Followers

Google+ Followers

woensdag 14 oktober 2009

14-OKTOBER-2009 SALUSA

Misschien iets eerder dan jullie hadden verwacht, zal binnenkort het eerste belangrijke contact worden aangekondigd.De boodschap die jullie gaan ontvangen, of het nu direct is of middels President Obama, zal het podium vormen voor een serie aankondigingen...

Misschien iets eerder dan jullie hadden verwacht, zal binnenkort het eerste belangrijke contact worden aangekondigd. Het nieuws verspreidt zich al als een vuurtje en het zal een moment worden waarin geschiedenis wordt gemaakt. Jullie hebben een nieuw stadium in deze cyclus bereikt waarin jullie nog verder vooruit zullen gaan en alle beloften over een nieuw tijdperk zullen zich voor jullie ogen ontvouwen. Is het niet passend dat jullie in een tijd waarin jullie je voorbereiden op het vieren van Kerst en het Nieuwe Jaar, jullie nog een andere reden zullen hebben waardoor velen van jullie vrolijk zullen zijn. Tussen nu en het einde van het jaar zullen de eerste officiële aankondigingen over ons bestaan beginnen en niemand anders dan President Obama zal aan die tafel zitten. We hebben een tijd op een meer open contact gehoopt maar door jullie meest waarschijnlijke re-actie bij te houden, werd er besloten een formele benadering aan te houden.De boodschap die jullie gaan ontvangen, of het nu direct is of middels President Obama, zal het podium vormen voor een serie aankondigingen. Deze zullen de feiten onthullen over ons en onze langdurige relatie met jullie en de leugenachtige en vervormde verhalen over ons zullen worden weerlegd. Jullie hadden dit punt vele jaren terug moeten bereiken maar een opzettelijk plan om de waarheid te verbergen heeft veel verwarring veroorzaakt. In de laatste cyclus hebben wij in de Atlantische en Lemuriaanse tijd regelmatig hun beschavingen bezocht. Dat is vrij normaal wanneer een beschaving een zeker niveau van inzicht heeft bereikt en het klaar is om ons te ontvangen. In jullie geval is het noodzakelijk dat we zo snel mogelijk gaan samenwerken omdat er veel te doen is om veilig te stellen dat het plan voor Ascentie vooruit komt. Jullie moeten inmiddels wel de aard van de voorbereidingen kennen en wij zullen in staat zijn om jullie te helpen dit proces te versnellen. Het jaar 2012 zal een cruciaal punt in jullie evolutie blijven en van hieruit zal het verder gaan in de hogere dimensies.Het zo vroeg vrijgeven van deze informatie is bedoeld om degenen die dit nieuws horen, voldoende tijd te geven om te overwegen wat het voor hen betekent. Het zal zeker de uitkomst van veel kwesties beïnvloeden, en niet in het minst van alle, het bereiken van wereldvrede wat jullie onophoudelijk in jullie gebeden en gedachten hebben nagestreefd. Het is een signaal om naar een andere richting te kijken die jullie voor altijd verder naar het Licht leidt. Er zal een grote verandering van houding moeten komen bij jullie leiders wanneer ons aandeel in jullie toekomst aan de Mensheid bekend wordt gemaakt. We komen niet als een groep plunderende aliens die het overnemen van jullie Aarde op het oog hebben maar eerder als jullie dienaren in opdracht van de Schepper. Het plan ligt er en het zal deze cyclus afsluiten met Ascentie. Het is jullie grote kans om te ascenderen en de dualiteit vanwege jullie toewijding achter je te laten om jezelf te verheffen naar de hogere dimensies van het Licht.Na geduldig te hebben gewacht op de tekenen van verandering, staan die nu op het punt in vervulling te gaan en er zal absoluut geen weg terug zijn. Natuurlijk zullen de duistere machten het leven zo moeilijk mogelijk maken voor degenen die het op zich hebben genomen de onthullingen aan jullie te doen. Eén ding zullen we hoe dan ook niet toelaten en dat is bemoeienis in die mate dat de openbaringen niet naar buiten kunnen komen. Het is nu jullie tijd om te laten zien wat je kunt doen om het Licht en die Lichtwerkers die aan het roer staan van wat er zal worden uitgezonden, te ondersteunen. Zend jullie liefde uit om hen te beschermen en zie hen omhuld in het Gouden Witte Licht.Jullie kunnen wat negatieve reacties verwachten op wat komen gaat maar er is opnieuw tijd om hiermee om te gaan voordat ze een schaduw over het gebeuren kunnen werpen. Het laatste bewijs over ons bestaan zal onweerlegbaar zijn en het zal de paniekzaaiers en hun valse verhalen over ons betaald zetten. We zullen spoedig in staat zijn om jullie allemaal gerust te stellen dat we als jullie goedgezinde vrienden komen en dat we samen met jullie één galactische familie vormen. Waarom zouden we anders zoveel tijd besteden aan het vooruit helpen van jullie evolutie en afstand houden om mensen niet bang te maken. Het zou voor ons heel makkelijk zijn geweest om van jullie planeet een vreedzame kolonie te maken omdat jullie dat niet hadden kunnen verhinderen als wij dat gewild hadden. Onze missie is, zoals we altijd gezegd hebben, jullie First Contact te brengen en jullie en de Aarde voor te bereiden op Ascentie. Hiermee komt de vervulling van alle beloften om jullie vrijheid en rechten te herstellen die jullie op dit moment worden ontzegd. En ook om jullie naar een nieuw technologisch tijdperk te brengen waarin in al jullie behoeften wordt voorzien. Het laatste en misschien het meest belangrijke, is jullie naar de hogere dimensies te gidsen totdat jullie volledig bewustzijn bereiken.De golven van opwinding zijn bij jullie al gaande en enige vrees zal spoedig overwonnen worden. Geef alsjeblieft toch ontwikkelingen de tijd want we gaan zo snel mogelijk richting open landingen maar er is veel te doen om de omstandigheden te creëren die we nodig hebben om vooruit te gaan. Alles moet ergens beginnen en de bekendmakingen over ons zullen de weg vrij maken voor een grotere samen-werking met ons omdat we alle voordelen voor jullie op een rijtje hebben. Al hebben we eerder contact gemaakt met jullie vorige Presidenten, dit zal de eerste keer zijn dat ons aanbod om jullie te helpen is geaccepteerd. Houd in gedachten dat wij een beleid hebben van ‘niet tussenbeide komen’ en dat wij naast het uitvoeren van de Wil van de Schepper geen verlangen hebben om jullie vrije wil te beïnvloeden.Wij zullen in de loop van de maanden in toenemende mate in jullie leven komen en we voorzien dat samen-werking tussen landen op een niet eerder vertoond niveau komt. Eerst moeten er echter veranderingen komen die resulteren in meer spiritueel geïnspireerde zielen die hun weg naar bestuur vinden. We kunnen onze projecten niet aan dubieuze karakters toevertrouwen of aan hen die bewezen hebben corrupt te zijn. Dus jullie zien, Dierbaren, dat jullie rekening moeten houden met de basis die afgemaakt moet worden voordat jullie teveel van ons verwachten. Het valt allemaal onder onze hoede en geen enkele persoon of groep zal in staat zijn om de voltooiing van onze taken te verhinderen. Onze veiligheidsmaatregelen overstijgen ver jullie begrip daarvan maar we moeten nog steeds het podium vormen zodat alles volgens plan verloopt.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben gewoon één van de miljoenen individuen die lid zijn van de Galactische Federatie. Samen met onze technologie, die alles overtreft wat jullie nu hebben, zullen we op verbazingwekkende snelheid voortsnellen. Het zijn absoluut de beschikbare aantallen personeel en voertuigen die ogenschijnlijk wonderen verrichten. Wij zenden jullie eindeloos Licht en Liefde om jullie te verheffen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:
. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS