Followers

Google+ Followers

maandag 26 oktober 2009

26-OKTOBER-2009 SALUSA

Jullie zouden in plaats daarvan een nieuw scenario moeten projecteren en met behulp van jullie scheppingskracht visualiseren waar je het oude mee wilt vervangen. Dat is de reden waarom er veel nadruk wordt gelegd op het vasthouden van jullie visie op de toekomstWe weten dat sommigen van jullie nog steeds niet begrijpen hoe God het lijden toelaat dat jullie ervaren of om je heen zien. We willen jullie er daarom aan herinneren dat de raderen van het lot in beweging zijn gezet op het moment dat deze zonnecyclus zo’n 26.000 jaar geleden begon. Los van wanneer elke beschaving is gekomen en gegaan, bleven de bewustzijnsniveaus gehandhaafd. Je kunt, met andere woorden, niet met een schone lei beginnen wanneer een nieuwe beschaving wordt geboren maar je hebt wel de gelegenheid iets geheel anders te creëren dan wat er aan vooraf ging. Jullie zullen weten dat er twee eerdere beschavingen hebben bestaan die grote hoogten hebben bereikt en toch is er nu weinig bewijs van hun bestaan. Maar de zielen die tijdens Lemuria en Atlantis levens hebben doorgemaakt, dragen deze ervaringen op onderbewust niveau met zich mee. Jullie hebben als gevolg daarvan jullie huidige realiteit gecreëerd en het is niet verrassend dat jullie jezelf vaak dezelfde ervaringen opnieuw zien herhalen. Elke cyclus geeft je de kans verder te evolueren en de fouten te vermijden die resulteerden in de ondergang van de eerdere beschavingen.Dierbaren, God heeft jullie een vrije wil gegeven en “staat” daarom toe ervaringen op te doen, wat je ook mag kiezen. Dankzij de hulp van incarnatie zullen jullie begrijpen dat jullie regelmatig terugkomen om deel te nemen aan wat je hebt gecreëerd. Op deze manier zien en ervaren jullie de resultaten uit de eerste hand en hoe zouden jullie anders al of niet de waarde van jullie creaties kennen. Als jullie daarom om jullie heen kijken en de daden van de duistere Wezens observeren, kan dat omdat jullie ze “toestonden” hun eigen werkelijkheid te creëren zonder tegenstand te bieden. We bedoelen niet dat jullie de wapens tegen hen zouden moeten oppakken want dat zou het probleem niet oplossen. Jullie zouden in plaats daarvan een nieuw scenario moeten projecteren en met behulp van jullie scheppingskracht visualiseren waar je het oude mee wilt vervangen. Dat is de reden waarom er veel nadruk wordt gelegd op het vasthouden van jullie visie op de toekomst. Gedachten trekken de energie aan die een resultaat zal manifesteren en dat gebeurt nu. Jullie zullen vanuit de chaos, de reiniging die plaatsvindt, de eerste tekenen van een nieuw gecreëerd pad zien dat jullie dromen over een vredig en gelukkig bestaan, vervult. Het is alleen tijd die tussen jullie en de opkomst ervan instaat want het bestaat al in de hogere dimensies.Jullie trekken alle situaties naar jezelf aan en dat geldt voor vrienden en familie die deel uitmaken van jullie levensplan. In kleine groepjes handelen jullie vanuit karmische verantwoordelijkheden en het houdt verband met wat jullie goede en slechte ervaringen noemen. Het wezen van dualiteit laat zowel het Licht toe als de duisternis om op Aarde neer te dalen. Jullie ware geschiedenis zal laten zien dat, al hebben jullie periodes van spirituele verlichting en een plezierig en aangenaam leven, het nooit voor onbepaalde tijd wordt vastgehouden omdat de duistere Wezens plannen smeden om jullie macht te grijpen en in jullie plaats te heersen. De huidige periode resulteert echter in een ommekeer waardoor de cyclus zal worden afgesloten op een “hoogtepunt”, zoals jullie zouden zeggen en jullie zullen ascenderen, als het je wens is. De duistere Wezens komen tijd te kort om door te gaan met het uitdagen van het Licht, zij hebben hun kans gehad en hebben gefaald het te verslaan. De overwinning zou altijd aan jullie zijn, het was alleen niet zeker hoe het zou worden bereikt.De duistere Wezens kunnen op geen enkel moment het Licht verslaan, op voorwaarde dat jullie wakker worden voor jullie aangeboren krachten en ze gebruiken. Natuurlijk zijn jullie in de donkerte van de lagere vibraties in slaap gevallen en dergelijke tijden waren echt de Duistere Tijdperken. Het Licht is er echter altijd om jullie te helpen wakker te worden, wanneer jullie eenmaal in beweging komen vanuit jullie droomwereld. Het groeit nu zo snel dat gebeurtenissen zich versnellen en wanneer jullie eenmaal de manifestatie zien plaatsvinden van het nieuwe pad, weten jullie zeker dat jullie aan het einde van de reis komen. Alles is gereed voor een serie dramatische gebeurtenissen maar we vragen jullie je geduld te bewaren en te accepteren dat alles in orde is. Om een situatie te veranderen die in honderden jaren tot stand is gekomen, gebeurt niet in één nacht maar met onze hulp zullen jullie ongelooflijk snel veranderingen zien plaatsvinden. Dat het überhaupt mogelijk is, is voor een groot deel te danken aan de Lichtwerkers die de afgelopen honderd jaar of meer, de weg hebben geplaveid.Zien jullie dat jullie nooit in de gevangenis zijn achtergelaten, zoals jullie Aarde is gemaakt, om daar weg te kwijnen? Er is nooit een tijd geweest waarin jullie alleen tegenover de duisternis stonden. Spirituele Wezens hebben altijd jullie vooruitgang gevolgd en jullie zo ver mogelijk naar het Licht geleid. Wij maken als de Galactische Federatie ook deel uit van die familie doordat ons lidmaatschap alleen open staat voor geascendeerden. Dat is de reden waarom jullie je spoedig bij ons zullen aansluiten en trots naast jullie broers en zussen zullen werken. De Schepper heeft de Universele Wetten ingesteld en die maken het mogelijk dat er vanuit het hele Universum hulp naar jullie toekomt. Jullie succesvol gronden van het Licht op Aarde heeft tot hogere vibraties geleid die de aandacht hebben getrokken van andere Wezens van Licht. Er is een schitterend gevoel van Eenheid in al het leven bij hen en het is vrij natuurlijk dat zij zich met jullie willen verenigen. Jullie hebben te lange tijd in een staat van afscheiding geleefd en jullie zijn dat natuurlijke gevoel kwijtgeraakt om los van uiterlijke verschijningsvormen, te wensen de ziel in elkaar te herkennen.Dierbaren, we lijken tot jullie te preken maar we zetten alleen de waarheid voor jullie neer want gedurende te lange tijd verkeerden jullie onder de controle van hen die dicteerden wat jullie moesten geloven. Kijk naar binnen als je in twijfel verkeert, volg je intuïtie en wees boven alles voorbereid op het veranderen van jullie meest heilige overtuigingen als je voelt dat het goed is om dat te doen. Er komen zoveel onthullingen aan dat jullie geest af en toe over zal lopen van vragen. Er zal voor antwoorden worden gezorgd en daarna vullen we dat aan met bewijzen, welke jullie ook maar willen. We weten al wat jullie zorgen zijn maar tot nu toe moesten jullie je eigen antwoord tot stand brengen. Blijf zoeken want er zijn vele Verlichten speciaal op Aarde om jullie te helpen de waarheid te vinden. Wanneer er een conflict ontstaat tussen de ene en de andere versie, haal er dan uit wat goed voor je voelt en allengs valt alles op zijn plaats. Zoals jullie nu weten, bevat jullie geschiedenis weinig gelijkenis met de officiële optekeningen en het is eerder een kwestie van het voor jullie ogen verbergen van het verleden. De Waarheid kan echter niet worden verborgen en elke gebeurtenis die ooit heeft plaatsgevonden, blijft behouden in het Boek der Optekeningen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel jullie toenemende energieën die naar ons uitreiken en we zijn dolblij met jullie reactie op onze boodschappen. Er zijn velen zoals ons die wachten om op Aarde aan te komen en zij vertegenwoordigen jullie families uit de hogere dimensies van waar jullie afkomstig zijn. Blijf doorgaan, is een goed advies in deze turbulente tijden en weet dat we altijd dicht bij jullie zijn.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

www.galacticchannelings.com - all languages stated below

. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS