Followers

Google+ Followers

vrijdag 17 februari 2012

SaLuSa 17 Februari 2012


SaLuSa 17 Februari 2012Met voldoende vertrouwen is er niets wat jullie niet kunnen, maar jullie moeten nog gaan begrijpen hoe krachtig jullie zijn. Jullie creëren voortdurend, of je het nu beseft of niet. Middels vele levens hebben jullie alles wat jullie nu ervaren gecreëerd en jullie zijn misschien verbaasd over hoe het is. Denk eraan dat jullie die macht niet vaak hebben uitgeoefend om de mars van het duister te stoppen. Het klopt dat hun activiteiten heel sluw zijn opgezet maar er is ook weinig verzet tegen hun doelen geweest. Jullie beginnen de afgelopen tijd echter te begrijpen wat er om jullie heen is gebeurd. Zonder per se te beseffen wat jullie bereiken door je op een andere uitkomst te focussen, hebben jullie een energie voor verandering gecreëerd die immens is toegenomen en die een krachtige tijdslijn naar Ascentie heeft geopend. Jullie zien nu duidelijker wat jullie moeten doen om deze cyclus tot een succesvol einde te brengen.

Kijk om jullie heen Dierbaren, en zie de tekenen die iedereen kan zien, want vanuit de ogenschijnlijke chaos wordt het nieuwe begin zichtbaar. Jullie horen correct van een wereldwijd plan namens veel landen om de Illuminatie ten val te brengen en de wereld een nieuw systeem te bieden dat een nieuwe handelswijze creëert met betrekking tot financiële zaken. Het zal de onwettige structuur en methoden verwijderen die jullie in een door schuld gedreven samenleving heeft geplaatst die dreigt in te storten. Doordat dit punt is bereikt, biedt dat juist de mogelijkheid om het in te voeren. Het zal de last weghalen die zo velen van jullie dragen en de daaruit volgende  problemen. Belangrijker is dat daardoor rijkdom kan worden herverdeeld, waarvan veel door criminele activiteiten was verkregen. Jullie zijn doelbewust arm gehouden als een methode om jullie te kunnen controleren. Op dezelfde manier zijn jullie ook onwetend gehouden over jullie status en geschiedenis, en daarom worden jullie volledig geïnformeerd over jullie verleden en de reden voor jullie bestaan op Aarde.

Het leven kan absoluut ellendig zijn en de geneugten missen die de meeste andere mensen wel hebben maar houd in gedachten dat dit deel uitmaakt van de ervaringen die jullie op je hebben genomen. Jullie hebben op verschillende tijdstippen in luxe geleefd en macht uitgeoefend maar jullie hebben voor een balans in andere levens allerlei verschillende niveaus ervaren. Wij horen de uitroep, “Wat doe ik hier”, als er geen duidelijk doel aanwezig lijkt te zijn maar jullie bevinden je in een doorlopende ervaring die jullie bewustzijnsniveau verhoogt. Het uiteindelijke doel is jullie voor te bereiden op een terugkeer naar een volledig bewustzijn en Ascentie, zodat jullie eindelijk de dualiteit zoals jullie die kennen, achter je mogen laten. Sommige vragen zich af hoe ze in vorige levens moeten zijn geweest maar maak je daar niet te druk over. In een bepaald stadium krijgen jullie het vermogen dit volledig terug te halen maar het belangrijkste is dat jullie er van geleerd hebben en de details zijn onbelangrijk. Wat bij jullie telt is het heden omdat jullie de volledige optelsom zijn van al jullie ervaringen. Voor velen van jullie bewijst de uitkomst dat jullie je voldoende hebben ontwikkeld om de aard van onvoorwaardelijke liefde te begrijpen en dat is een uiterst mooi resultaat.

Er is nu meer dan ooit een behoefte dat mensen bij elkaar komen om hun collectieve krachten te gebruiken teneinde vooruit te komen en te helpen de vereiste veranderingen tot stand te brengen. Praat met elkaar want velen staan voor een raadsel bij wat gaande is en begrijpen echt niet wat er achter steekt. De waarheid gaat hen shockeren en leidt waarschijnlijk tot angst, en hier kunnen jullie hen geruststellen dat het geheel de toekomst  vormt en dat deze heel welkom zal zijn. Aangezien werkelijk alle aspecten van het leven gunstige veranderingen zullen ondergaan, is het duidelijk iets om naar te verlangen. Wij van de Galactische Federatie zijn betrokken bij wat er gebeurt om de voltooiing ervan te garanderen en we mogen assisteren op voorwaarde dat het in overeenstemming is met jullie wensen. Toch kijken jullie vanuit het grotere plaatje naar een Goddelijk Plan voor de Ascentie van het Universum.

Nu zo’n lange weg is afgelegd en jullie op het punt staan de opbrengsten van jullie reis te oogsten, is er nog een laatste vastberadenheid nodig om jullie ogen op de finishlijn gericht te houden. Laat je niet afleiden door wat laatste pogingen van de oude garde, die jullie aandacht proberen te trekken voor een toenemende hoeveelheid circulerende desinformatie. Zij hopen natuurlijk verwarring en twijfel te zaaien totdat ze de media niet meer kunnen beïnvloeden en hun controle op moeten geven. Degenen van jullie die zich naar het Licht hebben verplaatst, zouden niet echt moeite moeten hebben om de waarheid van valse verslaggeving te onderscheiden. Over het algemeen kunnen jullie ervan uit gaan dat als het niet goed voelt, het niet goed is. Alles komt te zijner tijd aan bod en wanneer we openlijk contact met jullie hebben, zal voorlichting aan de orde van de dag zijn. Dat zullen prachtige tijden zijn als jullie van de zwaarte van de lagere energieën worden bevrijd. Veel moedige zielen zijn naar voren gestapt om te beginnen met het naar buiten brengen van de waarheid, dus herken je helden en verbindt je met hen.

Er wordt de laatste tijd zoveel informatie vrijgegeven dat de oude garde de lekken niet meer kan dichten. Houd je ogen dus open en leer uit eerste hand als de geheimen worden ontrafeld en de waarheid uitkomt. De media zullen binnenkort vrije verslaggeving moeten toestaan want ze heeft een plicht jullie geïnformeerd te houden maar werd tot nu toe streng gecontroleerd. Ze zal volledig vrij zijn als de Illuminatie zijn verwijderd en met het verstrijken van elke dag wordt die actie steeds waarschijnlijker. De geheime krachten die voor het Licht werken hebben nooit stil gezeten en omsingelen nu degenen op machtsposities. Zij weten nu dat ze die niet vast kunnen houden en dat ze gedwongen worden die te verlaten. Het kost tijd maar het wordt met onze hulp een succes.

De instorting van het oude is geen prettig gezicht of een aangename ervaring maar het moet gedaan worden. De veranderingen worden zo goed mogelijk gepland om snel en accuraat te zijn maar er zullen altijd problemen bestaan omdat sommige zich verzetten tegen wat we doen. We hebben een missie die honderden jaren geleden is begonnen en we zullen ons niet laten dwarsbomen wanneer we zo dicht bij de voltooiing zitten. Het meest aangename deel komt als we jullie kunnen ontmoeten en het laatste stuk samen afleggen, en dit dus doen als één familie van Licht. Jullie beproevingen zullen voorbij zijn, en tegen die tijd zijn jullie je volledig bewust van je ware zelf, van jullie doelen en van jullie plaats in het Melkwegstelsel. Momenteel zijn jullie slechts een schaduw van wie jullie werkelijk zijn en hebben jullie weinig idee van hoe het is om in de Eenheid van Al Dat Is te zijn. Het is een zegen en een vrede die jullie je niet kunnen voorstellen maar het is niet meer zo ver weg en wacht op jullie aanwezigheid.
 

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik wacht enthousiast op veranderingen waardoor wij meer contact met elkaar kunnen hebben. Wij huldigen jullie allemaal vanwege jullie grote vastberadenheid.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS