Followers

Google+ Followers

vrijdag 16 oktober 2009

16-OKTOBER-2009 SALUSA

We weten alles over jullie en hebben jullie profielen in onze computers staan. In feite zouden we zelfs jullie positie kunnen vaststellen, mocht de noodzaak ontstaan, waar jullie je op enig moment ook bevinden...Zoals verwacht, heeft het nieuws over de verklaring dat het bestaan van jullie Ruimte vrienden bekend wordt gemaakt, beroering veroorzaakt. Sommige van jullie zijn voorzichtig met het accepteren ervan en dat is altijd aan te bevelen wanneer andere gebeurtenissen het zouden kunnen overschaduwen. Het kan echter, als zijnde een belangrijk punt in ons plan, gezien worden als een positieve ontwikkeling die plaats zal vinden, tenzij de toezichthouders anders beslissen. Jullie hebben op een dergelijke zet gewacht, niet wetende waar die vandaan zou komen. Laat je verwachtingen niet met je op de loop gaan, nu het bijna zover is. Het is slechts de eerste keten van een hele serie geplande gebeurtenissen. Onthoud dat al onze acties zijn toegewijd aan het naar jullie toe brengen wat jullie bij goddelijk decreet al toebehoort. Ze zijn gebaseerd op de waarheid met betrekking tot jullie reden om hier te zijn en om zeker te stellen dat jullie volledig zijn voorbereid tegen de tijd dat Ascentie plaatsvindt.Wat spoedig duidelijk zal zijn is dat de ontluikende nieuwe tijd velen van jullie de kans geeft om dienstbaar te zijn aan het Licht. Sommigen van jullie zoeken al lange tijd naar een manier om dit te doen en jullie wens om te helpen is niet genegeerd. Er zal genoeg te doen zijn wanneer de waarheid tevoorschijn komt en projecten van start kunnen gaan. Iedereen die hier in deze tijd aanwezig is, is zich bewust geweest van wat er van hem of haar gevraagd kon worden en kwam met dat specifieke doel naar de Aarde. Natuurlijk hebben slechts zeer weinig zielen een herinnering aan wat hun levenscontract inhield maar zij voelen de drang om zichzelf naar voren te plaatsen voor een selectie. We weten alles over jullie en hebben jullie profielen in onze computers staan. In feite zouden we zelfs jullie positie kunnen vaststellen, mocht de noodzaak ontstaan, waar jullie je op enig moment ook bevinden. Jullie Regering heeft plannen gemaakt om hun technologie aan te wenden om iedere stap van jullie te controleren maar we kunnen vertellen dat het niet veel verder zal gaan dan het nu is. Vrijheid van beweging en meningsuiting staat behoorlijk bovenaan onze plannen om jullie te bevrijden van de Draconische wetten die jullie nu tot niet meer dan slaven reduceren.Jullie dromen over het rijk Utopia op Aarde zijn in het geheel niet onrealistisch en in de loop der tijd zullen jullie zien dat alles wat het in de weg staat, zal worden verwijderd. Geef echter de tijd aan de machten ten goede om te worden opgezet en in werking te treden. De technologie en de uitrusting is klaar en onze Bevoorradingsschepen hebben enorme capaciteiten om meer dan voldoende jullie behoeften te bevatten. Jullie technische en productieve industrieën zijn verwoest door de zucht naar voortdurend-toenemende winst niveau’s en het daaruit volgende verlies van contracten aan buitenlandse landen. De economische en financiële positie leidt ook tot een gebrek aan werk en zelfs als wij plotseling jullie faciliteiten nodig zouden hebben, zouden zij niet aan onze eisen kunnen voldoen. Dat wij ons volledig bewust zijn van jullie problemen betekent dat wij in onze eigen behoeften hebben voorzien en dat wij jullie ook zullen helpen om jullie machinerie en methoden te moderniseren.Wanneer de veranderingen werkelijk starten, zullen jullie merken dat ze op een voortdurend toenemend tempo plaatsvinden. Snelheid zal van essentieel belang zijn om enig ongemak voor jullie tot een minimum te beperken. Vergeet de methoden van de Mens omdat die van ons zo geavanceerd zijn dat ze, ondanks de enorme hoeveelheid vereiste veranderingen, op geen enkele manier arbeidsintensief zullen zijn. Zelfs onze robotten kunnen geprogrammeerd worden om nogal complexe taken uit te voeren. We bevinden ons al in een veel verder ontwikkeld stadium op computergebied en hebben vrij intelligente modellen die extreem slim zijn en in staat om problemen op te lossen. Onze Moederschepen functioneren vrijwel geheel middels toepassingen en gebruik van computers op een zeer hoog niveau, in die mate dat ze bijna onafhankelijk zijn van ons. Al deze technologie zal jullie toebehoren wanneer jullie je meer verheffen tot ons niveau van inzicht en jullie kunnen worden vertrouwd om het wijs te gebruiken en slechts ten gunste van het geheel. Delen is een woord dat met liefde en dienstbaarheid ten gunste van elkaar gepaard gaat. Er is geen persoonlijk eigendom bij betrokken of geld dat van hand tot hand gaat.We weten dat jullie in je hart prachtige zielen zijn die vrij natuurlijk een nieuwe manier van leven zullen aannemen. De afscheiding van elkaar die jullie vele duizenden jaren hebben ervaren, zal in de vergetelheid verdwijnen en jullie zullen je afvragen hoe het zover kon komen. De Controleerders van de Aarde hebben jullie doelbewust tegen elkaar opgezet om jullie onder hun controle te houden en regelmatig in een staat van chaos. Er komt vrede en wanneer de oude bedreigingen zijn opgeheven zullen jullie zien hoe vlot mensen hun verschillen terzijde kunnen schuiven en vrienden worden. De spirituele aspecten van het leven zullen terugkeren en begrepen worden en men zal zich realiseren dat jullie je eigen leraar kunnen zijn door naar binnen te kijken. De afscheidingen die in het verleden zoveel problemen hebben gegeven zullen op de schroothoop worden gegooid. Het is mogelijk dat verschillende geloven zij aan zij leven, op voorwaarde dat er geen bedoeling is ze anderen op te leggen. De waarheid zal jullie samen brengen en er zal erkend worden dat slechts de Ene God bestaat.Dierbaren, wees voorbereid om anders te denken en laat jezelf openstaan voor nieuwe ideeën. Degenen die weigeren verder te gaan, behouden hun vrijheid van keuze maar zij zullen in de lagere vibraties verblijven waar ze zich aan vasthouden. Elke ziel die een manier zoekt om zijn behoeften te bevredigen zal hiertoe alle kansen krijgen en zal op hetzelfde moment een pad naar Ascentie creëren. Er is niets om bang voor te zijn omdat jullie weinig zullen verliezen en veel meer zullen winnen dan jullie je voor kunnen stellen. Overdenk hoe je het zou vinden om duizend jaar vooruit te springen bij jullie huidige maatstaven en te genieten van alle voordelen die dat met zich meebrengt. Dat is realistisch met betrekking tot wat jullie te winnen staat en niet het minst van alles, verheffing naar een staat van volledig bewustzijn.Het avontuur gaat in alle ernst beginnen en jullie mogen jezelf knijpen om het zien of het echt is. Jullie verlaten stapsgewijs de illusie van de massieve fysische wereld voor een verfijndere staat van zijn. Jullie worden aangetrokken naar een realistischer dimensie die meer in overeenstemming is met jullie hogere vibratie. Het was nooit de bedoeling dat jullie voor altijd in de 3e dimensie zouden blijven maar dat jullie je plaats zouden innemen als Galactische Wezens in het volgende stadium van jullie evolutie.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij dat we eindelijk kunnen praten over de invoering van een dergelijke belangrijke ontwikkeling die jullie geest zal opbeuren. Jullie kunnen gaandeweg uitkijken naar meer opwindend nieuws want wanneer de bal gaat rollen, is er geen houden meer aan. Het Licht is plots toegenomen en beleeft een nieuwe opleving wat ons verheugt en moge dit maar lang duren. Jullie zijn allemaal gezegend uit naam van de Schepper.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

http://www.galacticchannelings.com


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS