Followers

Google+ Followers

vrijdag 2 maart 2012

02.03.2012SaLuSa, 2 Maart 2012Leef elke dag zoals het loopt, want je weet niet wat je kan verwachten nu er zoveel op het punt staat te gebeuren. Er kan weinig twijfel over bestaan dat onze bondgenoten op veel fronten grote vooruitgang boeken en dat jullie al snel kunnen uitkijken op een periode van explosieve gebeurtenissen. Jullie zien al hoe uitgebreid onze onderzoeken zijn geweest om corrupte individuen uit de bankierende broederschappen te verwijderen en dat is nog niet klaar. Zoals jullie dus kunnen zien, is niet alleen de corruptie blootgelegd maar ook degenen die daar verantwoordelijk voor zijn. Wanneer die onthullingen meer bekendheid krijgen, zullen jullie verbaasd zijn hoeveel mensen met meer informatie naar buiten treden. De doorbraak heeft geheime plannen bloot gelegd waar biljoenen dollars in omgaan en de meest schandelijke en brutale handelingen om van de rechtmatige eigenaren te stelen. Het is onze bedoeling dergelijke gelden aan hen terug te geven, als zij deze op de eerste plaats rechtmatig hebben verkregen. Veel geld dat is misbruikt, was afkomstig van publieke gelden en feitelijk zijn daar astronomische bedragen bij betrokken.


Het is daarom geen wonder dat jullie niet voldoende hebben gekregen voor jullie behoeften aangezien het naar privérekeningen werd afgevoerd en geheime operaties. We hebben een einde gemaakt aan dergelijke criminele activiteiten zodat oorlogen tot iets van het verleden kunnen worden beschouwd en wereldwijd vrede kan worden afgekondigd. Om dit allemaal te kunnen doen, hebben we de steun nodig van de belangrijkste regeringen, maar alleen wanneer ze gezuiverd zijn van degenen die jullie belangen niet volledig behartigen. Daar wordt aan gewerkt en de zaak tegen hen wordt voorbereid. Het is vaak een kwestie van of ieder lid zijn belofte heeft gehouden, en jammer genoeg zijn dat er maar heel weinig.

Dus Dierbaren, we weten natuurlijk wat er nodig is om stevig door te gaan maar soms is de taak zo groot dat er veel moet worden onderhandeld. Wanneer wij en onze bondgenoten staken, mogen jullie er zeker van zijn dat alle mogelijkheden zijn afgedekt en dat we succesvol zijn. We zijn al een aantal jaren goed aan het plannen voor deze tijd en onze overvloedige middelen zullen ervoor zorgen dat we ons doel bereiken. Een van onze grootste rijkdommen is ons vermogen overal heen te kunnen gaan zonder opgemerkt te worden. Het betekent dat we het plan van het duister kennen, maar het betekent niet dat we altijd in kunnen grijpen. Er bestaan Universele Wetten waar alle handelingen aan onderhevig zijn, en wij dienen jullie recht te respecteren jullie eigen beslissingen uit vrije wil te maken. Ofschoon dat misschien moeilijk te begrijpen is, omvat dat ook de verduisterde zielen. Wat vaak gebeurt is dat jullie je vrije wil weg geven door geen weerstand te bieden tegen wat zij aangegeven hebben te gaan doen. Dualiteit heeft meer weg van een spel dan jullie denken, en is daar behoorlijk serieus in. Toch kunnen jullie nu beginnen te ontspannen omdat de oude garde en haar organisatie grote machtsverliezen hebben geleden als gevolg van onze acties.

Het Licht wat voortdurend toeneemt, raakt de harten van meer en meer zielen en het ontwaken verspreidt zich over de hele wereld. Zonder uitzondering dringen mensen in ieder land er op aan dat hen de waarheid wordt verteld en ze eisen dat hun vertegenwoordigers dit doen. Uitvluchten of niet reageren wordt niet meer geaccepteerd en er wordt actie verwacht. Zoals jullie al in een aantal landen hebben gezien, leidde dit tot massale demonstraties. Het volk heeft gesproken en in de toekomst zal naar hen worden geluisterd. Politiek zoals jullie die nu kennen zal eigenlijk nooit meer terugkeren want in het Nieuwe Tijdperk zullen degenen van het Licht worden herkend en aangesteld vanwege hun trouw aan de Schepper en alle vormen van leven.

Er komt een meer spirituele benadering van allerhande dingen die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Zelfs religie zal haar methoden en leringen moeten her-waarderen zodat het zonder gewetensbezwaren als oprecht en trouw aan het Licht kan worden beschouwd. Veel religies hebben geprobeerd hun positie te gebruiken om macht en controle over hun volgelingen uit te oefenen en hebben jammer genoeg angst gebruikt om ze in de kudde te houden. Feit is dat jullie geen hulp van buitenaf nodig hebben om de waarheid te begrijpen omdat alles binnenin aanwezig is. Jullie volgen echter je eigen pad en soms neemt het je mee naar iemand die verder dan jij heeft gereisd, die jou wat leiding kan geven. Alle beslissingen die door jullie worden gemaakt, kunnen intuïtief worden onderzocht, dus vind een manier om op één of meer momenten de rust te nemen om dit te doen. Het probleem is dat mensen soms hun intuïtie negeren als het niet bevestigt wat ze echt graag zouden willen doen.

Jullie hebben een heleboel te leren in de korte tijdspanne die tot Ascentie over blijft. Het zal echter heel aangenaam zijn als jullie nieuwe inzichten over het doel van het leven in je opnemen en beseffen dat het bedoeld is om een gelukkige en vrolijke ervaring te zijn. En niet alleen dat, jullie zullen verder gaan naar een nieuw pad dat jullie bekend maakt met wat jullie mogen verwachten nadat jullie zijn geascendeerd. Het is ten slotte jullie bedoeling naar de hogere regionen terug te keren waar jullie, om dit te bereiken, zo hard voor hebben gewerkt. Het wordt volkomen natuurlijk omdat het voor jullie vertrouwd is vanuit de tijd dat jullie er doorheen reisden, voordat jullie naar de derde dimensie afdaalden. Jullie zijn waardige zielen die bewezen hebben krachtig te zijn en met het vermogen de duisternis te overwinnen.

De Galactische Federatie is zo blij dat jullie eindelijk het bewijs van de veranderingen krijgen, en op zo’n manier dat geen ontkennen mogelijk is van wat er gebeurt. De bedoeling onze vloot regelmatiger aan jullie te laten zien, heeft de verdenking dat wij potentiële indringers zijn, zoals door sommige werd gedacht, laten afnemen. We hebben al vele jaren aangetoond dat we zelfs als wij worden geprovoceerd, hier zonder agressie of onverantwoorde acties mee om kunnen gaan. Onze benadering is altijd vanuit een erkenning van de heiligheid van het leven geweest dat wij eren en dienen, omdat elk leven een deel is van de Schepper. Hetzelfde is van toepassing op de Illuminatie, want ondanks al hun kwaadaardigheid, zijn we verplicht hen net als ieder ander als zielen van het Licht te beschouwen. Hun Licht mag gedimd zijn maar het is desondanks vanuit die positie nog steeds mogelijk terug te groeien naar volledig Licht. Over hun lot zal op Aarde worden beslist maar vanuit een spiritueel perspectief, en dat betekent dat hen genade en compassie zal worden getoond.

Ik ben SaLuSa van Sirius en omdat we verder gaan naar de volgende fase van jullie pad naar Ascentie, voelen we ons zo bevoorrecht degenen te zijn die plechtig hebben beloofd ervoor te zorgen dat jullie volledig zijn voorbereid. Het wordt een enorm mooie tijd en jullie zullen een vrijheid genieten zoals jullie nog nooit echt in jullie huidige dimensie hebben ervaren. Jullie hoeven niet lang meer onder de huidige omstandigheden te leven en binnenkort staan jullie verbaasd over hoe snel de veranderingen tot stand komen. Wees dapper en moedig en leef naar jullie Licht, vanuit de ware liefde die jullie in je hebben en zijn. 

Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS