Followers

Google+ Followers

maandag 26 maart 2012

26.03.2012SaLuSa, 26 Maart 2012In sommige opzichten zouden we kunnen zeggen dat onze missie bijna is voltooid omdat de tijd nadert dat al het werk wat is verricht om jullie van de overheersing door de Illuminatie te bevrijden, resultaten gaat laten zien. Het is voor jullie het einde van de cyclus van dualiteit en voor ons zijn het gewoon methoden om de weg vrij te maken voor het begin van een nieuwe cyclus. Het wordt een nieuw begin en gaat verder met het verhogen van jullie bewustzijnsniveaus zodat jullie naar nog hogere niveaus kunnen ascenderen. Wij zullen ook die tijd samen met jullie delen en maken zeer zeker deel uit van jullie toekomst. Wij assisteren jullie om uiteindelijk Galactische Wezens te worden en dat zal gebeuren als jullie met recht jullie plaats bij ons terug vragen.


Wat jullie nu hebben is niet jullie echte realiteit maar een die jullie gedurende duizenden jaren hebben gecreëerd sinds jullie afdaalden vanuit de hogere dimensies. Geen enkele ziel werd gedwongen dit te doen en ieder van jullie heeft vrijwillig deelgenomen aan deze ervaring. Jullie deden dit in volledig vertrouwen met de wetenschap dat hoezeer jullie ook van het Licht zouden afdwalen, er een tijd zou komen waarop jullie zouden worden teruggeroepen en dat jullie hierbij geholpen zouden worden. Die tijd is nu natuurlijk en op korte termijn zullen jullie met zekerheid weten dat jullie stevig op het pad naar Ascentie zitten en dat niets het in de weg staat of kan uitstellen. Voelen jullie niet al het verschil in de energieën om jullie heen, want ze bevatten meer Licht en zijn zo verheffend. De energieën van angst zijn beteugeld en als jullie een bevestiging krijgen van de omvang van de arrestaties en het aftreden van de oude garde, zal jullie dat ook helpen vreedzamer te leven.

De vrijheid die jullie zo lang is ontzegd, keert terug en jullie zullen er niet aan twijfelen dat het oude paradigma is afgebroken. Het nieuwe is zijn plaats aan het innemen en geeft jullie nieuwe hoop en geloof in een prachtige toekomst. Sommige van jullie hebben er een blik op geworpen en het heeft jullie geïnspireerd en jullie kijk op het leven veranderd. Het verschilt zo van wat jullie nu hebben dat woorden niet toereikend lijken om het te beschrijven, en één heel opmerkelijk aspect is het gevoel van liefde dat van alle kanten naar je toe komt. Als jullie ooit zo’n energie hebben ervaren is het waarschijnlijk slechts een tijdelijke ervaring geweest terwijl het in de hogere dimensies voortdurend aanwezig is. Jullie hebben een uitdrukking die zegt dat liefde de wereld draaiende houdt en jullie beseffen niet hoe waar dit is. Het is inderdaad het gebrek aan liefde dat jullie wereld heeft verscheurd en jullie afgescheiden deed voelen van jullie goddelijke zelf. De energie van liefde is de meest krachtige van allemaal en zou jullie omstandigheden in een flits kunnen veranderen als jullie het op deze manier allemaal eens zouden kunnen worden. Velen van jullie hebben ervaren waar liefde toe in staat is, en met name wanneer het wordt gebruikt om te genezen. Het kan de lagere trillingen omvormen en daarom wordt jullie vaak gevraagd liefde te sturen naar de donkere oude garde.

Denk over deze dingen na en als jullie voelen dat je de Mensheid wilt helpen, stuur dan liefde naar hen die duidelijk in nood verkeren. De resultaten zijn er misschien niet onmiddellijk maar wees ervan overtuigd dat het helpt, zelfs als het tijd kost voor het zichtbaar wordt. Op Licht kan worden gebouwd, zoals wanneer jullie het gebruiken om jezelf te beschermen. Als jullie niet al een baken van Licht zijn, oefen dan door jezelf als zodanig te zien en jullie zullen het zeker om je heen creëren. Jullie zullen ook merken dat je andere zielen van gelijke soort aantrekken omdat zij je hogere trilling voelen. Stel je voor dat iedereen om je heen van Licht is, dan zal je gevoel beginnen te krijgen over hoe het is in de hogere dimensies. Beperk je verwachtingen over wat Ascentie voor jou betekent niet want het zal jullie bevrijden van alle conflicten en problemen die jullie nu op Aarde bezighouden. Jullie zullen in de toekomst absoluut nergens gebrek aan hebben en zullen merken dat de Schepper jullie op alle mogelijke manieren heeft voorzien.

Dus Dierbaren, wees vastbesloten alles met succes te doorstaan wat er tussen nu en Ascentie op jullie pad komt. Laat niets je naar beneden halen want wat er ook gebeurt, het zal van korte duur zijn. Als jullie verliezen lijden zal dat ruimschoots worden vergoed, en onthoud dat jullie niets met je mee kunnen nemen naar de hogere dimensies, tenzij het er mee overeenstemt. Daarom kan geen enkele ziel een weg ernaar toe forceren omdat zij zichzelf automatisch op het juiste en corresponderende niveau zal aantreffen. Begrijp dat jullie allemaal op je eigen tempo vooruitgang boeken en dat jullie allemaal gelijke kansen hebben gehad om voor het pad naar Ascentie te kiezen. Trek het je alsjeblieft niet aan als een naaste geliefde een andere keuze maakt dan jij en respecteer hun keuze uit vrije wil. Geliefden zijn nooit ver weg en jullie zullen ze altijd weer opnieuw kunnen ontmoeten.

Maak je klaar om te genieten en voel je vrij om je gevoelens te uiten want zodra de veranderingen beginnen en jullie de voordelen zien, zullen jullie in extase zijn. Feesten zullen aan de orde van de dag zijn en geloof ons wanneer we zeggen dat we een aantal gedenkwaardige gebeurtenissen gaan organiseren en aan deel zullen nemen. Vreugde en geluk komen dichterbij en dit zal jullie tot aan Ascentie ondersteunen. Er zijn nog steeds moeilijke periodes te doorstaan maar niets zal erg lang duren en als het nieuwe behoeften creëert, staan wij klaar om jullie te helpen. We werken al achter de schermen en zullen blij zijn wanneer onze activiteiten meer openlijk kunnen worden verricht. Onze prioriteit op dit moment is te verhinderen dat de strijdende partijen in gevecht raken en wij twijfelen er niet aan dat we alle pogingen om een nieuwe oorlog te beginnen kunnen voorkomen. Jullie zullen ontzet en ongetwijfeld woedend zijn als jullie te weten komen hoe vaak de oude garde heeft geprobeerd een nieuwe oorlog te beginnen in het Midden-Oosten. We zullen niet lang stilstaan bij dergelijke onplezierige dingen maar jullie moeten weten wie jullie gedurende vele, vele jaren heeft tegengewerkt, en vaak onder het mom van het tegendeel.

Wij blijven nauwgezet Moeder Aarde volgen als er fysieke veranderingen plaatsvinden en sommige gebieden zijn er meer vatbaar voor dan andere. Wij mogen de noodzakelijke veranderingen niet tegenhouden maar zullen er alles aan doen om alle schade voor jullie te verlichten en grootschalige schade tot een minimum te beperken. De omstandigheden hadden evengoed afgrijselijk kunnen zijn als het duister haar gang had kunnen gaan maar wij hebben hun plannen tot stoppen gebracht om catastrofes te veroorzaken en de bevolking op Aarde zo te reduceren. We weten dat velen van jullie niet kunnen bevatten dat iemand zo diep kan vallen maar met het vrijwel geheel verliezen van Licht zijn dergelijke zielen alle gevoelens van medeleven kwijtgeraakt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik dank al degenen die geholpen hebben niet alleen deze maar alle berichten van bronnen van Licht te verspreiden. Ze hebben zoveel mensen vooruit geholpen en hen op Ascentie voorbereid. Moge God jullie allemaal zegenen. 

Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  
Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS