Followers

Google+ Followers

woensdag 1 februari 2012

1.2.2012


SaLuSa, February 1, 2012Het Menselijk Ras blijkt een ras te zijn dat in staat is de diepten van de duisternis te doorleven om vervolgens toch nog haar Licht te vinden en zichzelf te verheffen. De ervaring was inderdaad bedoeld om jullie vaardigheden stevig op de proef te stellen en jullie werden onderworpen aan de meest extreme omstandigheden welke door de duistere kliek aan jullie werden opgelegd. Als jullie deze strijd niet hadden gewonnen, hadden jullie nu naar een nieuw catastrofaal einde van de cyclus kunnen kijken en het vooruitzicht om het allemaal weer opnieuw te moeten doen. Hier moet echter aan worden toegevoegd dat wel werd verwacht dat jullie erin zouden slagen maar dat vanwege de vrije wil de uitkomst niet vanzelfsprekend was. Jullie hebben immense hulp gehad en het plan om jullie bewust te laten worden is boven verwachtingen een succes geworden. De duistere kliek vecht door tot het einde zoals jullie merken maar wat ze ook doen, het zal de uitkomst niet veranderen. De teerling is geworpen en Ascentie komt er in al haar glorie en pracht. Het is werkelijk een grootse aangelegenheid die de interesse heeft gewekt bij levensvormen in het hele Universum, die wachten om deel uit te maken van de onvermijdelijke en welkome vieringen.

We weten dat sommige van jullie het nog steeds moeilijk te bevatten vinden dat de dualiteit ondanks al haar serieuze aspecten, toch een spel is. Het lijkt een beetje op het betreden van het Holodeck en het uitbeelden van jullie rol terwijl jullie weten dat je onder alle omstandigheden allemaal het podium kan verlaten om naar je gewone leven terug te keren. Het is een door jullie gekozen ervaring met een serieuze inhoud omdat het bijdraagt aan jullie evolutionaire pad omhoog. Aangezien er niet zoiets bestaat als de dood, kunnen jullie herhaaldelijk verschillende levens op je nemen om het verhaal te doorleven. Maar het benemen van een leven is een ernstig misdrijf dat karmische repercussies oplevert, al kunnen er zeker bepaalde omstandigheden zijn die een meer vergevingsgezinde houding oproepen. We benadrukken opnieuw dat het geen bestraffing is maar specifieke ervaringen waardoor een ziel de volledige gevolgen leert te begrijpen van wat ze heeft gedaan, zodat dit niet opnieuw hoeft te worden herhaald.

Aangezien we het hebben over jullie opeenvolging van levens zullen we vaststellen wat duidelijk moge zijn, dat jullie buiten jullie ervaring om die alles is wat telt, met niets komen en met niets vertrekken. Jullie nemen als onderdeel van een evolutionair plan allerlei soorten levens op je en in sommige kan je iemand zijn die enorm rijk en machtig is maar het is allemaal voorbij wanneer dat leven is beëindigd. Aangezien je het niet met je mee kan nemen, kan het najagen van rijkdom misschien als nogal zinloos worden beschouwd. Na verloop van tijd is het goed mogelijk dat jullie leren dat voldoende hebben alles is wat jullie nodig hebben en dat hebzucht simpelweg een mogelijkheid ontneemt van iemand anders. Als jullie ernaar streven te ascenderen zullen jullie zonder twijfel al tot de conclusie zijn gekomen dat delen de beste manier is om een gelukkige en evenwichtige samenleving te handhaven. Het moedigt ook een houding aan waarin iedereen in het belang van het geheel werkt, in plaats van voor het individu.

Dierbaren, jullie hebben zoveel geleerd dankzij het ervaren van de dualiteit en jullie sterke karakter zal jullie in de toekomst goed van pas komen. Feitelijk hoeven jullie wanneer je eenmaal een zeker hoger bewustzijnsniveau hebt zelfs niet meer na te denken over hoe jullie je leven leiden. Jullie zullen zo’n groot inzicht hebben bereikt dat jullie Allen Als Een zullen beschouwen en overeenkomstig zullen handelen. Dat inzicht wordt langzaam door de mensen geaccepteerd waardoor er veel meer zorg uitgaat naar benarde toestanden en het welzijn van iedereen. Jullie komen zonder twijfel nader tot elkaar en verbinden je met elkaar doordat jullie jezelf in een ander beginnen te zien. De gecreëerde energie komt voort uit liefde voor jullie mede Wezen en de barrières die jullie voorheen van elkaar gescheiden hielden, worden afgebroken.

Wij van de Galactische Federatie kunnen het niet helpen jullie vasthoudendheid en vastberadenheid te bewonderen en te prijzen om de resterende maanden van dit jaar uit te zitten opdat de gewenste veranderingen om jullie soevereiniteit terug te eisen, kunnen plaatsvinden. Jullie hebben daarin onze steun bij alles wat jullie doen dat bedoeld is om het Licht te herstellen. Wij zijn als jullie scheidsrechters die erop toezien dat alles volgens de regels wordt gespeeld en daarom kunnen wij tussenbeide komen om degenen van het Licht te beschermen. De regels zijn specifiek in het geval van de dualiteit en omvatten ook Universele Wetgeving. De laatste verbiedt andere Ruimte Wezens jullie of Moeder Aarde te benaderen en wij zien toe op de naleving van de wet. Er bestaan wederom uitzonderingen in situaties waarin zij daadwerkelijk tot de Aarde worden uitgenodigd en dat was met de Greys het geval.

Als jullie terugkijken in jullie geschiedenis is er toch veel dat onze interesse in jullie zaken aangeeft, zelfs al is het bewijs niet altijd opgetekend. We zouden daarom zeggen dat het volkomen natuurlijk is dat wij in zo’n belangrijke tijd voor jullie, dicht bij jullie komen. Want wij hebben tenslotte zoals iedere familie met zijn nakomelingen zou doen, jullie vooruitgang altijd gevolgd. De meerderheid van jullie is familie van de verschillende leden van de Galactische Federatie en dat is voornamelijk gerelateerd aan de Siriërs en de Pleiadiërs. Degenen onder jullie die buitenaards zijn weten dit meestal diep van binnen omdat jullie het zo moeilijk vinden aan het leven op Aarde te wennen met haar zware trillingen.

Europa worstelt nog steeds met het redden van de Euro en wij zien weinig of geen kansen. De Dollar is zwak en wordt door sommige landen ten gunste van veiliger valuta losgelaten zodat de wereld financieel gezien op de gevolgen staat te wachten. Dit is allemaal berekend om veranderingen te forceren met aanvaardbare en noodzakelijke wijzigingen voor de groepen banken. Het hele gebied werd door een klein aantal gemanipuleerd die moeten accepteren dat hun winstgevende zaakjes tot stilstand zijn gebracht. Jullie gaan ervaren hoe het is om in omstandigheden te leven waar geld een werkelijk product is met echte waarde. Jullie krijgen ook overvloed en gaan zonder jullie huidige zorgen en stress van het leven genieten. Het zal jullie bijstaan tot aan Ascentie en de constructie leggen voor de tijd waarin geld niet meer zal worden gebruikt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij mijn gedachten met jullie te kunnen delen omdat steun zo noodzakelijk is in een tijd waarin er zoveel gebeurt. Ik zou zeggen, blijf rustig doorgaan want de eindstreep is in zicht en ondersteun de afsluiting door zoveel mogelijk jullie Licht te verspreiden. Stel jezelf voor als een groot baken van Licht, waar je ook bent, en visualiseer dat het de mensen om je heen raakt. Het is werkelijk van betekenis en als jullie je voorstellen dat duizenden en duizenden allemaal hetzelfde doen, dan zie je dat het een krachtige bron van Licht is die mensen omhoog tilt. Jullie zijn tenslotte Licht Wezens en wat zou natuurlijker zijn dan je Licht aan anderen te geven en het kan ook voor genezing zijn omdat zo velen van jullie met aandoeningen rondlopen die er baat bij zouden hebben.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS