Followers

Google+ Followers

woensdag 14 maart 2012

14.03.2012SaLuSa, 14 Maart 2012De oude garde moet zich gewonnen geven door de druk die op hen door jullie wordt toegepast. Ze hadden nooit gedacht dat jullie zo’n macht konden uitoefenen dat zij verhinderd zouden worden hun doelen te bereiken. Vanwege de stijgende bewustzijnsniveaus, die voortdurend nieuwe hoogten bereiken, kunnen zij geen beroep meer doen op de energieën die ze nodig hebben om succesvol te zijn. Hun geheimen werken niet meer en bij elke stap worden ze geconfronteerd met het aanvechten van hun gezag. Zij zien dat hun bases zijn vernietigd en ook hun wapentuig of het is verplaatst om het uitvoeren van hun plannen te voorkomen. Ze verkeren in verwarring maar weigeren nog steeds te begrijpen of te accepteren dat hun dagen voorbij zijn. Maar bij elke stap die ze zetten zullen wij hen confronteren om ervoor te zorgen dat ze worden verhinderd een groot incident te veroorzaken. Wij weten alles over hun operaties onder valse vlag en zij zullen zich moeten verantwoorden voor hun verraderlijke pogingen een nieuwe Wereldoorlog uit te lokken. We stellen opnieuw dat oorlog niet wordt toegestaan en hebben de Illuminatie gevraagd een einde te maken aan alle pogingen om er een te creëren. Het Nieuwe Tijdperk komt op dit moment tot leven en de ontwikkeling ervan zal door geen enkele invloed van buitenaf worden uitgesteld of tegengehouden.


Jullie hebben daarom Dierbaren, geen enkele reden om angstig te worden als je iets hoort over plannen die oponthoud veroorzaken en die kun je ook maar het beste negeren want wij, de Galactische Federatie, zijn degenen die de leiding hebben. Noch jullie, noch wijzelf hebben deze hele weg afgelegd om voor de gek te worden gehouden of te worden teleurgesteld en zoals we vaak hebben verkondigd is de overwinning van ons. Het oprollen van de oude garde is begonnen en zij zullen ergens worden geplaatst waar zij zich niet meer met jullie evolutie kunnen bemoeien. De Wetten van het Universum zijn volkomen duidelijk en onherroepelijk en zowel het duister als het Licht moeten er gehoor aan geven. De wet die aanzienlijk is toegepast is de Wet van Aantrekkingskracht, al hebben jullie voor een groot deel van jullie levens de implicaties van jullie daden niet begrepen. Het duister begreep het wel en maakte gebruik van jullie onwetendheid door zichzelf ten koste van jullie macht te geven. Maar doordat jullie het Licht in je opnamen, trokken jullie nog meer Licht naar de Aarde aan en zijn de rollen in jullie voordeel omgedraaid.

Het is een feit dat het Licht uiteindelijk altijd de strijd met het duister wint, zelfs als het tijdelijk winst boekt. Maar is er een grotere prijs dan jullie Ascentie, en jullie hebben een lange weg afgelegd om dit op te eisen. Jullie schreeuwden het soms uit naar God in de overtuiging dat jullie aan je lot waren overgelaten, terwijl jullie in feite je eigen afscheiding creëerden. Jullie gaven God de schuld van dood en destructie, maar het was de Mens die uit was op oorlog vanuit hebzucht en verlangen naar het bezit van zijn buren. Het heeft lang geduurd om in te zien hoe zinloos het allemaal is geweest, en de waarheid is dat er geen winnaars zijn maar alleen verliezers. Volkomen terecht vragen jullie ten slotte om oorlog te beëindigen en die oproep is door God beantwoord. Het is nu door God verordend dat er een einde wordt gemaakt aan oorlog en het is aan ons ervoor te zorgen dat dit gebeurt.

Die ongrijpbare vrede waar jullie duizenden jaren lang naar hebben gezocht, krijgen jullie binnenkort en alle vormen van agressie zullen worden ontzegd aan degenen die het Goddelijk Decreet negeren. De zielen die nog steeds dit soort gedachten koesteren, zullen merken dat hun trilling zodanig is dat ze zich niet in de hogere trillingen mogen begeven van de geascendeerden. Er is daar geen plaats voor iets anders dan het Licht en de Liefde die in de hogere dimensies bestaan. Als jullie de intentie hebben om te ascenderen, zorg er dan voor dat jullie de bagage hebben opgeruimd die jullie met je mee hebben meegebracht. Elk woord, iedere handeling of daad van een lagere trilling zal misplaatst voelen, dus jullie zouden ze geleidelijk uit je gebruikelijke omgang met anderen moeten kunnen verwijderen. Wees naar anderen zoals je zelf behandeld wenst te worden, en jullie zullen vrede en harmonie om je heen creëren.

Zoals jullie merken versnelt de tijd zich sneller dan ooit; een week lijkt slechts een paar dagen, en elke week is met zo’n groot potentieel gevuld waardoor jullie levens zullen veranderen. De media wordt nog steeds beknot en weinig van wat er echt gebeurt, bereikt jullie ogen of oren. Toch werken we met succes aan een open, vrije Pers en wanneer de beperkingen worden opgeheven, zullen jullie worden overspoeld met berichten over dagelijkse gebeurtenissen. Wanneer het voor ons veilig is bij jullie te verschijnen, zullen er regelmatig televisieprogramma’s plaatsvinden waardoor wij een platform krijgen om over onze plannen en jullie toekomst te vertellen. Het allerbelangrijkste is angsten van mensen tot bedaren te krijgen, te bewijzen dat we in vrede komen en dat wij jullie toekomstige zelf zijn. Alles is voor jullie verheffing en voordeel gepland en welke veranderingen er ook plaatsvinden, jullie zullen degenen zijn die veel meer te winnen hebben dan jullie waarschijnlijk verliezen.

Als jullie samen met Moeder Aarde gaan ascenderen, moet er een totale reiniging plaatsvinden en dat geldt voor het land, de zeeën en de atmosfeer die sterk zijn vervuild. Het heeft al gedeeltelijk plaatsgevonden door onze aanwezigheid en het gebruik van onze superieure technologieën. Hoofdzaak is voor ons altijd geweest een balans op Aarde te handhaven en we hebben dat zelfs in die mate gedaan dat we voorkomen hebben dat ze te ver uit haar as kantelde. Aardbevingen zijn volkomen natuurlijk maar we hebben de invloed ervan verminderd wanneer deze een grote bedreiging vormde voor de mensheid. Ze horen bij de manier waarop Moeder Aarde haar eigen reiniging uitvoert en zijn wezenlijk noodzakelijk als zij naar haar oorspronkelijke staat terugkeert.

Vroeg of laat krijgt iedereen de waarheid onder ogen over jullie verblijf op Aarde. Wat jullie is verteld, staat in schril contrast met de waarheid en vaak werd het verdraaid om de zaak te dienen van degenen die over jullie heersten. Toch zijn jullie vrij geboren en hebben jullie het recht jezelf tot uitdrukking te brengen als Spiritueel Wezen met een fysieke ervaring. Die mate van vrijheid krijgen jullie heel binnenkort, en jullie zullen de moeilijke tijden in de dualiteit vergeten, al blijven de geleerde lessen je bij. Jullie zullen gaan waarderen wat voor enorme ervaring jullie hebben opgedaan en hoezeer het jullie evolutie heeft bevorderd. Dat is inderdaad waarvoor jullie naar de Aarde kwamen en het is een prachtige verhelderende tijd geweest waar jullie uiteindelijk totaal geen spijt van zullen hebben.

Ik ben SaLuSa van Sirius en we zijn zo blij dat jullie het bewijs gaan krijgen van wat jullie zoeken en wat bewijst dat de oude garde zich terugtrekt. Er is geen plaats om te verbergen of aan gerechtigheid te ontsnappen, dus jullie hoeven je geen zorgen te maken over hun lot. Zoals voor iedere ziel geldt die op Aarde heeft rondgelopen, zijn jullie allemaal gebonden aan Universele Wetten, en niemand staat er boven. De Wetten bestraffen echter niet maar geven in plaats daarvan de mogelijkheid je fouten goed te maken. Alles wordt uitgevoerd terwijl jullie door de energie van Onvoorwaardelijke Liefde worden omgeven, zodat jullie zouden moeten weten hoezeer God van jullie houdt. 

Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS