Followers

Google+ Followers

vrijdag 23 maart 2012

23.03.2012SaLuSa, 23 Maart 2012In sommige opzichten doorloopt de wereld een rustiger periode dan gebruikelijk en dat is mede te danken aan onze activiteiten en die van onze bondgenoten. Er is een punt bereikt waarop we meer gezag kunnen uitoefenen over de oude garde die in hoog tempo zijn macht kwijtraakt. Meer mensen komen tegen hen in opstand omdat ze een grote mate van vertrouwen hebben gekregen door anderen succesvol hetzelfde te zien doen. Dit zal door blijven gaan en helpt ons onze doelen te bereiken en onze plannen uit te voeren voor jullie volledige bevrijding van de ketenen uit het verleden. Veel aspecten daarvan zitten al in een vergevorderd stadium en jullie gaan een behoorlijk vreemde tijd tegemoet. Jullie zullen duidelijk oude waarden en vertrouwde dingen zien wegvallen maar nog niet het nieuwe dat het zal vervangen. Een grondige schoonmaak is noodzakelijk voordat voor ons zaken voldoende gereed zijn om de leiding te nemen. Maar ook dan willen we dat de teugels van de macht aan jullie worden overgedragen en onze rol is jullie te helpen dat te bereiken.


Een uiterst aangename ontwikkeling van de afgelopen tijd is dat jullie bewustzijnsniveaus blijven toenemen en het ontwaken bij jullie zal het een stuk gemakkelijker maken de komende periode te kunnen hanteren. Het is belangrijk dat we binnenkort direct contact met jullie gaan maken omdat er zoveel belangrijke zaken zijn die we moeten aanpakken. Voorbereidingen zijn vereist voor de grote veranderingen die klaar staan om naar buiten te komen en dat geldt met name voor de financiële situatie. Het is noodzakelijk dat het correct wordt uitgevoerd en gecoördineerd in de vele daarbij betrokken landen. Onze bondgenoten zijn zich bewust van deze behoeften en samen zijn we overtuigd van succes. Zodra financiën en bestuur in overeenstemming met jullie voorbestemde toekomst zijn ingesteld, weten we dat de basis aanwezig is voor de uitvoering van de resterende veranderingen.

Het bereiken van vrede na duizenden jaren voortdurend oorlog te hebben gehad, zal een dramatische verandering teweeg brengen in het leven van mensen en hun vooruitzichten zullen plotseling opklaren. Men zal zich gaan realiseren dat het leven was bedoeld om gelukkig, vreugdevol en vervullend te zijn en er zal een eenwording plaatsvinden die voorheen niet mogelijk was. Langzaam zullen de mensen de Eenheid van alles gaan begrijpen en hoe het allemaal deel uitmaakte van het grote geheel. De onwaarheden van geloven door het creëren van afscheidingen en de doelbewuste vervorming van de waarheid over het doel van het leven, zullen louter als pogingen van het duister worden beschouwd om verdeeldheid tussen de mensen te handhaven. De komst van vrede zal dat allemaal veranderen en een golf van verlichting en vreugde zal over de Aarde heen razen. Oude verschillen zullen terzijde worden geschoven en men zal zien dat een prachtige toekomst in het verschiet ligt. Tegen die tijd zullen mensen beter geïnformeerd zijn over waar de veranderingen toe leiden en zullen ze zijn geholpen om het Ascentieproces te begrijpen.

Het is duidelijk dat er veel werk is te verrichten maar zoals we jullie vaak hebben gezegd, zijn wij met gemak opgewassen tegen deze taak. Wees ervan overtuigd dat wat er ook gedaan moet worden om voor de geplande voltooiing te zorgen, het met volledige efficiëntie zal worden uitgevoerd. De omvang van een aantal taken is enorm maar we hebben alle noodzakelijke uitrusting en personeel om het uit te voeren. De Galactische Federatie heeft een immense omvang en is volkomen gewend de verantwoordelijkheid te hebben voor complexe en gigantische taken. Het neemt voortdurend toe omdat beschavingen het vereiste bewustzijnsniveau bereiken waardoor ze lid kunnen worden. Jullie, de Dierbaren van de Aarde die ascenderen, zullen dat niveau hebben bereikt en kunnen ook je plaats bij ons innemen.

Wat een passend einde gaan jullie ervaren, na een weg te hebben gebaand door een aantal van de donkerste periodes in jullie levens. Jullie voeren nu de laatste handelingen uit, vereffenen eventueel resterend karma en gaan door naar de hogere trillingen en jullie bevrijden jezelf van de lagere. Het is nog steeds aan jullie hoe jullie de laatste periode ervaren maar één ding blijft onveranderd, en dat is Ascentie. Jullie verdienen allemaal veel lof voor het feit dat jullie zoveel Licht naar de Aarde hebben gebracht, zodat er tot nu toe weinig tekenen zijn van een apocalyptische eindtijd, zoals in sommige kringen wordt verwacht. Natuurlijk moeten er fysieke veranderingen plaatsvinden maar ze hoeven niet catastrofaal te zijn en wij zullen de gevolgen ervan verminderen.

Soms hebben we het gevoel dat velen van jullie niet helemaal de implicaties begrijpen van wat er gebeurt. Vergis je niet, want alles wat jullie dachten dat permanent op Aarde aanwezig was als natuurlijk uitvloeisel van jullie creaties, is grotendeels het werk van degenen die jullie tot slaaf maakten. Jullie hadden weinig of niets in te brengen bij het verloop van jullie levenservaringen. Maar het klopt dat jullie er het beste van hebben gemaakt door de uitdaging te aanvaarden ze te overwinnen. Het duister heeft jullie onbedoeld geholpen te evolueren en jullie hebben niet alleen overleefd maar brachten het Licht naar de Aarde zodat het een eind maakte aan hun plannen om Ascentie te verhinderen. Jullie hebben bewezen deze taak ruimschoots aan te kunnen en hebben de omvang van jullie vertrouwen getoond in de hogere machten die jullie hebben geleid. Verder hebben jullie het bereikt zonder volledig de feiten te kennen, en tot voor kort wisten jullie niet dat jullie overwinning je rechtstreeks naar Ascentie zou leiden. Jullie kunnen terecht trots zijn op jezelf en wij hebben een eindeloze bewondering voor jullie allemaal. Jullie zijn echt Strijders van het Licht die alle eerbetoon hebben verdiend dat jullie kant opkomt.

Jullie hebben niets meer te vrezen, al zullen jullie verslagen horen van confrontaties waar landen het oude schijnspel spelen. Ze kunnen gedachten hebben over oorlog maar verder zal het niet gaan en we zien er op toe dat het op niets uitloopt. Binnenkort zullen ze alle oorlogswapens weg moeten doen en wij zullen ervoor zorgen dat er geen intriges of bedrog plaatsvindt. Wij menen het serieus als we het over deze dingen hebben en op niet mis te verstane wijze zullen alle landen worden toegesproken wanneer onze vredesbesprekingen beginnen. Wij zullen hen niet vragen vrede te accepteren maar zullen het namens jullie eisen en op verzoek van hogere machten dan de Mens. Het zal zeer binnenkort gebeuren en jullie de mogelijkheid bieden in veiligheid te leven, zonder angst voor verlies van levens, jullie bezittingen of jullie huis.

Dierbaren, alle gedane beloftes zullen worden vervuld en wij zijn hier om erop toe te zien dat de veranderingen overstemmen met het Goddelijk Plan. Wees opgewekt en geniet van de gedachten die door Ascentie worden opgeroepen en geef je bewustzijn hiervoor de ruimte. Denk in veranderingen en hoe mooi het leven gaat worden en deel je gedachten indien mogelijk met degenen die ook aanvoelen wat er komt. Houd van iedere ziel als van jezelf en dat bewijst hen een grote dienst. 

Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS