Followers

Google+ Followers

vrijdag 24 februari 2012

24.02.2012SaLuSa 24 Februari 2012Jullie hebben een sterk verlangen naar de waarheid omdat jullie tot het besef komen dat deze duizenden jaren lang voor jullie verborgen is gehouden en veel van wat jullie als jullie geschiedenis beschouwen werd vervalst om voor de doelstellingen van de betrokkenen geschikt te maken. De meest belangrijke weglating is misschien het bewijs van onze bezoeken aan de Aarde en de contacten die we hebben gehad. Dankzij de archeologie is er echter bewijs voor degenen die het willen zien, dat duizenden jaren terug gaat. Een deel ervan is onmiskenbaar en gaat zelfs zo ver dat lang voordat jullie konden vliegen er ruimtevaartuigen in jullie lucht werden afgebeeld. Het zou zo veel gemakkelijker zijn geweest om Disclosure, de publieke bekendmaking van ons bestaan, te laten plaatsvinden als reeds was geaccepteerd dat wij altijd al bezoekers van de Aarde zijn geweest en dat we betekenisvolle contacten hadden toen we kennis met jullie deelden. Eigenlijk zou het dan zelfs in sommige opzichten niet eens nodig zijn omdat onze band met jullie zou worden begrepen en onze bezoeken dan al openlijk hadden kunnen plaatsvinden.


Het wordt nu dus aan onze Bondgenoten overgelaten om zo’n druk op jullie Regering te creëren dat ze uiteindelijk moet instemmen met jullie verzoek om de waarheid omtrent ons toe te geven. Zowel jullie Regering als het Militaire apparaat zijn zich goed bewust dat onze aanwezigheid op de een of andere manier binnenkort bekend zal worden gemaakt, al was het maar omdat we in conflict zijn met degenen die weigeren vrede te sluiten en in plaats daarvan oorlog creëren. Het kan beginnen zodra de media besluit dat de waarheid gepubliceerd mag worden, en dat regelrechte leugens en valse informatie worden verworpen. Er worden wat stappen gezet in die richting maar het gaat ons niet snel genoeg, dus er zal sterke druk worden uitgeoefend tot de doorbraak plaatsvindt. We hebben samen met jullie lange tijd geduldig gewacht om de oude garde te zien vertrekken zodat het Nieuwe Tijdperk kan beginnen. De Galactische Federatie zal directe actie overwegen als de impasse nog veel langer duurt. Zij weten dat we dit al gedaan hebben met hun ondergrondse bases en dat we het serieus aanpakken als we besluiten op te treden. Bovendien hebben ze niet de middelen om onze plannen nog langer te dwarsbomen, want het Licht is enorm krachtig als het in het belang van iedereen wordt gebruikt.

Net als jullie willen wij een snelle vooruitgang zien en geen doorlopend oponthoud en we zijn van plan ervoor te zorgen dat er dingen gaan gebeuren waar iedereen kennis van neemt. Er is veel in ontwikkeling en dit creëert kansen voor onze bondgenoten, en we moedigen hen aan erop in te springen en de kansen te grijpen. Vertrouw erop dat de resultaten voor jullie zichtbaar worden en dat is het tijdstip waarop jullie volstrekt zeker zullen weten dat het aftellen voor Ascentie is begonnen. Het is prachtig dat jullie een datum hebben voor de voltooiing van deze cyclus omdat het betekent dat jullie iets hebben om je op te richten als jullie de dagen tellen die er nog zijn. De mensen die de voorhoede vormen van de organisaties die voor vrijheid strijden en aandringen op het loslaten van de oude methoden van overheersing, zijn echt de pioniers die de basis leggen voor nog grotere resultaten. Alle veranderingen moeten ergens en op zeker moment beginnen en vanuit kleine beginpunten zal het Licht het overnemen van de oude garde en de aan jullie gedane beloften waarmaken.

Houd voet bij stuk maar niet op een gespannen manier want alles verloopt goed en jullie zullen merken dat er plotseling een hele serie gebeurtenissen gaan plaatsvinden die jullie helder aantonen dat jullie verwachtingen uitkomen. Wij beschermen jullie en Moeder Aarde, hebben dit al duizenden jaren lang gedaan en zullen dit blijven doen. Het wordt duidelijker wanneer we jullie eindelijk openlijk kunnen ontmoeten en als het zover is, zou dit voor jullie een hele aangename nieuwe wending moeten zijn. Als jullie je eindelijk veilig weten voor de aandacht van de laatste oude garde zal dit een hele stroom van vreugde en opwinding teweegbrengen en een prachtige tijd opleveren waarin het definitieve plan voor jullie Ascentie wordt uitgevoerd. Jullie bewustzijnsniveaus zijn al enige tijd aan het toenemen, of jullie het nu wel of niet persoonlijk beseffen, en dat proces versnelt zich totdat jullie volledig bewustzijn hebben verkregen. Het is een nieuw gebied van ontwikkeling waar wij jullie zo snel mogelijk mee gaan helpen.

Wanneer jullie denken aan wat er voor jullie is gepland, hopen we dat het jullie hart verblijdt en dat jullie het geluksgevoel verspreiden wat het jullie zou moeten geven. De zielen die hun ogen en oren voor Ascentie gesloten hielden, zullen natuurlijk degenen zijn die in verwarring raken en zelfs bang worden voor de veranderingen waar zij zich niet op hebben voorbereid. Zij hebben recht op dezelfde aandacht en hulp als ieder ander zodat zij de dualiteit op Aarde ook kunnen verlaten terwijl ze weten waar hun eigen toekomst ligt. Deze ervaring zal te zijner tijd veel opleveren omdat die in hun onderbewuste geheugen aanwezig blijft tot deze hen weer van dienst kan zijn. Zij zullen zeker niet helemaal onderaan de ladder opnieuw hoeven te beginnen. Zij zullen net als iedere andere ziel vooruitgang boeken omdat het onmogelijk is om stil te staan, zelfs als dit niet waarneembaar is, omdat alles in een staat van verandering verkeert en dit is de enige constante in het Universum.

Jullie krijgen in de toekomst veel meer kennis en inzichten in de Universele Wetten en met een volledig bewustzijn zullen jullie geen moeite hebben je daaraan te houden. Het kan allemaal worden samengevat als levende vanuit een staat van Onvoorwaardelijke Liefde en ofschoon het onder jullie huidige omstandigheden een grote uitdaging is, zal het gemakkelijker worden als jullie ascenderen. Dierbaren, probeer naar jullie hoogste inzichten te leven over wat het inhoudt een geascendeerd wezen te zijn, en jullie zullen binnenkort merken hoe ver jullie al zijn. Onthoud dat Alles Een Is en dat zou jullie moeten helpen om de meeste problemen die jullie waarschijnlijk tegenkomen op te lossen. We zeggen dat omdat de meeste van jullie zijn opgevoed met het idee mensen met een etiket in hokjes te stoppen, in plaats van hen als een complete Menselijke Familie te beschouwen. Er wordt op dit moment geen perfectie van jullie verwacht want dat zou inderdaad enorm moeilijk zijn, totdat jullie een veel hoger niveau van bewustzijn bereiken.

Degenen van jullie die graag op de hoogte zijn van wat de verschillende bronnen rapporteren, hebben misschien opgemerkt dat er langzaam een samenkomst van informatie plaatsvindt. Dat is een zeker teken dat de tijdslijnen bij elkaar beginnen te komen, al zullen jullie merken dat de een nog steeds wat extremer is dan de ander. Degenen die religieuze overtuigingen hooghouden neigen ernaar alleen te staan omdat zij zich gebonden voelen aan de apocalyptische profetieën van hun oude leringen. Velen zijn niet meer van toepassing omdat ze in een tijd werden gegeven waarin het schijnbare mogelijkheden waren maar gebeurtenissen hebben na die tijd de uitkomst veranderd. Dit jaar zal hun overtuigingen stevig op de proef stellen maar zij hebben uiteraard net als ieder ander een toekomst die ze zelf creëren.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik geef jullie mijn Liefde om jullie te helpen op jullie pad. 


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS