Followers

Google+ Followers

vrijdag 1 juni 2012

21.05.2012


SaLuSa, May 21, 2012Kunnen jullie de veranderingen om je heen voelen want de energieën blijven toenemen en dit gaat door tot aan Ascentie. Ze brengen vredigheid naar de Aarde en naar jullie beschaving waardoor veel meer zielen zich naar het Licht gaan verheffen. Het heeft tot gevolg dat situaties die tot agressieve reacties leiden, worden gekalmeerd. Er zijn inderdaad veel brandhaarden die een beëindiging nodig hebben van conflicten of gevechten en jullie zullen zien dat er een ommekeer komt. Wanneer voldoende mensen in zichzelf de kracht vinden om dergelijke problemen op vreedzame wijze op te lossen, bedreigen ze niet langer de vrede. Vanuit ons oogpunt hebben jullie in het verleden nooit zo’n periode gekend waarin de mensen zijn opgestaan om met succes vrede tot stand te brengen. Er zijn natuurlijk nog steeds Leiders en Dictators die over oorlog praten en degenen van de laatste oude garde willen nog steeds graag dood en verderf zaaien. Maar praten is alles waar ze nog de ruimte voor krijgen want wij kunnen jullie ondersteunen in jullie zoektocht naar vrede en we kunnen een einde maken aan elke poging die hiervan afwijkt.

We zijn juist nu heel actief omdat een aantal voor jullie nuttige gebeurtenissen wordt voorbereid. Onze bondgenoten zullen hierin de leiding hebben en wij zullen op de achtergrond aanwezig zijn en ervoor zorgen dat alles overeenkomstig de bedoeling gebeurt. Wanneer de behoefte zich voordeed zijn wij er op uitgegaan en het maakt niet meer uit of jullie getuige zijn van onze activiteiten want we hebben geen reden ze te verbergen. Het duurt in ieder geval niet lang meer voor we ons niet meer beperkt voelen door de donkere oude garde en we ons vrijelijk met jullie kunnen vermengen. We hebben voorlopig ondersteuning gezocht bij een aantal Leiders die met het Licht werken zodat eindelijk Disclosure, de openbaarmaking van ons bestaan, kan worden aangekondigd. We willen het laten aansluiten op onze bedoeling een vertoning te geven van onze vloot als een manier om onze her-eniging te vieren. Zoals we vaak hebben aangegeven, hebben velen van jullie directe banden met ons en de andere leden van de Galactische Federatie. Heb alsjeblieft nog even geduld met ons want de weken verstrijken maar we zijn onze beloften niet vergeten. Wij komen onze woorden na en een serie grote gebeurtenissen staat op het punt op jullie te worden losgelaten.

Het is heel opmerkelijk hoe jullie plotseling zijn ontwaakt voor jullie ware zelf en jullie je identificeren met de latente krachten die jullie hebben. Jullie kunnen alles bereiken waar jullie je aandacht op richten en wanneer jullie met gelijkgestemden bij elkaar komen wordt jullie kracht vertienvoudigd. Jullie hervormen jullie realiteit en creëren het nieuwe paradigma terwijl op hetzelfde moment de lagere energieën worden omgevormd. Jullie zijn het, de mensen, die hun kracht tonen om hun eigen toekomst te vormen en zolang als jullie gefocust blijven, zal het in jullie leven tevoorschijn blijven komen. Niet iedereen is klaar voor de veranderingen en voor sommige is het ook te veel om te kunnen hanteren. Zij geven er de voorkeur aan in hun comfortzone te blijven en wij hebben geen reden om het voor hen te veranderen. Maar uiteindelijk moeten dingen toch in overeenstemming met de voltooiing van deze Cyclus van Dualiteit vooruit komen en jullie huidige Aarde zoals jullie die nu kennen zal ophouden te bestaan. Een nieuwe Aarde wacht op degenen die ervoor gekozen hebben te ascenderen en het zal de verheven versie zijn minus alle aspecten van de oude Aarde die geen plaats hebben in de hogere dimensies. Voor de anderen is een andere plaats gereed gemaakt.

Inmiddels zullen de meeste onder jullie die gaan ascenderen dit van zichzelf weten en jullie zullen er geen twijfels over hebben. Het zal goed voelen voor jullie en naarmate de tijd verstrijkt zullen jullie merken dat de oude Aarde steeds minder bevrediging geeft. Deze is jullie niettemin goed van dienst geweest en weerspiegelde alleen de omstandigheden die door de Mens zijn veroorzaakt. Die zijn duidelijk niet altijd zo gunstig voor Moeder Aarde geweest en momenteel zien jullie om je heen de gevolgen van de slechtste aspecten van onverschilligheid van de Mens ten opzichte van de behoefte van anderen. En niet alleen dat, hij heeft de Aarde als vanzelfsprekend beschouwd en weinig respect of liefde getoond voor zo’n grote entiteit. Daarom moet de Aarde tot haar oorspronkelijke staat worden hersteld en het zal jullie manier zijn om Moeder Aarde te bedanken voor alles wat ze voor jullie heeft gedaan.

Wat er in al jullie levens staat te gebeuren, overschrijdt ver de verwachtingen van de meeste mensen. Er zal wat opschudding en ongemak zijn maar snel zal worden ingezien dat het op jullie voordeel is gericht. Wij zijn er om te garanderen dat jullie een grote stap vooruit zetten en dat jullie de technologische vooruitgang krijgen die jullie in de Nieuwe Tijd brengt. In het grotere geheel der dingen wordt dit tussen alle beschavingen gedeeld omdat gezien wordt dat door dit te doen, allen vooruit komen. Het is alleen op Aarde dat hebzucht en controle jullie in een staat van behoeftigheid houdt en dat is niet hoe het was bedoeld. Een aantal technologieën die verborgen werden, staan al op het punt te worden vrijgegeven. Zij zullen jullie huidige problemen oplossen die voortkomen uit jullie methode om energie te leveren voor de verschillende behoeften die jullie hebben.

Feitelijk is er een overvloed aan alle basisbehoeften die jullie nodig hebben om comfortabel te leven. Er is overal om jullie heen vrije energie en het vereist weinig in de zin van benodigdheden om je daarop aan te sluiten voor je dagelijkse behoeften. Op een grotere schaal is er in het Universum een overvloed aan energie aanwezig en jullie wetenschappers weten al lang dat het de bron is die onze Ruimte Vloot van energie voorziet. In feite hebben zij geleerd hoe ze het zelf kunnen en jullie hebben je eigen vaartuigen die op die specifieke manier van energie worden voorzien. Ze zijn naar onze maatstaven wat primitief maar feit blijft dat ze op vrije energie werken. Het zou eenvoudig jullie verbrandingsmotoren kunnen vervangen en jullie in plaats daarvan reismethoden kunnen geven die vrij zijn van vervuiling. Dat zal te zijner tijd gebeuren en brengt jullie een stap dichter bij het worden van een Galactische Beschaving, hetgeen jullie bestemming is.

Door het nemen van een kwantumsprong vooruit in relatief korte tijd zal er zoveel veranderen dat een bezoeker uit het verleden jullie beschaving niet meer zou herkennen. En ook omdat degenen van jullie die zijn geascendeerd de zielen zullen omvatten die een niveau hebben bereikt waarop ze de gedachten en handelingen die kenmerkend waren voor de lagere trillingen achter zich hebben gelaten. Criminele activiteiten zullen met andere woorden zijn opgelost en jullie zullen samenlevingen hebben waarin mensen zijn te vertrouwen en met elkaar in Liefde en Licht werken. De aantrekkingskrachten van de energieën van de lagere trillingen zullen niet meer bestaan omdat ze naar de hogere niet kunnen worden meegenomen. En verder zullen jullie tot zo’n bewustzijnsniveau zijn gestegen dat jullie in geen geval dergelijke gedachten erop na zouden houden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben er zeker van dat jullie beginnen te begrijpen wat wij van de Galactische Federatie jullie gaan brengen. Wij zijn Een en jullie gaan je verheffen naar ons niveau van bestaan en jullie zullen volkomen terecht je plaats naast ons innemen. Eigenlijk zijn jullie allemaal liefdevolle Wezens van Licht en dat is hoe wij jullie allemaal zien.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light

Vertaling: Charlotte
  
Welcome to the PAO Light-Circles
Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS