Followers

Google+ Followers

maandag 5 maart 2012

05.03.2012SaLuSa, 5 Maart 2012Het goede nieuws over de veranderingen kan niet veel langer worden tegengehouden want het wordt als te belangrijk beschouwd voor de hele wereld om deze kennis niet te delen. Internet wemelt van de informatie en meer mensen dan ooit treden naar buiten. Na maanden en jaren van voorbereiding heeft plotselinge druk een hele serie van arrestaties en ontslagen in beweging gebracht die angst verspreidt onder de gelederen van de Illuminatie. Ze zijn geschokt te merken dat ze nu kwetsbaar zijn nadat ze het gevoel hadden veilig en onschendbaar te zijn. Het houdt onverminderd aan totdat de Illuminatie uit hun machtsposities zijn verwijderd en dat gaat op volle snelheid door. Andere missies kunnen daardoor ook meer snelheid krijgen en de weg naar de opeenvolgende regeringswisselingen opent zich. Het maakt allemaal deel uit van de voortgaande instorting van het oude systeem en wat er ook wordt gedaan om het overeind te houden, het zal nooit meer hetzelfde zijn.


Jullie Dierbaren, hebben een zeer opmerkelijke overwinning behaald, in die zin dat jullie door het benutten van gedachtekracht de energie hebben voortgebracht om het te verwezenlijken. Jullie hebben krachtige gebeden en gedachten uitgezonden waarin werd opgeroepen oorlogen te beëindigen die voortdurend landen te gronde richten. Oorlogen waarin miljoenen werden gedood en die wijdverspreide vernietiging veroorzaakten. Jullie maakten kenbaar genoeg te hebben van de schending van Moeder Aarde en de uitroeiing van het Menselijk Ras. Met liefde in jullie hart hebben jullie ervoor gezorgd dat dit veranderde en het toont aan dat wanneer jullie je sterk focussen op iets wat jullie willen, het mogelijk is dit te verwezenlijken.

Jullie zijn het echt zelf die extreme hindernissen hebben overwonnen waar recentelijk naar werd gekeken alsof ze jullie zouden overweldigen en jullie vrijheid zouden benemen. Jullie hebben Liefde en Licht terug naar de Aarde gebracht en het is zo sterk geworden dat het de rasters er omheen heeft laten ontvlammen. Deze fungeren nu als jullie bescherming en het is jullie garantie voor een succesvolle afsluiting van jullie reis door de dualiteit. Vergeet nooit hoe krachtig jullie zijn en door jullie aandacht bij datgene te houden wat jullie wensen te creëren, doen jullie dit ook. Jullie zullen in de toekomst een stadium bereiken waarin jullie onmiddellijke creatie gaan ervaren. Maar tegen die tijd hebben jullie een hogere dimensie bereikt en zullen jullie gedachten zich slechts richten op alles wat zuiver is. Als individu zijn jullie je misschien niet zo bewust van jullie huidige creatieve krachten maar als Menselijk Ras zijn jullie degenen die voortdurend jullie werkelijkheid creëren en opnieuw vormgeven. Met niets anders dan de energie van liefde, hebben jullie alles overwonnen wat de donkere kliek heeft gedaan om jullie onder hun controle te houden.

Jullie zitten in een overgang waarbij jullie de energieën van je af werpen die geen plaats meer hebben in jullie toekomst en jullie komen tevoorschijn uit het moeras van oude trillingen die jullie hebben tegengehouden. Jullie kunnen nu de prachtige energie voelen die ervoor in de plaats komt en het voert jullie mee op een vloedgolf van geluk. Jullie zullen niet alleen jullie vrijheid terug krijgen maar ook vrij zijn om van alle gaven van God te genieten zoals het oorspronkelijk was bedoeld. Met alles in zijn perfecte staat, zal er van worden genoten, het zal worden gewaardeerd en er zal worden begrepen dat het deel uitmaakt van het geheel. Alles zal in een vreugdevolle harmonie op elkaar inwerken terwijl het een eeuwigheid lijkt te duren. Het is wat jullie als jullie echte thuis en staat van zijn gaan herkennen.

Als jullie je bewustzijn weer op de Aarde richten, oogt het soms kil en ongastvrij maar jullie tijd zit er bijna op en jullie kunnen beginnen te ontspannen. Jullie zitten zo dicht bij het achterlaten van de dualiteit nadat jullie bijna in de diepten van de duisternis waren meegetrokken die op Aarde bestond. Het is een hele prestatie er veilig doorheen te zijn gekomen en zogezegd vanuit het andere uiterste. Nu jullie bewustzijnsniveau is toegenomen zullen jullie gedachten en gevoelens meer gericht zijn op alles wat in balans en harmonie is. Daardoor zal alles wat minder is vervagen en op zeker moment helemaal vergeten zijn. Toch leren jullie binnenkort de waarheid over hoe jullie duizenden jaren lang zijn misleid en gebruikt. Het nadenken over de redenen waarom zal jullie een tijdje bezighouden maar weldra zullen jullie deze periodes uit jullie leven vergeten.

De erkenning van ons bestaan en onze vloot blijft toenemen en aanvullend bewijs is nauwelijks nodig, behalve voor degenen die sceptisch blijven. Onze betrokkenheid bij jullie evolutie wordt ook erkend en hiermee wordt disclosure, de publieke erkenning van ons bestaan, het laatste stukje van de puzzel van het leven. Dat zal ook moeten gebeuren zodat onze relatie met jullie tot bloei kan komen. We hebben samen veel te doen maar we kunnen niet meer doen dan individueel contact maken totdat we officiële erkenning hebben gekregen. Dan zullen dingen echt van start gaan en zal onze aanwezigheid heel gewoon worden. We kijken uit naar deze dagen die heel spannend en vervullend zullen zijn. De geheimen van de ruimte zullen voor jullie toegankelijk worden en velen van jullie zullen zich bij ons aansluiten voor schitterende uitstapjes in jullie zonnestelsel. Jullie zijn ten slotte evenzeer Ruimtewezens als wij, zij het dat men jullie iets anders heeft laten geloven.

Doordat jullie Ruimte technologie met sprongen vooruit is gegaan en horizonten daarmee werden verplaatst, werd jullie inzicht in andere werelden geopend en nam de mogelijkheid toe van eindeloze vormen van leven. Jullie hebben langdurig geleefd met het idee dat jullie de enige intelligente vorm van leven waren in jullie deel van het Universum. Heel correct beginnen jullie te geloven dat het feitelijk vol leven zit en dat jullie er nog andere dimensies aan moeten toevoegen. Zoals velen van jullie weten vinden veel van onze ruimtereizen plaats via inter-dimensionale zwarte gaten en daarom is afstand voor ons geen probleem. Sommige hebben dat idee niet geaccepteerd maar dat verandert wanneer wij op Aarde aan jullie verschijnen. Gaandeweg zullen jullie vertrouwd raken met onze gezichten die heel menselijk eruit zien want we hebben veel te doen met het aansturen van jullie bij vele projecten.

Een paar weken in jullie huidige tijd zal zo veel te zien geven dat jullie vol aandacht moeten blijven en wij, van de Galactische Federatie, vormen de voorhoede. Wij werken zeer nauw samen met onze bondgenoten die recentelijk heel succesvol zijn geweest in het versnellen van de activiteiten. We hebben doelen voor het afronden van elk deel van onze bezigheden en we hopen de komende twee maanden substantiële vooruitgang te boeken. Jullie zijn nu in ieder geval op de hoogte van onze successen en weten dat wat nu is begonnen tot het uiteindelijke einde leidt van de Illuminatie.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij deze momenten met jullie te delen. 

Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  
Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS