Followers

Google+ Followers

woensdag 22 februari 2012

22.2.2012


SaLuSa 22 Februari 2012Jullie, de mensen, hebben het schijnbaar onmogelijke bereikt door het tij van de Illuminatie te keren. Jullie hebben dit gedaan door je op het Licht te focussen en een groot raster van Licht te realiseren dat nu de Aarde omringt. Ze beschikken niet meer over de negatieve energieën om zich mee te voeden, waardoor ze bijna de wereld hadden kunnen overnemen. Overal waar de lagere trillingen bestaan, worden ze omgevormd en hun wordt het vermogen ontnomen hun wil aan anderen op te leggen. Jullie hebben je hardop uitgesproken en positieve veranderingen geëist die nu worden uitgevoerd en zo zal het door blijven gaan totdat degenen van het Licht volledig de leiding hebben genomen. Jullie mogen gefeliciteerd worden vanwege jullie onwankelbare steun, al is de grote schoonmaak nog maar net begonnen maar jullie zullen binnenkort een aantal tastbare bewijzen zien van jullie succes.


Ieder van jullie heeft vele levens gespendeerd om naar dit laatste jaar toe te werken in de cyclus van dualiteit. Er zijn er een aantal die het beste maar vergeten kunnen worden al hebben zij toch deel uitgemaakt van het plan voor jullie terugkeer naar het Licht. God is altijd aanwezig geweest en de belofte van God dat de kracht van het Licht het duister zou overwinnen, heeft jullie door de donkerste periode van de geschiedenis van de Mensheid heen geholpen. Het kan soms gevoeld hebben alsof God jullie had verlaten maar dat kwam omdat jullie het contact kwijt waren met de Bron. Afscheiding was een echte ervaring maar geen moment konden jullie ooit werkelijk worden afgesneden. Jullie en God zijn Een, jullie en al het andere leven zijn Een, en anders is niet mogelijk. Als jullie je verder verheffen, worden jullie meer van het Licht en met Ascentie werpen jullie de zwaarte van het fysieke lichaam van je af. Vrij te zijn zal een hele opwekkende ervaring zijn en jullie zullen letterlijk opnieuw worden geboren.

Wij vragen jullie, de Lichtwerkers, om krachtig aanwezig te zijn en overal waar je heen gaat bewust je Licht te verspreiden zodat je wanneer je een verstoring tegenkomt kunt helen door simpelweg aanwezig te zijn. Wees ervan verzekerd dat jullie aanwezigheid anderen verheft en wellicht merken jullie dat met name jonge kinderen dit kunnen voelen. Zij reageren vaak op een manier die hun bewustzijn bevestigt. Jullie energie heeft een helend karakter en zonder twijfel zijn sommige van jullie reguliere genezers die zich inzetten voor anderen.

Door alles goed te volgen, weten velen van jullie dat de bankierende genootschappen ter verantwoording worden geroepen voor hun corrupte financiële handelingen. Het is het begin van meer ingrijpende activiteiten die uiteindelijk het kankergezwel zullen verwijderen dat ze in jullie samenleving hebben aangebracht. Door te proberen de rijkdom van de wereld te beheersen hebben ze onbedoeld hun eigen ondergang veroorzaakt. Het brengt ook politieke figuren op het spoor die van hun misdaden hebben geprofiteerd en ook zij zullen worden verwijderd. Jullie hoeven er niet aan te twijfelen dat zij de tol gaan betalen voor wat ze hebben gedaan en de komst van regeringswijzigingen zullen ervoor zorgen dat jullie toekomstige vertegenwoordigers boven dergelijke handelingen staan en dat ze oprecht en eerlijk zijn.

Totdat jullie leren hoe jullie door de donkere kliek zijn gemanipuleerd en gebruikt, zullen jullie weinig idee hebben van hoe ver hun tentakels reikten. Zelfs een aantal rechters waarvan jullie misschien dachten dat ze vrij waren van omkoping en corruptie zijn erbij betrokken. Niemand zal ontsnappen omdat wij exact weten wie zich schuldig heeft gemaakt en alle bewijzen hebben waardoor zij zullen bekennen. Jullie samenlevingen moeten worden gereinigd en een nieuwe start maken met mensen waarvan jullie weten dat je ze kan vertrouwen. Zij zullen verantwoordelijk zijn voor het invoeren van nieuwe wetten en de wedergeboorte van de Constitutie die jullie rechten handhaaft. Jullie zullen worden verlost van de vele onrechtvaardige wetten die de oude garde heeft ingevoerd en onterecht gevangen genomen mensen zullen worden vrijgelaten. Het klinkt alsof er een heleboel tijd nodig is om het uit te voeren maar jullie zullen verbaasd zijn over hoe snel zaken zullen lopen. We komen dichter bij het tijdstip waarop het op zo’n manier zal aanvangen dat jullie zeker zullen weten wat er gebeurt.

De Galactische Federatie heeft veel ervaring met het helpen van beschavingen om Ascentie te ondergaan, al is die van jullie een grotere uitdaging. Nooit eerder zijn zowel de mensen als de Aarde samen geascendeerd maar er is absoluut vertrouwen dat het succesvol gebeurt. Jullie zouden je heel blij moeten voelen om tot degenen te behoren die bij zo’n prachtige gelegenheid op Aarde zijn. De betekenis van dit alles zal bij niemand verloren gaan want het hebben van zo’n ervaring is heel uniek. Wij zullen het hele proces enthousiast gade slaan en klaar staan om de nieuwste leden van de Galactische Samenleving te verwelkomen.

Er is geen weg terug, tenzij dit jullie keuze is want sommige zielen zullen hun banden willen handhaven met degenen die in de lagere dimensie blijven, al konden ze zelf verder. Van nu af aan is alles winst en een voortdurende uitstroom van Licht zal jullie voor altijd verder en hoger blijven leiden. Vanwege jullie ervaring zullen jullie veel gevraagd worden om degenen te helpen die nog steeds in 3D trilling verkeren. Jullie positie zou vergelijkbaar zijn met die van ons naar jullie op dit moment, en dat is de wijze waarop het werkt als jullie anderen van dienst willen zijn. Jullie mogen er zeker van zijn dat het nooit saai is, denk aan de afmeting van jullie Melkweg en de miljoenen zonnen en planeten die vol leven zijn.

Denk positief tijdens het doorlopen van de laatste maanden van de dualiteit en houd je niet te veel bezig met het lot van de donkere kliek. Zij zullen volstrekt rechtvaardig worden behandeld, alle mogelijkheden krijgen om zich te beteren en alle hulp om een weg terug naar het Licht te vinden. Weet dat iedere ziel precies daar eindigt waar ze bedoeld is te zijn, hetgeen op een niveau is dat het volgende stadium van hun evolutie mogelijk maakt. Dat Dierbaren, is waar het allemaal om draait, en het is voor iedereen hetzelfde of zij zich er nu wel of niet bewust van zijn. Geen pad wordt alleen bewandeld en de Schepper straalt immer Liefde en Licht uit, wat de basis van het leven is.

Ik ben SaLuSa van Sirius en vanuit onze schepen kijken we neer op de Aarde, volgen we nauwgezet jullie prestaties en indien nodig leiden en beschermen we jullie. In deze huidige tijd beginnen jullie te horen over onze activiteiten die namens jullie worden uitgevoerd. We hebben in steeds sterkere mate de bevoegdheid alle pogingen te verhinderen om een Derde Wereldoorlog te beginnen, en jullie hoeven niet bang te zijn voor de dreigementen die door degenen met zo’n agenda worden geuit. Jullie hebben om vrede gevraagd en vrede zullen jullie krijgen, want het is tijd om verder te gaan, weg van de duisternis van de zielen die jullie en jullie Aarde zo lang heeft beheerst. Ga door en laat je niet afleiden door de angst die sommige van de oude garde proberen op te wekken vanwege hun wens een nieuw conflict te beginnen. Het zal onder geen enkele omstandigheid worden toegelaten. God zegent jullie allemaal. Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  
Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS