Followers

Google+ Followers

maandag 19 oktober 2009

19-OKTOBER-2009 SALUSA

Het is een vreugde voor ons te zien hoe velen van jullie positief hebben gereageerd op de komende aankondiging over ons bestaan...Het is niet alleen de Galactische Federatie die op Aarde zal verschijnen en zoals we vaak gezegd hebben, zullen ook de Meesters terugkeren om de valse leringen recht te zetten die als het woord van God zijn verspreid.


Het is een vreugde voor ons te zien hoe velen van jullie positief hebben gereageerd op de komende aankondiging over ons bestaan. We hebben eigenlijk niet veel nodig, ten aanzien van publiciteit, om mensen te bereiken. Dankzij de aanwezigheid van onze vloot en de vele contacten die de afgelopen 50 jaar zijn gelegd, bestaat de zekerheid dat wij een plaats in jullie geest hebben. Het resultaat zal officiële erkenning zijn waardoor de cover-ups en valse verhalen over ons zullen worden weggeveegd. Diegenen onder jullie die ons accepteren, hebben geen moeite om al het bewijs te vinden dat jullie nodig hebben. Veel mensen hebben echter blind de verwerping van ons bestaan gevolgd door hen die geen wens hebben om vooruit te gaan of een nieuw Tijdperk te verwelkomen. Mensen komen in een gefixeerde toestand te zitten waardoor ze zich comfortabel voelen en worden zo erg kortzichtig. Gebeurtenissen kunnen niet langer wachten om hun bewustzijnsniveau’s te verhogen omdat bepaalde veranderingen op korte termijn moeten beginnen. Jullie naar een nieuw paradigma brengen, vereist vele veranderingen en het is belangrijk dat ze in overeenstemming met het Goddelijke Plan beginnen.Wanneer de waarheid over onze motieven om contact met jullie te leggen bekend is, zal het een reddingslijn bieden aan diegenen die geen toekomst zien voor de Mensheid. Plotseling zullen jullie zielen worden opgetild door de belofte van een uitweg uit de doelbewust bij jullie veroorzaakte chaos. Wij mogen jullie helpen als jullie spiritueel aangestelde mentoren en omdat de cyclus van dualiteit tot een einde komt. Jullie werden niet verondersteld deze periode alleen uit te zitten en het plan heeft altijd gezorgd voor hulp en leiding zodat jullie op je ware bestemming aankomen. Ascentie is simpelweg een verheffing naar de hogere vibraties van het Universum en het betekent dat jullie er deel van uitmaken tenzij jullie middels een keuze besluiten er niet aan deel te nemen. Ondanks dat het zo simpel klinkt, heeft het wel verreikende gevolgen en niets zal eigenlijk meer hetzelfde zijn. Het is een schitterende gebeurtenis die jullie toestaat verder te gaan naar de schoonheid en vrede van de hogere dimensies. Het komt als jullie (voor-)recht en het is een kans die zich duizenden jaren niet opnieuw zal voordoen.Begin in jullie geest vast voor te bereiden op de veranderingen die onvermijdelijk zijn wanneer we eenmaal openlijk tussen jullie kunnen arriveren. Jullie zullen geïnformeerd blijven over wat er plaatsvindt en met onze assistentie kunnen jullie er zeker van zijn dat er geen gebied op Aarde bestaat zonder contact. We kunnen, indien nodig, boodschappen op jullie televisietoestellen opleggen zonder jullie conventionele middelen daarvoor te gebruiken. Wanneer onze plannen eenmaal wijd en zijd bekend zijn, zullen er weinig of geen mensen zijn die zich verzetten tegen de verheffing die plaats zal vinden. Het terugwinnen van jullie vrijheid zal op zichzelf een groot resultaat zijn. Big Brother kan over jullie schouder meekijken maar we zullen hun geheime operaties en plannen voor grotere controle over jullie kortwieken. Dit wetende, hopen we dat jullie een ruimere blik zullen aannemen over wat plaatsvindt en laat ongerustheid of zorg je geest niet binnenkomen. Reageer zeker niet op het nieuws dat spreekt over de noodzaak om de krijgswet of oorlogstoestand te introduceren aangezien angst als kanker is en zich snel verspreidt. Neem de uitdaging aan, bedek het met jullie Licht en jullie zullen helpen de macht ervan te beperken om mensen in de val te laten lopen.We verwachten dat jullie mooi door de komende maanden heen zeilen en jullie vertrouwen in ons zal voor even beloond worden door kennis over de laatste contacten die zijn gelegd. Zij zullen veel beantwoorden van de vragen die in jullie hoofd opkomen zoals waarom het zo lang geduurd heeft. Dat is wat ons betreft niet geweest om op de proef te stellen want wij hebben met zoveel leiders gedurende vele jaren zonder succes contact gelegd. Ons doel was onze technologieën aan te bieden op voorwaarde dat er een einde aan oorlog werd gemaakt en in plaats daarvan vrede werd gevestigd. Jullie regering keerde zich echter tot de Ruimte Wezens die jullie als de Grey’s kennen en sloten een geheime overeenkomst af om hen basissen op Aarde te laten bouwen in ruil voor geavanceerde technologie. Veel van jullie recente vooruitgang komt voort uit deze bron en jullie zouden anders bijvoorbeeld niet jullie chip- of lasertechnologie hebben gehad. Wat middels een vredesovereenkomst met ons rechtstreeks een onmiddellijk voordeel had moeten zijn, werd daardoor in het geheim gebruikt om werelddominantie over andere landen te krijgen.In de Galactische Federatie probeert geen beschaving zichzelf boven een ander te plaatsen, er is echt een beleid om te delen zodat allen van elkaar kunnen profiteren ten bate van het geheel. Dat is een maatstaf voor hoe ver een beschaving zich heeft ontwikkeld en verdrietig genoeg wordt die van jullie in beslag genomen door dienstbaarheid aan het zelf. We zien echter dat de invloed van hen die wel voor anderen zorgen, terrein wint. Er bestaat een zich uitbreidend bewustzijn dat accepteert dat jullie Allen Eén zijn. Er is niet veel nodig om de liefde bij anderen op te roepen en wanneer men ziet dat al jullie problemen voortkomen uit beleid om jullie afgescheiden te houden, zullen dingen veranderen.Jullie zijn niet allemaal gelijk vanuit een zuiver materialistisch standpunt gezien. Dat is niet de fout van het individu maar het gevolg van het eeuwenlang onderwerpen van tribale landen aan slavernij. Het is geen toeval dat zij zo lange tijd ver achterliggen bij de Westerse wereld. De Illuminatie hebben veel langer aan hun plan gewerkt voor volledige controle van de wereld dan jullie je misschien kunnen voorstellen. Ze hebben het niet helemaal op hun eigen manier kunnen doen want Lichtwerkers hebben ook plannen gemaakt om hun uiteindelijke poging om jullie allemaal tot slaaf te maken, te bestrijden. De rustige tegenwerking heeft zich geconcentreerd op het verhogen van jullie bewustzijn zodat jullie zelf de waarheid konden vinden en overeenkomstig konden handelen. Er zijn ook voorzieningen gemaakt om overvloed te brengen en jullie gebrek aan materiële rijkdom te veranderen. Het zal betekenen dat de schema’s voor eerlijke verdeling in werking kunnen worden gezet en niet langer zal iemand te arm zijn om zichzelf en anderen te voorzien.Het is niet alleen de Galactische Federatie die op Aarde zal verschijnen en zoals we vaak gezegd hebben, zullen ook de Meesters terugkeren om de valse leringen recht te zetten die als het woord van God zijn verspreid. In een veel later stadium zal jullie Inner Aarde familie opduiken om jullie ook door Ascentie heen te helpen. Zoals jullie zien, zal de operatie om Moeder Aarde en al haar levensvormen te verheffen, worden bijgewoond door een veelvoud aan Lichtwezens die vanuit liefde voor jullie handelen. Zij zijn altijd dicht bij jullie geweest maar nu is het juiste moment voor hen om te verschijnen en hun vriendschap met jullie te vernieuwen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik deel jullie afwachting met betrekking tot wat zeer spoedig komt en wat jullie meer naar het Licht en inzicht zal brengen. Jullie vormen Eén Familie in de ogen van de Schepper en niemand wordt boven anderen bevoorrecht. Jullie bepalen waar jullie toekomst ligt en met het verstrijken van de tijd verwachten we dat veel meer mensen het pad naar ascenderen zoeken. Wees van Liefde en Licht en leef het leven als iemand die ernaar streeft dit te verspreiden, waar jullie ook heen gaan.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

http://www.galacticchannelings.com

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS