Followers

Google+ Followers

dinsdag 20 maart 2012

19.03.2012SaLuSa, 19 Maart 2012Voor veel mensen is nu duidelijk dat er een grote reorganisatie plaats gaat vinden in de centra van de macht en dat zal mogelijk maken dat meer ingrijpende wijzigingen gaan beginnen. Het is belangrijk dat degenen die vooruitgang blokkeren en belangrijke veranderingen die noodzakelijk zijn om jullie van controle te bevrijden, volledig verdwijnen. Dat proces is in volle gang en degenen die ons in de weg staan, weten heel goed dat hun tijd erop zit. Er is geen uitweg voor ze en hun misdaden zijn goed gedocumenteerd met absolute bewijzen van hun betrokkenheid. We hebben het eerder over een kwestie van weken dan maanden voordat onze activiteiten tastbaar beginnen te worden. We hebben daarom goede hoop zeer binnenkort een grote stap vooruit te kunnen zetten, en één van dien aard dat jullie het te weten komen. We hebben wat steun van de media en geloven dat het niet lang duurt voordat verslaggeving van wat gaande is zich zal verspreiden en zal kloppen. We zijn niet uit op sensatie maar de gebeurtenissen zullen toch heel uitzonderlijk zijn. We willen dat bekend wordt dat het oude regiem niet langer aan de macht is en dat het zal worden vervangen door een die de mensen echt vertegenwoordigt. Het Licht keert terug Dierbaren, en het dringt ten positieve door in ieders leven.


Het heeft lang geduurd dit punt in jullie evolutie te bereiken en het vereiste soms een grote mate van vertrouwen. Jullie zitten in de laatste stuiptrekkingen om daarna met een reeks van veranderingen te worden beloond die jullie uit de armoede verheffen en jullie een voorproefje geven van wat er volgt op Ascentie. Na duizenden jaren van subtiele controle die geleidelijk jullie rechten ontnam, zozeer dat jullie het normaal gingen vinden, staan jullie eindelijk op het punt vrijheid te gaan ervaren op een niveau dat jullie niet kennen. Het duister creëerde doelbewust de omstandigheden die tot jullie virtuele gevangenschap leidde in jullie eigen huizen. Als Spirituele Wezens zijn jullie de Kinderen van God en zijn jullie vrij om je eigen ervaringen te kiezen. Er moet echter aan worden toegevoegd dat jullie de dualiteit hebben verkozen als een manier om jullie evolutie te verbreden en te versnellen.

Wat van deze cyclus nog over is zal jullie geen angst meer inboezemen omdat het duister gefaald heeft haar doelen te bereiken. Jullie hebben veel van hen geleerd maar het was niet de bedoeling dat jullie volledig aan hun genade of aan hun wens om jullie volledig te overheersen, zouden zijn overgeleverd. Jullie grootste les is het ervaren van de afscheiding van de Bron geweest, en om te zien hoe het is om weer opnieuw jullie verbinding met het Licht te maken. Jullie kregen alle mogelijkheden om jullie eigen werkelijkheid te creëren en jullie hebben soms in eerdere beschavingen een hoog niveau van vrede en sereniteit bereikt. Toch was het duister nooit ver weg om jullie val te beramen en er waren evenzeer periodes van duisternis die tot de volledige instorting hebben geleid van de laatste twee beschavingen.

Het komt op jullie misschien vreemd over dat de dualiteit een tweeledig doel heeft gehad en dat uiteindelijk alle zielen die eraan hebben deelgenomen er profijt van hebben gehad. Iedere ervaring heeft waarde voor alle betrokkenen en onthoud dat ofschoon je op dit moment misschien volledig aan het Licht bent toegewijd, er zonder twijfel periodes zijn geweest waarin je ook het duister hebt gediend. Omdat er geen oordeel over bestaat, hebben jullie ook geen reden om terug te kijken en je schuldig te voelen. Wat vooral telt is of je de lessen hebt geleerd die het je gaf, en die je misschien meer dan eens hebt doorleefd. Jullie ego zal jullie bewuste geest voeden maar heeft geen invloed op beslissingen die op basis van jullie bewustzijnsniveau worden gemaakt. Dat heeft met jullie Hoger Zelf te maken en vaak vindt er een strijd van wensen plaats. We verwachten dat degenen die zichzelf op het pad van Ascentie hebben geplaatst, hun leven leiden en keuzes maken op basis van Liefde en Licht en door hun Hoger Zelf worden geleid.

Het moet voor jullie een geruststelling zijn te weten dat welke problemen je ook ervaart op dit moment, ze voor het einde van het jaar zijn opgelost. Probeer te zien welke resterende karmische lessen met je laatste ervaringen zijn verbonden, vooral omdat jullie zwaarste testen vaak voor de laatste fases van jullie leven worden bewaard. We kunnen jullie vertellen dat jullie nooit meer krijgen dan je aankan, al voelt dat voor jullie misschien anders. Laat de situatie hoe dan ook beperkte invloed op je hebben en als jullie bewustzijnsniveaus toenemen, kunnen jullie het beter hanteren. Dit zijn tijden waarin het belangrijk is dat als jullie onrecht is aangedaan, je niet in termen van vergelding denkt want dat zal alleen maar opnieuw een ophoping van karma geven.

Vergevingsgezindheid is een belangrijke en essentiële vereiste als jullie je willen blijven verheffen, en hoe eerder jullie dingen achter je kunnen laten, hoe beter. Dit is met name van belang bij familievetes of enigheden want als jullie de dualiteit willen verlaten, moet je met iedereen vrede hebben gesloten. Denk eraan dat je op zeker moment op je leven zal terugblikken en de meningsverschillen die je misschien hebt gehad hoeven dan niet altijd te zijn zoals je ze nu begrijpt. Het kan een grote openbaring zijn de andere kant van geschillen of argumenten te horen waar je bij betrokken bent geweest.

Concentreer je met nog maar zo weinig resterende tijd in deze cyclus op je directe behoeften waardoor je ervoor zorgt gereed te zijn om te ascenderen. Wees hoe jij denkt te moeten zijn om het te bereiken, en we kunnen je garanderen dat het relatief gemakkelijk is je leven op die manier te leiden als jullie je Licht altijd in stand houden. Zie hoe mensen om je heen reageren en merk op dat jullie aanwezigheid mensen vaak helpt zich goed te voelen. Het komt doordat de energieën die jullie verspreiden harmonieus en verheffend zijn. Wanneer meer zielen dit op grotere schaal doen, vindt de verheffing op een zelfs nog hoger niveau plaats. Als jullie je de omgekeerde situatie voorstellen, zullen jullie ook begrijpen hoe eenvoudig het voor zielen moet zijn om door de lagere energieën naar beneden te worden getrokken.

Jullie Aarde krijgt al vrij lange tijd een bad van steeds hogere energieën en het nettoresultaat is dat de lagere worden omgevormd. De reiniging gaat door en met het verwijderen van het duister zal er een kwantumsprong vooruit plaatsvinden. De laatste uitlijning zal dit overtreffen wanneer jullie Zon met veel andere planeten en de Grote Centrale Zon staat uitgelijnd. Jullie zullen dan in een oogwenk veranderen en merken dat jullie naar de schoonheid van een nieuwe Aarde zijn geascendeerd. Een die weinig gelijkenis vertoont met wat jullie nu kennen, een die levendig is, vol Licht en met de meest prachtige kleuren, vormen en afmetingen die met elkaar harmoniseren.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik dank jullie voor jullie ondersteuning van de Galactische Federatie die zoveel liefde voor jullie heeft en welke jullie binnenkort veel beter zullen leren kennen. 

Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS