Followers

Google+ Followers

maandag 6 februari 2012

6.2.2012


SaLuSa, February 6, 2012
Natuurlijk moeten wij op de hoogte zijn van waar Michael (vert.: Mike Quinsey) mee bezig is en hebben wij de gebeurtenissen rond de trip naar het ruimtevaartuig Neptunus gevolgd. Wat we echter moeten benadrukken is dat wij onze eigen verantwoordelijkheid hebben en dat we ons nooit met de missie van een ander zouden bemoeien, op dezelfde manier als we ons niet zouden bemoeien met ervaringen die jullie zelf hebben gecreëerd. Kijk er op deze manier naar Dierbaren, want het komt niemand toe jullie de ervaringen te ontzeggen die je nodig hebt om je evolutie te bevorderen. 


Onthoud met betrekking tot dit onderwerp alsjeblieft dat de Galactische Federatie jullie heel duidelijk heeft geïnformeerd dat er in de loop van de tijd vele “toeristische “ uitstapjes aan boord van onze schepen zullen worden georganiseerd. Het is daarom dan ook niet nodig dat jullie je haasten om deel uit te maken van de eerste tripjes van deze soort omdat er voldoende tijd zal zijn om er van te genieten wanneer we eenmaal openlijk contact met jullie kunnen hebben. Sommige van onze Moederschepen zijn als enorme steden en zij zullen geen moeite hebben met het hanteren van de grote aantallen onder jullie die de mogelijkheid zouden grijpen om er een te bezoeken. Het zal allemaal deel uitmaken van onze bedoeling ons dichter bij elkaar te brengen en alle angsten te verdrijven die er mogelijk nog over ons bestaan. Het geeft ons de mogelijkheid jullie een blik te laten werpen op wat geavanceerde technologieën voor jullie gaan betekenen in de zeer nabije toekomst. Wij zijn uiteindelijk jullie toekomstige zelf en jullie zullen snel het gat moeten overbruggen dat is veroorzaakt door de doelbewuste onderdrukking van technologieën, die jullie allang in de 21e eeuw had moeten lanceren. 


Er gebeurt op dit moment veel op Aarde en zelfs jullie zullen beseffen dat het niet lang meer kan duren voor jullie de resultaten zien van al het werk dat is verricht om de gewenste veranderingen tot stand te brengen. Oorlogsdreigingen blijven door rommelen maar we vertellen jullie opnieuw dat het niet zal worden toegestaan, al zal er wel wat wapengekletter aanhouden. Bezwijk alsjeblieft niet voor deze situaties, laat angst geen bezit van je nemen, denk in vrede en plaats je energie daar waar het iets positiefs oplevert. De financiële situatie neemt bij onze bondgenoten nog steeds een hoop tijd in beslag, en vervolgens is het ook een ingewikkeld probleem om als het ware zoveel mogelijk landen hetzelfde vreugdelied te laten zingen. Maar succes komt er en het zal het begin inluiden van een totaal nieuwe manier van bankieren en van het hele karakter van financiële transacties. Schulden worden verbannen en jullie zullen daar nooit meer onnodig mee worden belast. 


Door te leven op Aarde is er nooit een saai moment en in sommige opzichten is dat hoe het bedoeld is te zijn, en zeker niet als een soort vakantie-eiland omdat jullie ontwikkeling anders nauwelijks vooruit zou gaan. De Aarde is een grote plaats om allerlei soorten uitdagingen te ervaren en de snelste manier om vlot verder te komen en die spirituele ladder te beklimmen. Toch is de Aarde een paradijs waarvan er geen tweede bestaat in jullie Universum en het is gedurende miljoenen jaren tot ontwikkeling gebracht. Het was een Hof van Eden maar degenereerde toen de trilling lager werd en de Mens het verpestte door zijn hebzucht en gebrek aan zorg. Jullie worden nu wakker om de juweel te herkennen die jullie Aarde is en jullie best te doen om haar te herstellen en verdere schade en vernietiging te voorkomen. Het is inderdaad jullie verantwoordelijkheid om haar naar haar oorspronkelijke conditie terug te laten keren als onderdeel van de voorbereidingen op Ascentie. 


In zulke ongemakkelijke tijden als waar jullie nu in zitten, moeten jullie je hoofd koel houden en nooit de reden vergeten waarom jullie in deze tijd naar de Aarde zijn gekomen. Het was om bewust te worden van jullie ware zelf als Wezen van Licht en om jullie bewustzijnsniveau omhoog te tillen zodat jullie klaar waren om te ascenderen zodra de gelegenheid zich zou voordoen. Jullie staat nog een hele berg aan ervaringen te wachten maar uiteindelijk is Ascentie jullie doel en dat is eigenlijk alles wat er toe doet. Deze kans met een massale Ascentie komt niet erg vaak voor, en het is jullie bevrijding uit de dualiteit en van de noodzaak om regelmatig te in-carneren. Met dit in gedachten weten we zeker dat jullie niet veel aanmoediging nodig hebben om je best te doen de ladder van her-geboorte te verlaten. 


Jullie kunnen niet helemaal weten wat er achter de schermen gebeurt maar er is veel meer activiteit dan ogenschijnlijk het geval is. Wij monitoren het wereldnieuws en wat er openlijk of privé wordt besproken waardoor wij een heel goed beeld hebben van hoe gebeurtenissen uit gaan vallen. Dat geeft ons de voorsprong en het vermogen onze bondgenoten te helpen waardoor we tegenwicht kunnen bieden aan de geavanceerde uitrusting die door de duistere kliek wordt gebruikt om degenen van het Licht te bespioneren. Wij hebben computers met zo’n ver ontwikkeld bewustzijnsniveau dat je er hele intelligente gesprekken mee kan voeren. Jullie hebben ervaring met automatisering maar wij hebben het zodanig doorgevoerd dat jullie je erover zouden verbazen en jullie zullen genieten van jullie bezoeken aan onze schepen terwijl je probeert uit te zoeken hoe het allemaal werkt. Voor sommige van jullie zal het vertrouwd overkomen omdat jullie ons tijdens jullie slaap bezoeken maar de toegang tot de herinnering is afgesloten wanneer jullie naar je lichaam terugkeren. 


Kom uit jullie cocons die jullie ware zelf verbergen, namelijk het Licht Wezen dat jullie zijn en altijd zullen blijven. Dit is het moment om jullie goddelijke rechten en soevereiniteit op te eisen en jullie wordt alle mogelijke hulp geboden om dit te doen. Jullie zijn Wezens met ongekende krachten en op voorwaarde dat jullie de verantwoordelijkheid kunnen accepteren om het wijselijk te gebruiken, zullen jullie ascenderen en de schepper worden die jullie waren voordat jullie afdaalden. Jullie creëren zelfs nu nog steeds maar het duurt langer voor het zich manifesteert en jullie beseffen misschien niet wat jullie hebben gedaan. Focus lang genoeg op wat je wenst en te zijner tijd komt er een antwoord. Zonder het te beseffen brengen jullie op deze manier de ervaringen in je leven die je over jezelf hebt afgeroepen. Het gelijke trekt het gelijksoortige aan, en op die manier verzamelen jullie je vrienden en vijanden voor de betreffende kwestie. De Wet van Aantrekkingskracht neemt geen beslissing waarop ze van kracht is, dus wees zorgvuldig met waar jullie je op focussen en waar jullie je energie voor gebruiken. De meeste van jullie ervaringen zijn het leven begonnen als een gedachte, en wanneer jullie er voldoende energie aan geven, gaan ze deel uitmaken van jullie werkelijkheid. 


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zou met groot genoegen jullie wensen vervullen maar alles op zijn tijd, en zoals altijd is timing erg belangrijk. Wij zijn gewend ons aan te passen en bij te stellen aan de laatste situatie op Aarde. Op die manier slagen we volledig in onze doelstellingen wanneer we ten slotte van start gaan. Wees ervan overtuigd dat onze activiteiten gepaard gaan met veel liefde voor jullie allemaal. 


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS