeving wordt gerapporteerd over wat er gaande is en anders zullen we bepaalde instanties gaan passeren. We hoeven in dit verband dus niet teveel zorgen te hebben want de waarheid zal te mooi zijn om te worden gemist en zal voor sensationele koppen zorgen. Te weinig mensen hebben een zeer lange tijd de media gecontroleerd maar het is voor de oude garde moeilijker geworden de leugens te verkondigen die jullie zijn opgedrongen. Jullie zijn nu al enige tijd bewust geworden van de manier waarop jullie door degenen met hun eigen agenda werden geleid. In de nabije toekomst zal het allemaal veranderen en jullie zullen eindelijk in staat zijn te vertrouwen wat jullie wordt verteld.

Dit zijn krachtige tijden waarin jullie kunnen visualiseren wat jullie van het leven wensen en het wordt dan jullie creatie. Denk dus positief en laat geen enkele met angst geladen boodschap jullie van je pad afleiden. Er zullen zeker gebieden zijn waar mensen door de veranderingen worden getroffen maar hulp zal bij de hand zijn en met name nu zo velen van jullie zich met elkaar verbinden. Dit zal toenemen, en met onze komst en jullie bevrijding van de oude garde zullen de verschillen verdwijnen die doelbewust werden gebruikt om jullie uit elkaar te houden. Jullie zullen ten slotte beseffen dat jullie Een zijn en met elkaar gaan samenwerken in het belang van iedereen. Zonder de opgelegde armoede en het ontzeggen van jullie rechten zou de Mensheid zich al lang geleden hebben verenigd omdat jullie in je hart een niveau van groepsbewustzijn hebben dat eenheid tussen alle mensen nastreeft.

Het is nu tijd om alle bagage los te laten die jullie vanuit dit en eerdere levens met je mee dragen. Met jullie stijgende bewustzijnsniveaus zullen jullie in staat zijn de verbindingen aan te wijzen en door te snijden met datgene wat geen plaats meer heeft bij jullie geascendeerde zelf. Wat inderdaad recentelijk acceptabel was, kan nu volstrekt misplaatst gevonden worden als jullie je trilling verhogen. De nieuwe jij verrijst vanuit de as van de oude jij en jullie creëren een belichaming die passend is voor Ascentie, die jullie als je kristallijnen lichaam kennen. Dat op zichzelf zal jullie verzekeren van het hebben van een gezond leven, vrij van ziekte en kwalen die met de lagere trillingen van de derde dimensie zijn verbonden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik weet dat jullie ons erg sympathiek zullen vinden en behulpzaam inzake jullie behoeften maar het zou nog beter zijn als meer mensen kennis over ons hadden. We noemen opnieuw de noodzaak het nieuws over de veranderingen te verspreiden maar op een manier die niet arrogant of te dwingend is. Het zal helpen de schok te verzachten die door degenen zal worden ervaren die volstrekt onwetend zijn over wat er staat te gebeuren. In eerste instantie zullen mensen bang worden, tot ze begrijpen dat onze komst een volkomen natuurlijk gebeuren is. Het gebeurt altijd als een beschaving een zeker punt in hun evolutie bereikt, wanneer zij klaar zijn om op bewustzijnsniveau hun banden met Sterren Wezens te begrijpen en te accepteren. Jullie bevinden je nu in dat stadium maar velen zijn nog onwetend omdat ze geen beeld of inzicht hebben van hun echte familie. Wij komen bij jullie met liefde om te delen. 

Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS