Followers

Google+ Followers

woensdag 7 oktober 2009

07-OKTOBER-2009 SALUSA

Het wachten is voor ons bijna voorbij en als jullie leiders niet akkoord gaan met onze landing dan is er een uiterste datum waarop we hoe dan ook moeten komen. Jullie hebben duidelijk gemaakt dat we welkom zijn en het zijn jullie wensen die tellen en we laten anderen onze weg niet blokkeren...
We zijn er weer, niet dat we ooit weg waren, maar we realiseren ons hoe verheffend velen van jullie onze boodschappen vinden. Het doel is natuurlijk jullie voor te bereiden op First Contact en jullie te inspireren je eigen weg te vinden die je naar Ascentie brengt. Door succesvol jullie vibraties te verhogen, betreden jullie een hogere staat van bewustzijn en geleidelijk laten jullie het oude achter je dat je inzicht heeft verduisterd. De taken die voor jullie zijn geplaatst, bevinden zich binnen jullie vermogen en nadat jullie je intentie hebben duidelijk gemaakt om je te verheffen, wordt er veel hulp geboden. Dat is de schoonheid van de Spirituele structuur die zich, op het moment dat jullie de beslissing nemen om je op een doelbewuste manier te ontwikkelen, met jullie verbindt. Het is een prachtig gezicht om de gebieden van Licht op Aarde te zien, waarvan de schoonheid nog steeds toeneemt omdat zij zich er verder over uitspreidt.Jullie collectieve Lichtvibraties hebben het effect het vermogen van de Duisteren te verzwakken om jullie te controleren. In reactie hierop wenden zij zich tot Draconische maatregelen om te verhinderen dat jullie je uit hun greep bevrijden. Hun plannen om jullie vrijheid te beknotten gaan door totdat de laatste gebeurtenis tot totale slavernij leidt. Dierbaren, wees niet overmatig bezorgd want jullie zullen nooit volledig worden onderworpen en naarmate hun daden misdadiger worden, worden hun ware bedoelingen des te duidelijker. De waarheid over veel geheime operaties die hebben plaatsgevonden komt al naar buiten. Het bewijs stapelt zich op en zeer spoedig zullen de leiders van de Illuminatie ter verantwoording worden geroepen voor hun misdaden tegen de Mensheid. Zij kunnen het Licht dat dagelijks in intensiteit toeneemt, niet verslaan, hoezeer ze het ook zullen proberen. Het is voor de dienaren van de duisternis een kritieke tijd omdat er onder hen verwarring heerst en minder enthousiasme voor de uit te voeren taken. Het was bekend dat er een situatie kon ontstaan waarbij ze de wapens op hun eigen soort moesten richten en voor velen is dit onacceptabel. Het is een voorbeeld van hoe het Licht het bewustzijn van de mensen bereikt en hen wakker maakt voor hoe ze zijn gebruikt.Recht en Gezag hebben in elke beschaving hun plaats maar het wordt misbruikt wanneer het zich keert tegen degenen die het zou moeten dienen. Jullie, de mensen, hebben een immense macht als jullie maar samen zouden komen voor een gemeenschappelijk doel. Veel stemmen spreken zich uit over wat er zich voor jullie eigen ogen afspeelt maar velen wenden ook nog steeds hun gezicht af alsof ze er niet bij willen worden betrokken. Dierbaren, jullie eigen toekomst staat op het spel en jullie daden bepalen of het al of niet een gemakkelijke rit wordt naar Ascentie, of dat het er één wordt met aanhoudende conflicten. Wij leveren ons aandeel maar we hebben jullie steun nodig totdat we rechtstreeks naar de Aarde kunnen komen. Organiseer jullie zelf en wees voorbereid om te helpen zodra de eerste bekendmakingen komen die een grote ommekeer in jullie bestemming aangeven. Dat zal spoedig gebeuren en dan zullen degenen onder jullie met voorafgaande kennis een belangrijke rol spelen om de waarheid wijd en zijd te verspreiden. Velen leiden hun leven nog in volstrekte onwetendheid omtrent de waarheid over hun zelf en ook over wat er om hen heen gaande is. Lichtwerkers hebben een belangrijke rol te vervullen en zonder uitzondering zijn ze naar de Aarde gekomen om anderen te dienen in zo’n belangrijke tijd.Kijk naar binnen en je zult je eigen redenen vinden om hier in deze grootse tijd op Aarde te zijn. We weten dat velen van jullie dienstbaar willen zijn maar geen uitweg vinden voor hun wensen. We willen jullie de suggestie doen bewust te zijn van alle kansen die op je pad komen die je wens kunnen vervullen. Vertrouw erop dat op de een of andere manier de Spirit je zal bereiken en onthoud dat jullie Gidsen hebben die hun best doen om jullie inspanningen de goede kant op te leiden. Is het vreemd voor jullie dat de uitkomst van deze cyclus al bekend is, omdat “Alles zich in het Nu bevindt” en dat dat vrij helder vanuit onze sferen kan worden gezien? Het was zelfs toen jullie voor de eerste keer naar de Aarde kwamen bekend dat de cyclus zou worden voltooid met jullie succesvolle Ascentie. De kracht achter deze gebeurtenissen is de Schepper en hoewel de vrije wil nog steeds werkzaam is, zijn sommige gebeurtenissen voor-bestemd. Jullie zijn niet een of andere verzameling kwaadaardige zielen die worden bestraft; jullie zijn echt schitterende zielen van Licht die de hogere dimensies hebben verlaten om de dualiteit te ervaren. Jullie zijn elke gemaakte inspanning waard om zo veel mogelijk zielen te verheffen.Wat is ervaring meer dan het kiezen van een pad, één dat je naar situaties voert die je vermogen uitdaagt om eruit te komen? De dualiteit is een taaie opdracht geweest maar jullie wens om het te ervaren werd gemotiveerd door jullie bedoeling om je opnieuw te verheffen door middel van jullie eigen inspanningen. Jullie zijn als elke andere ziel en hebben de aangeboren drang om je hoger en hoger te ontwikkelen en zelfs de laagste van de lageren is dit niet volledig kwijt. De Schepper heeft jullie niet tot de cyclus van dualiteit gedwongen want jullie gingen graag vrijwillig, wetende dat jullie op een dag zouden terugkeren naar jullie thuis in de hogere dimensies. Als jullie slechts een glimp zouden kunnen werpen op dergelijke sferen, zouden jullie het restant van jullie tijd in een vreugdevolle staat doorbrengen, zonder de toekomst te vrezen die zich voor jullie opent. Verre van dat, jullie zouden euforisch zijn en zonder twijfel weten dat het goddelijk is verordend en dat geen sterveling jullie voltooiing kan verhinderen.Terugkerend bij Aardse zaken moeten we zeggen dat we opzettelijk onze vloot frequenter laten zien. Het maakt deel uit van een vriendelijk proces om mensen uit hun staat van ontkenning te krijgen met betrekking tot ons. Het is veel beter op dit moment onze aanwezigheid als goedaardige Wezens te aanvaarden dan te lijden onder de schok om overtuigingen los te moeten laten die uiteenspatten wanneer wij op Aarde arriveren. Wij zijn jullie familie en het is tijd dat we komen om elkaar te leren kennen, en het is niet het forceren van de kwestie omdat we ons gedurende 60 jaar rustig bekend hebben gemaakt. Het wachten is voor ons bijna voorbij en als jullie leiders niet akkoord gaan met onze landing dan is er een uiterste datum waarop we hoe dan ook moeten komen. Jullie hebben duidelijk gemaakt dat we welkom zijn en het zijn jullie wensen die tellen en we laten anderen onze weg niet blokkeren.Ik ben SaLuSa van Sirius en we hebben gemengde bemanningsleden in de Galactische Federatie. Onze levens worden aan boord van onze Moederschepen doorgebracht die soms zo groot zijn als jullie steden, jullie zouden je niet realiseren dat een dergelijk compleet bestaan mogelijk is. Er komt een tijd waarin jullie naar onze schepen komen en zullen zien dat alles wordt nagemaakt wat je mogelijk aan land zou kunnen aantreffen. In feite is elk mogelijk gemak dat je voor je comfort zou kunnen wensen aanwezig. Het Universum is onze speelplaats die ons vele avonturen biedt maar het is allemaal met een doel zodat we anderen kunnen dienen die zich net als jullie in de lagere vibraties ontwikkelen. We handelen uit liefde voor al het leven en we krijgen nooit genoeg van onze verantwoordelijkheden.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:
. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS