Followers

Google+ Followers

woensdag 28 oktober 2009

28-OCTOBER-2009 SALUSA

Dat is nogal onmogelijk omdat is verordend dat het nu tijd is voor jullie om ons te ontmoeten maar eerst moet de onthulling zo worden gedaan dat we officieel worden erkend. Jullie zullen je comfortabeler voelen over ons en onze verschijning wanneer het karakter van onze missie bekend is gemaakt en jullie zullen zien dat het plan er is vanwege jullie verheffing naar hogere bestaansniveaus.De vibraties gaan zo snel omhoog dat velen van jullie veranderingen opmerken in de mensen om jullie heen. De bewustzijnsniveaus zijn zodanig dat er nu een helderder waarneming ontstaat van wat er gaande is en een realisatie dat het de mensen zelf zijn die het antwoord hebben op de problemen waar jullie mee worden geconfronteerd. Jullie zijn collectief tot alles instaat, waar jullie je ook maar op richten, en het zal dit bewust samenkomen zijn wat jullie succes verzekert. Jullie hebben onbegrensde mogelijkheden en wanneer jullie je innig gevoelde visie van wat jullie als jullie toekomst zien, projecteren, begint het op die manier vorm aan te nemen. Het kan jullie nauwelijks zijn ontgaan hoeveel mensen naar voren komen met eisen dat er veranderingen moeten plaatsvinden. Zij doen dit zonder angst en houden de vlag van de vrijheid hoog in de lucht, wetende dat zij een goddelijke missie bewandelen. Ze hebben echter wel support nodig en elke vriendelijke ziel die hen Licht stuurt, versterkt hun inspanningen. Wanneer dergelijke acties toenemen, worden anderen daar ook krachtiger van en een machtige gedachtevorm voor verandering neemt zijn eigen energie aan.Wees ervan overtuigd dat al heb je het gevoel dat je weinig bij kan dragen aan het Licht, dat het als gevolg daarvan wel toeneemt. Licht komt vanuit alle hoeken tot jullie maar geen enkele is krachtiger dan de Centrale Zon van jullie Universum. De organisatie is voor jullie op dit moment te ingewikkeld om te begrijpen en woorden zouden tekortschieten omdat ze ontoereikend zijn. Weet gewoon dat binnen die Zon zich de meest schitterende Wezens van Licht bevinden wiens magnifiekheid zich niet laat omschrijven. Hun bewustzijn vult het Universum en voorziet in de energie waarvan alles afhankelijk is voor zijn bestaan. Het Universum is volledig georganiseerd en beantwoordt aan de Wetten van de Schepper en al het leven dient zich daaraan te conformeren. Anders zou er chaos heersen en zou evolutie onmogelijk zijn.De enorme afmeting van het Universum is een andere kwestie waar jullie weinig idee van hebben en opnieuw is het moeilijk om een afdoende beschrijving te geven. Het omvat miljoenen Ster Zonnen met elk zijn eigen aanvullende planeten in een systeem dat op die van jullie lijkt. Het aantal leden van de Galactische Federatie is in vergelijking klein van aantal en toch heeft het miljoenen personeelsleden en Ruimteschepen tot zijn beschikking. Zij dienen door de hele Kosmos heen en wat de Aarde betreft zijn de komende taken overgelaten aan die beschavingen die de Mens weerspiegelen. Dat is de reden waarom jullie onveranderlijk menselijke Wezens zien wanneer er contact wordt gemaakt. Dat wil niet zeggen dat de Federatie geen andere types heeft want dat hebben ze wél, maar ze zijn toch Mensachtig in hun verschijning.Jullie zien vaak Ruimte Wezens afgebeeld vanwege de vele contacten die er gedurende jaren zijn gelegd. Toch kunnen die op geen enkele manier de prachtige uitstraling overbrengen die ze uitzenden, die zo krachtig is dat ze jullie overspoelt wanneer jullie dichtbij komen. Het is hun hoge vibrerende energie die door jullie wordt ontvangen als een schitterende liefdevolle en verheffende ervaring. Het is een vrede die zijn weerga niet kent en die jullie in zijn liefde omwikkelt. Jullie aardse ervaring met liefdesenergie is op geen enkele manier vergelijkbaar maar het roept wel gedachten bij jullie op zoals hoe het is om in een absolute staat van verrukking te zijn.De Aarde is jullie speelterrein en als jonge kinderen houden jullie van spelletjes. Het is echter niet alleen kinderlijk plezier maar het zijn serieuze lessen over verantwoordelijkheid. Elke ziel krijgt een fysieke ervaring toegeschoven die betekenisvol is en kansen biedt voor een spirituele ontwikkeling. Jullie creëren samenlevingen en regels, en de Mens probeert daarbinnen te leven. Ze reflecteren niet altijd spirituele wijsheid en zijn vaak bedoeld om de duistere Wezens te dienen en hun plannen voor controle. Het zijn situaties waarin jullie je recht op vrije wil moeten uitoefenen en waarin jullie je soevereiniteit moeten opeisen. Bestuur zou door de mensen, voor de mensen moeten zijn en niet om degenen te verrijken die jullie vertegenwoordigen. Jullie Constitutie is hierin vrij duidelijk en als jullie vertegenwoordigers jullie teleurstellen door het niet na te leven, hebben zij hun beloften gebroken. De tijd is niet zo ver weg waarin de politici die jullie hebben laten vallen, van hun post worden verwijderd. In plaats daarvan zullen jullie mensen hebben met de wens om ten bate van het geheel te dienen.Vele gunstige veranderingen doemen op aan de horizon en die zullen jullie kwaliteit van leven zeer snel verbeteren. Onze bondgenoten zijn al voorbereid op hun verschillende verantwoordelijkheden en hebben echt vele jaren naar hun doelen toegewerkt. De fundering voor de veranderingen is gelegd en samen-werking heeft zich tot enkele leiders in het buitenland uitgestrekt. President Obama zal het plan leiden dat jullie van de duistere Wezens bevrijdt en zijn ware kleuren zullen worden gezien wanneer hij volledig zijn autoriteit kan uitoefenen. Er is kritiek op hem en dat is te verwachten maar zijn handen zijn gebonden totdat hij de support bijeen kan roepen die hij nodig heeft om vooruit te sprinten. Onze aanwezigheid zal dat mogelijk maken, wat één van de redenen is waarom de duistere Wezens de onthulling over ons bestaan proberen te verhinderen. Dat is nogal onmogelijk omdat is verordend dat het nu tijd is voor jullie om ons te ontmoeten maar eerst moet de onthulling zo worden gedaan dat we officieel worden erkend. Jullie zullen je comfortabeler voelen over ons en onze verschijning wanneer het karakter van onze missie bekend is gemaakt en jullie zullen zien dat het plan er is vanwege jullie verheffing naar hogere bestaansniveaus.We vragen jullie vaak niet angstig te zijn en we gaan hiermee door omdat dat degenen die jullie in het duister willen houden, in de hand speelt. Wees je zeker bewust van gebeurtenissen die plaatsvinden maar raak niet emotioneel betrokken. Maak op alle mogelijke manieren anderen bewust want veel mensen zijn onwetend van de strijd die woedt tussen het duister en het Licht. Het is niets nieuws omdat de dualiteit ieder de kans geeft jullie geest en ziel te veroveren. De macht springt van de één naar de ander maar hoe lang het ook duurt, het Licht zal altijd als overwinnaar tevoorschijn komen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben slechts één van de vele vertegenwoordigers van de Galactische Federatie die regelmatig contact heeft met jullie. Mensen spreken over volhouden en dat is exact wat jullie moeten doen want jullie succes in het overwinnen van het duister in de hogere sferen verzekert dat het zich ook op Aarde zal manifesteren. Een paar weken of maanden is noch hier, noch daar iets in het hele schema van de dingen. Blijf lachen en dat alleen al zal anderen met geluk en vreugde doordringen. We stoppen nooit met het projecteren van onze vreugde en liefde naar jullie en als jullie achterover zitten en aan ons denken, zal het tot je komen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

www.galacticchannelings.com - all languages stated below

. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS