Followers

Google+ Followers

donderdag 8 oktober 2009

12-OKTOBER-2009 SALUSA

Het is allemaal in afwachting van jullie aanwezigheid en de vervulling van jullie hartenwensen. Wees klaar met een open geest en overweeg alle kansen die jullie naar het Licht en de Liefde brengen die jullie planeet omringt....


Dierbaren, jullie gaan niet alleen als individuen vooruit maar beter nog, jullie verhogen nog steeds het bewustzijnsniveau van de Mens. Het is jullie weg uit de dualiteit en het creëert kansen voor andere zielen om zichzelf te verheffen. De energieën die jullie creëren kunnen anderen inspireren en het is op deze wijze dat het ontwaken stapsgewijs meer mensen bereikt. Dat is belangrijk in deze tijd waarin de duisteren hun greep op jullie proberen te behouden. We zien een beweging in jullie bewustzijn die een groot ontwaken tot stand gaat brengen. Het zal een einde maken aan hun pogingen om de waarheid achter de vele acties te verbergen die het huidige angstbewind heeft veroorzaakt.

Wij weten wat er in zijn hart zit en hij wacht slechts op de gelegenheid om te laten zien wat hij kan...Jullie zijn Degenen die de weg plaveien naar een nieuw tijdperk en spoedig zullen jullie zien dat de eerste opbrengsten daarvan tevoorschijn komen. Zoals we jullie bij een aantal gelegenheden hebben verteld, is het de juiste tijd om terug te eisen wat jullie rechtmatig toekomt. Jullie zijn gedurende lange tijd op vele manieren gecontroleerd en zonder een verandering van richting zouden jullie volledig zijn overgeleverd aan de genade van de duistere machten. Jullie hebben nu een wereldleider die de steun van het volk ter harte zal nemen en die beslissingen neemt die duidelijk beschouwd zullen worden als het tot stand brengen van een vreedzame periode in de geschiedenis van de mens. Wij weten wat er in zijn hart zit en hij wacht slechts op de gelegenheid om te laten zien wat hij kan. Jullie hunkeren naar het tonen van zijn spirituele visie en de omzetting hiervan naar daden, en het zal gebeuren.De komende veranderingen zijn tot in details bij ons bekend en zij zullen de rommel en restanten wegvagen van een periode die het beste kan worden vergeten. Precies alles wat jullie is ontzegd, zal jullie dan gegeven worden. Vrijheid zal jullie toebehoren, maar het volgt na verzoening met andere landen wanneer de fundering van wereldvrede is gelegd. Dualiteit zal niet langer jullie manier van leven zijn want het heeft jullie ver genoeg gebracht in deze cyclus. Jullie stappen nu omhoog naar een nieuw niveau en zullen genieten van een leven vol vreugde en geluk en bevrijd van de stress en de zorgen die jullie ondervinden. Alles dat jullie nodig hebben om comfortabel en veilig te zijn en om te genieten van jullie vrijheid, zal voor iedereen beschikbaar komen. De voorzieningen om al deze toezeggingen waar te maken, zullen door ons worden verzorgd. Wij zijn inderdaad nu klaar en jullie toekomst is verzekerd.Ieder van jullie kan bijdragen aan het tot stand brengen van vrede op jullie planeet door nu vanuit vrede te leven en dit in jezelf vast te houden. Probeer in een houding van acceptatie te leven van wat er om je heen gebeurt en wees niet-beoordelend. Het betekent niet dat je vergoelijkt wat algemeen beschouwd tegen het hoogste belang van iedereen ingaat. Geef jullie energie aan jullie visioen van waar je iets mee wil vervangen, en je zult bijdragen aan de aantrekkingskracht voor manifestatie ervan. Waar jullie je nu allemaal bevinden, is jullie creatie en jullie kunnen het veranderen met de wil en de intentie om dit te doen. Wij kunnen het plaatje voor jullie schilderen maar het vormt zich in jullie geest en het wordt jullie werkelijkheid. De omstandigheden veranderen wanneer de nieuwe vibraties jullie verheffen en het verhoogt jullie kansen om deel te nemen aan de beweging om ze te versnellen. Er is een plan dat enigszins veranderbaar is, al zal elke mijlpaal worden gezet maar wanneer precies is erg afhankelijk van jullie inspanningen om het Licht naar de Aarde te brengen.Onze rol is echter heel hulpvaardig door in de gaten te houden dat jullie een zeker stadium van voorbereiding bereiken en klaar zijn voor de prachtige gebeurtenis van Ascentie. Het succes ervan zal jullie grootste resultaat zijn sinds jullie aan de ervaring van de dualiteit begonnen. Het zal jullie thuiskomst zijn en een terugkeer naar die hogere sferen die de eerste stappen terug vormen naar dimensies waar jullie vandaan zijn gekomen.Het zal een spectaculaire stap vooruit zijn waarbij jullie je plaats in Licht en Liefde zullen innemen die dergelijke sferen doordringt. Het is de inhoud van dromen die bewijzen de realiteit van jullie visioenen te zijn waarbij alles in uiterste vreugde en harmonie bestaat. Je kan ernaar kijken als naar een beloning maar jullie hebben het verdiend door jullie toewijding van jezelf aan de Wetten van het Universum. Jullie hebben het Licht aangetrokken dat op zijn beurt jullie vibraties heeft verhoogd. Dat pad staat voor iedere ziel open die haar tijd in de lagere dimensie wil voltooien en die is toegewijd aan het terugkeren naar het Licht.Jullie bevinden je in een tijd waarin de vibraties buitengewoon in kracht toenemen en het biedt alle kansen voor diegenen die wakker worden uit hun diepe slaap. Er is nog nooit zoveel aandacht besteed aan jullie toekomst. Wij, van de Galactische Federatie samen met anderen die ook van het Licht zijn, vertegenwoordigen die beschavingen die van vele Universa komen. Een dergelijke samen-werking is gebruikelijk onder hen die zich voorbij de lagere vibraties hebben ontwikkeld en die hun trouw aan de Schepper hebben gegeven. Er is zorg en liefde voor al het leven, wat het ook voor vorm aanneemt en het wordt gerespecteerd en in hoog aanzien gehouden. De interesse in jullie en in de Aarde is iets dat velen aantrekt om jullie prestaties en inspanningen te volgen omdat jullie je vanuit de duisternis uitstrekken en het Licht zoeken. Jullie realiseren je nog steeds niet hoe geliefd jullie zijn vanwege jullie opoffering en vaste vertrouwen in God dat jullie teruggebracht worden naar jullie hogere verblijfplaats waar jullie vandaan kwamen. Wat jullie voor elke ziel die in jullie voetstappen volgt, bereikt hebben, zal in de Hal der Optekeningen voor altijd weerklinken.Het is prima jezelf een schouderklopje te geven dat je deze cyclus hebt voltooid en je weg terug hebt gevonden naar je ware thuis in het Licht. Zelfs degenen die ervoor kiezen verder ervaringen op te doen in de derde dimensie zullen baat hebben bij jullie succes en zullen als gevolg daarvan sneller hun verheffing bereiken. Sommige van deze zielen zijn jullie vrienden en familie en terwijl je zelf omhoog getild bent, kun je hen nog steeds helpen met hun evolutie. De vriendschap van alle geascendeerde Wezens betekent dat ze toegewijd zijn aan het dienen van anderen die zich uitstrekken naar het Licht.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen Dierbaren, dat jullie tijd van voltooiing op een nog steeds versnellend tempo nadert omdat de energieën van verandering een uitdrukkingsniveau bereiken waarbij ze jullie realiteit moeten worden. Niets kan de beoogde stappen tegenhouden die jullie plotseling op een ander pad zullen zetten. Het is er één van onthullingen en kansen om de mensheid naar een Nieuw Tijdperk te brengen. Het is allemaal in afwachting van jullie aanwezigheid en de vervulling van jullie hartenwensen. Wees klaar met een open geest en overweeg alle kansen die jullie naar het Licht en de Liefde brengen die jullie planeet omringt.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:
. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS