Followers

Google+ Followers

woensdag 28 maart 2012

28.03.2012SaLuSa, 28 Maart 2012Het nieuws over de veranderingen reist in hoger tempo rond de wereld en daar zijn we blij mee want degenen met een onderzoekende geest zoeken de antwoorden voor wat er gebeurt. Sommige zijn bang voor de achterliggende betekenis maar anderen voelen dat er iets belangrijks en spannends voor de wereld gaande is. De waarheid wordt gelukkig wijd en zijd verspreid en wij zijn degenen onder jullie dankbaar die zich in de voorste gelederen inspannen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Wanneer de publieke bekendmaking over ons bestaan plaatsvindt, zal onze taak zoveel eenvoudiger zijn als mensen al zijn voorbereid op wat ze kunnen verwachten. De tijd snelt op zo’n hoog tempo voorbij dat met alles vaart wordt gemaakt en jullie kunnen zeer binnenkort een aantal belangrijke bekendmakingen verwachten.


De Mensheid heeft voldoende tijd gehad om aandacht te gaan besteden aan de vele gegeven boodschappen die bedoeld waren om de weg te plaveien voor de grotere onthullingen. Degene op het langzame laantje zullen getuige moeten zijn van een heleboel zaken die voor hun denkwijze een grote schok zullen zijn, maar we moeten verder. Er is geen tijd meer om te wachten totdat een groter percentage van jullie begrijpt wat er staat te gebeuren. Dat zal natuurlijk drastisch veranderen wanneer de media worden bevrijd van de beperkingen die hen door de duistere oude garde zijn opgelegd. De waarheid is in het verleden een zeldzaam artikel geworden maar als de controlemechanismen zijn verwijderd zal deze in volle kracht terugkomen. Zelfs degenen die beweren op de hoogte te zijn zullen evengoed worden verrast door de volledige omvang van alle leugens en desinformatie, die in het verleden als waarheid werden opgediend. Het gaat veel verder dan jullie je kunnen voorstellen en het gaat onthullen tot in welke mate jullie werden gecontroleerd.

Het terug laten keren van jullie vrijheid staat voorop in onze gedachten en wij zullen alle controles weghalen die werden gebruikt om jullie op je plaats te houden. De verantwoordelijken zullen zich op zeker moment voor hun misdaden tegen de Mensheid moeten verantwoorden, dus we vragen jullie jezelf niet teveel bezig te houden met wat er met hen gebeurt. Het is belangrijker je op je eigen behoeften en voorbereiding op Ascentie te concentreren. Leef naar jullie hoogste concept van iemand die in staat is Onvoorwaardelijke Liefde te geven, bespaar je het oordelen en toon in plaats daarvan ruimhartig compassie. Doe je best en je zal de manieren meester worden om de Meester te worden die jullie werkelijk zijn.

Het duurt nu niet lang meer, welke maatstaven jullie ook gebruiken, voor jullie de voordelen van de veranderingen gaan ervaren die op het punt staan te worden verwezenlijkt. Wij van de Galactische Federatie zullen er toezicht op houden en ervoor zorgen dat de invoering ervan soepel en efficiënt ten gunste van iedereen verloopt. De verlossing van financiële beperkingen en illegale belastingen zal jullie van de last bevrijden die op een ieder van jullie drukt. Ja, jullie zullen nog steeds moeten betalen voor de diensten van anderen maar met de komst van overvloed zal dat geen probleem zijn. Op korte termijn ontwikkelen jullie je tot een niveau dat jullie al bereikt hadden moeten hebben, ware er niet de doelbewuste interventie van de Illuminatie en hun pionnen. Van daaruit zal Ascentie jullie nog verder meenemen totdat zelfs geld niet meer nodig is.

Laat alle banden met de huidige tijd los zodat jullie ruimte kunnen maken voor de nieuwe manier van leven die het aan het overnemen is. Wees voorbereid en weet dat het niet volledig zal worden ervaren totdat jullie je verheffen, en dan begint er een nieuwe fase waarin jullie je plaats als Galactisch Wezen innemen. Jullie evolutie gaat een aantal grote stappen vooruit zetten en brengt jullie terug naar waar jullie vandaan kwamen als volledig bewust Wezen. Tegen die tijd zijn jullie opgegaan in jullie Hoger Zelf en bestaan jullie uit Christusbewustzijn. Dat moet op dit moment ver weg lijken maar wees ervan overtuigd dat het jullie bestemming is als jullie door de hogere regionen reizen. Daarna zullen jullie in alle Koninkrijken van de Schepper kunnen reizen.

Zoals jullie misschien verwachten, zijn wij ondertussen uiterst actief en heel alert op positieve tekenen om aan jullie door te geven met betrekking tot het verwijderen van de degenen die tot de hoogste rangen van de Illuminatie behoorden. Zij hebben zich in het verleden onaantastbaar gevoeld maar voelen zich nu zo kwetsbaar omdat hun kasteelmuren zijn vernietigd en zij geen plek meer hebben om zich te verstoppen die wij niet kennen. Wij zullen hen ook hun bezittingen afnemen die vrijwel zeker door onwettig handelen zijn verkregen of door regelrechte criminele activiteiten. Ze zullen aan de rechtmatige eigenaren worden teruggegeven en heel bruikbaar zijn bij het oplossen van de vele behoeften van de mensen.

President Obama is nog steeds een sleutelfiguur in de komende veranderingen en zal de missie leiden bij het tot stand brengen van vrede in de wereld. Degenen die oorlogje spelen zullen iets anders moeten zoeken om zichzelf mee te amuseren en wij zullen in plaats daarvan het militaire apparaat ten positieve aanwenden door het dienstbaar te laten zijn aan de mensen. Er is zoals jullie weten genoeg te doen om de schade aan Moeder Aarde te herstellen en ervoor te zorgen dat de meest behoeftigen snel een fatsoenlijke levensstandaard hebben. Dat is het minste wat de mensen kunnen verwachten en het komt zodra nieuwe technologieën worden gebruikt om het leven te vergemakkelijken. In geschiedkundige boeken staat oorlog beschreven zoals het werkelijk plaats heeft gevonden en wie er in waarheid achter zat. Alles dat ooit is gebeurd staat opgetekend in de Akasha Kronieken en zal, indien nodig, voor jullie worden gebruikt ter illustratie van de waarheid.

Een belangrijk kenmerk van incarnatie is dat wanneer jullie op jullie levens terugblikken, ze exact worden gezien en ervaren zoals ze hebben plaatsgevonden. Er is geen ruimte voor verdraaiing van de feiten of ontkenning van de waarheid, het is daar zodat iedereen het kan zien. Zij die het gevoel hadden dat ze er op Aarde “ mee weg konden komen”, zullen een schok krijgen als ze te weten komen dat dit niet het geval is, dus leugens of de schuld aan iemand anders geven zal niet worden geaccepteerd. Als dit niet het geval was, zouden sommige zielen ontsnappen aan hun verantwoordelijkheid zoals ze dat op Aarde hebben gedaan. De waarheid voorziet in een zorgvuldige overweging van jullie daden en nog belangrijker, jullie intenties. Op die manier kan de behoefte aan bepaalde lessen ter voorkoming van herhalingen worden geregeld zodat een ziel de mogelijkheid krijgt te bewijzen dat zij in staat is vanuit een hoger niveau van inzicht te leven. Dierbaren, niemand wenst jullie te zien falen, en daarom krijgen jullie waar dit jullie voorheen is gebeurd, alle kansen om te slagen.

Voel de veranderingen die door de hogere energieën worden veroorzaakt en op Aarde worden verankerd en voeg die van jezelf eraan toe door jullie Licht zo ver mogelijk te verspreiden. Met het verstrijken van de dagen worden jullie krachtiger en wordt jullie vermogen tot creatie veel sterker; gebruik dit wijselijk in het belang van Allen. 

Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  
Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS