Followers

Google+ Followers

vrijdag 30 oktober 2009

30-OKTOBER-2009 SALUSA

We merken op dat jullie vanwege de naderende veranderingen moedig zijn geworden en vol vertrouwen om over jullie waarheid te spreken.Zolang het in vriendelijkheid wordt gezegd en niet aan mensen wordt opgelegd, zal het een nieuw denkniveau activeren dat hun geest zal verlichten.

Heerst er onder meer en meer mensen niet een duidelijk gevoel dat de tijd zich versnelt omdat jullie nu al het einde van het jaar naderen? Als jullie ooit bevestiging nodig hadden dat er veranderingen plaatsvinden, had je geen betere kunnen vinden. De vibraties blijven toenemen en jullie worden naar een hogere dimensie opgetild. Het zal snel een punt bereiken waarop iets met een lagere vibratie niet langer erin kan verblijven, en voor de betreffende zielen zal alles van een hogere vibratie uit hun zicht verdwijnen. Dat is een natuurlijk gevolg van zo’n verandering en garandeert dat alleen de meer ontwikkelde zielen verdergaan naar de 4e dimensie. Dit zet zich voort wanneer jullie zelfs verdergaan naar de volgende dimensie. Het is een prachtige ervaring om jezelf met gelijkgestemden te zien wanneer er een grote eensgezindheid is in doelen en inzicht.Stap over alles heen, wetende wat er komt om jullie samenleving om te vormen, en jullie zullen gemakkelijk door deze laatste maanden met chaotische gebeurtenissen heen komen. Uitwendig beginnen jullie wat aanwijzingen in opkomst te zien die tonen dat de nieuwe plannen voor jullie en de Aarde klaar liggen. Samen vormen we een enorme kracht ten goede en we hebben jullie vooruitgang niet duizenden jaren gevolgd om op het cruciale moment van verandering te falen. We kunnen inderdaad niet falen en wat we ook moeten doen om aan te sluiten bij de veranderingen op Aarde, het wordt onmiddellijk uitgevoerd. Wij wachten net als jullie op de ontwikkelingen die aangeven dat het tijd is voor ons om onze zet te doen en een hele serie van gebeurtenissen in beweging te zetten. Wees ervan overtuigd dat jullie als zeer kostbaar en geliefd worden beschouwd, als de prachtige zielen die jullie zijn, en we zouden willen dat jullie je hoge status als goden in de maak zouden accepteren. Jullie zijn zeer bijzonder en hebben een schitterende toekomst voor je wanneer jullie je plaats in de kosmos innemen.Jullie aanwezigheid op Aarde, op dit moment, is belangrijk voor degenen die in de duisternis ploeteren en jullie Licht zal een helderder beeld geven aan hen. Het zal hen ook, temidden van hun verwarring, een lift geven en een gevoel van hoop. Zorgen voor anderen is een teken van spirituele rijpheid en een innerlijk weten dat jullie allen Eén zijn. Behandel anderen als jezelf en de Mensheid zou zomaar ineens veranderen en de god in elkaar erkennen. Zonder dat inzicht neigen jullie ernaar anderen op uiterlijke kenmerken te beoordelen wat totaal misleidend kan zijn. Onthoud dat ieder van jullie is uitgerust om zijn eigen rollen in het leven te spelen en dat daarom rijkdom of positie niemand beter maakt dan een ander. Jullie hebben allemaal je eigen uitdagingen, en tot nu toe kan je niet voorkomen met allerlei types vermengd te raken terwijl jullie vaak geen idee hebben hoe ver hun ziel is ontwikkeld. Vertrouwen is daarom een kwestie van intuïtie, die jullie persoonlijke bescherming vormt.Ieder van jullie is op dit moment op Aarde vanuit vrije wil en jullie zijn bevoorrecht aanwezig te zijn in zo’n grootse tijd. Jullie hebben gekozen aan welke zijde je wilde zijn en zo spelen het Licht en het duister hun laatste rollen uit om de laatste dagen van de dualiteit in deze cyclus tot een goed einde te brengen. Het resultaat is al bekend omdat het Licht superieur is maar het is aan jullie hoe het precies zijn overwinning behaalt. Als jullie bijvoorbeeld de Galactische Federatie niet zouden verwelkomen, zouden wij ons vanuit Universele Wetgeving niet aan jullie mogen opdringen en dan zouden jullie laatste dagen enorm verschillen van wat jullie voor ogen hebben. Gelukkig hebben jullie duidelijk gemaakt dat jullie onze aanwezigheid wensen en dat is waar we vele, vele jaren aan hebben gewerkt. Stapsgewijs is onze weg naar jullie bewustzijn vergemakkelijkt en op zo’n manier dat jullie ons als jullie vrienden en medereizigers van het Universum hebben geaccepteerd. Het was nooit de bedoeling dat jullie voor onbepaalde tijd gebonden zouden zijn aan de Aarde in de lagere dimensies en jullie snijden al jullie banden door en laten alles los dat jullie niet langer van dienst is. Het reinigingsproces beïnvloedt alles en iedereen en jullie zouden het als een grote ordening kunnen zien van zielen en alle levensvormen.Wanneer jullie nadenken over hoe goed en geordend het Universum draait, is het moeilijk de magnifiekheid en kracht van de intelligentie erachter niet te waarderen. Het functioneert op een ongelooflijk grote schaal en jullie hebben sterren- en zonnestelsels die zich allen in absolute perfecte samenhang voortbewegen. Zelfs wij hebben altijd ontzag voor dergelijke scheppingskrachten. Natuurlijk begrijpen wij het grotere plaatje en dat ligt ver op jullie voor. Dat is niet bedoeld om opschepperig te zijn, het is simpelweg hoe het voor ons is terwijl jullie bewustzijnsniveaus zo’n diep inzicht niet toelaten. Wijsheid wordt vergaard wanneer jullie je ontwikkelen en het zou niets opleveren als jullie het te snel zouden krijgen. Eén van onze eerste taken is jullie te corrigeren wat betreft jullie spirituele herkomst en het dogma te verwijderen dat jullie vermogen om goed te zien, verduistert. Wanneer jullie eenmaal allemaal de waarheid kennen, zal het duidelijk gemakkelijker zijn voor mensen om zich te verenigen en respect te hebben voor de verschillende culturen. Jullie kunnen van elkaar leren omdat elke ervaring zijn eigen les bevat.We merken op dat jullie vanwege de naderende veranderingen moedig zijn geworden en vol vertrouwen om over jullie waarheid te spreken. We juichen diegenen onder jullie toe die het gevoel hebben dat de tijd rijp is om dit te doen. Zolang het in vriendelijkheid wordt gezegd en niet aan mensen wordt opgelegd, zal het een nieuw denkniveau activeren dat hun geest zal verlichten. Het zal extreem moeilijk zijn voor sommige mensen om hun rigide denken te veranderen die een manier van leven is geworden maar de waarheid moet volledig tevoorschijn komen voordat Ascentie plaatsvindt. Jullie zijn het belangrijkste onderdeel van het plan voor jullie verheffing. Moeder Aarde zou, indien nodig, voor zichzelf kunnen zorgen maar de transformatie en reiniging zal veel gemakkelijker zijn wanneer iedereen eraan deelneemt. Als Moeder Aarde nu zou beginnen, zouden jullie niet op de Aarde kunnen blijven omdat veranderingen van enorme afmetingen jullie bestaan zouden bedreigen. Dat zit echter niet in het plan omdat er tussen ons allemaal samen-werking bestaat om de overgang zo gemakkelijk mogelijk te maken.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik groet jullie allemaal met zegeningen voor jullie welzijn. Jullie zullen veilig zijn, wat er ook gebeurt, en onze schepen zijn klaar om jullie te helpen mochten jullie in gevaar verkeren. Dat betekent niet onder alle omstandigheden want enkele relatief kleine veranderingen zullen zielen de Aarde doen verlaten, maar dit zal in hun levensplan staan. Jullie moeten aan het idee wennen dat de dood zelf niets is om te vrezen en eenmaal in de hogere sferen zullen jullie snel eventuele restanten van een trauma van je af gooien. De vibraties zijn op zichzelf helend maar jullie zullen gezelschap krijgen van degenen die weten hoe ze jullie snel moeten laten herstellen. We zijn allemaal liefde, het is onze manier van leven en als jullie hetzelfde kunnen doen, leiden jullie de weg voor anderen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

www.galacticchannelings.com - all languages stated below

.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS