Followers

Google+ Followers

vrijdag 23 oktober 2009

23-OKTOBER-2009 SALUSA


Er zullen honderd en één vragen in jullie hoofd opkomen. We kunnen het zo regelen dat ieder van jullie het in zijn eigen taal hoort... De daklozen en zij die honger lijden zullen boven aan onze lijst staan.

We zien dat het goede nieuws over de komende aankondigingen snel reist en het is door velen met veel plezier ontvangen. Het is alsof er een last van jullie geest is afgevallen en jullie zitten nu een stukje gemakkelijker achterover terwijl je wacht op wat de eerste van vele openbaringen zal zijn. Het begin is altijd de belangrijkste tijd en dat is de reden waarom de timing zo beslissend is geweest. De waarheid over ons en andere bezoekers van jullie Aarde moet de duistere machten onschadelijk maken en hun huidige poging om twijfel en angst in jullie gedachten te veroorzaken met betrekking tot de Varkensgriep. Jullie hebben een alternatief onderwerp nodig om je aandacht op te richten en wat zou beter kunnen zijn dan de belofte over de aanvang van onze activiteiten om de waarheid over ons bekend te maken. Het zal jullie vooruit stuwen op de top van een golf van verwachting en het zal zich stevig in jullie geest vast zetten dat first contact is begonnen. Het is dan een kwestie van hoe snel begrijpen jullie hoe we met jullie zullen werken, om met het plan te starten dat de reiniging van de Aarde omvat en jullie verheffing. Het beeld zal zeker duidelijk geschetst worden zodat iedere ziel kan beslissen of zij ons accepteert of niet. Ondanks de volledig positieve kenmerken van onze boodschap, zullen sommige er nog steeds de voorkeur aan geven in jullie huidige dimensie te blijven. We verwachten echter dat steeds meer zielen troost en hoop vinden in onze boodschappen en antwoorden op de problemen die de Aarde te gronde richten in deze tijd.Onze uitdaging behelst jullie spirituele vooruitgang terwijl we op hetzelfde moment er voor zorgen dat in jullie fysieke behoeften wordt voorzien. Het zal een snelle omschakeling zijn van de beperkingen van de Duisteren, door ze van hun macht te ontzetten en er voor te zorgen dat zo snel mogelijk de soevereiniteit wordt hersteld. Jullie betreden de laatste fase van jullie voorbereiding op het klaar zijn voor Ascentie. Opmerkelijke tijden liggen als het ware om de hoek en wanneer we jullie eenmaal openlijk kunnen toespreken, zullen de details bekend worden gemaakt. Dit zijn de momenten waar we allemaal op hebben gewacht en waar we vele jaren nauwgezet naar toe hebben gewerkt. Om jullie geesteshouding na zo’n lange periode van dominantie en doelbewuste manipulatie te veranderen, was niet gemakkelijk maar jullie hebben goed gereageerd op de wake-up call.Er zullen honderd en één vragen in jullie hoofd opkomen maar we zullen veel ervan middels een serie presentaties behandelen die iedereen op Aarde zullen bereiken. We kunnen het zo regelen dat ieder van jullie het in zijn eigen taal hoort en niemand zal worden uitgesloten. Wees ervan verzekerd dat we een groot inzicht hebben in jullie behoeften op dergelijke momenten en we hebben alle aspecten daarvan bewaakt. De daklozen en zij die honger lijden zullen boven aan onze lijst staan en wanneer aan hen is voldaan, zullen we de gezondheidszaken behandelen die velen zo bezig houden. Het zal een nadere bestudering van jullie manier van leven vereisen, die de behoeften van jullie lichaam dient te reflecteren en het onderhoud van jullie ziel. We roepen op tot flexibiliteit in jullie overtuigingen zodat een nieuw model kan worden geaccepteerd want het oude zal niet meer voldoen voor de nieuwe Mens in opkomst.De waarheid moet naar buiten worden gebracht, hoe moeilijk jullie het ook kunnen vinden om het te accepteren. Het is niet onze manier om anders dan waarheidsgetrouw te zijn maar we zullen het op een vriendelijke wijze behandelen en met respect voor jullie individuele vrije wil. We kunnen slechts de waarheid voor jullie ogen neerleggen maar we zullen het ondersteunen met onweerlegbaar bewijs als het om jullie geschiedenis gaat. Jullie gaan de laatste directe leiding naar Ascentie betreden, volledig geïnformeerd en spiritueel voorbereid om de laatste verheffing aan te gaan. Laat jullie verbondenheid met het verleden stapsgewijs naar de achtergrond verdwijnen en laat Liefde en Licht jullie geest bezig houden wanneer jullie vibraties zich verhogen. De aantrekkingskracht voor jullie zal de belofte zijn van een vervullende en gelukkige toekomst waar vrede heerst en jullie niet langer het onderwerp zijn van de aandacht van de duistere machten. Zij kunnen jullie niet volgen naar de hogere vibraties; zij worden echt achtergelaten nu jullie de banden met hen doorsnijden. Onthoud hen jullie aandacht; maar zend overal jullie Licht uit waar jullie je bewust zijn van hun duistere energieën. Al die tijd dat jullie stevig binnen jullie Licht staan, zijn jullie beschermd.Jullie krijgen alles wat je nodig hebt om in bewustzijn te groeien zodat jullie een goed geïnformeerde keuze kunnen maken of je bereid bent de belofte van Ascentie te accepteren. Het zal aantrekkelijk klinken maar die zielen die zich niet los kunnen maken van hun aardse banden zullen de veranderingen vrezen. Jullie moeten duidelijk een bepaald bewustzijnsniveau hebben bereikt om de implicaties ervan te begrijpen. Wanneer je echter eenmaal accepteert dat je leven doorgaat en dat jullie evolutionaire pad in de richting van de hogere dimensies gaat, zal je niet twijfelen de kans te grijpen om deze voltooiende cyclus te verlaten. We zouden zeggen dat jullie intuïtief weten wat het beste voor je is en laat anderen hun eigen beslissingen nemen. Er wordt door ons of Gidsen geen dwang of druk uitgeoefend op zielen om verder te gaan op het pad naar Ascentie, in elke geval is het heel belangrijk dat het een volledig vrije keuze is. Wees niet te bezorgd over vrienden of familie want er is nog steeds tijd om een sprong in bewustzijn te maken. Het inkomende Licht veroorzaakt stimulatie bij veel zielen en zij kunnen toch vrij plotseling reageren.We zullen spoedig beginnen met onze laatste stappen voor het plan om jullie te verheffen. Het zal het gevolg zijn van de naderende aankondiging over de realiteit van ons bestaan. Hierna zullend slechts de meest hardnekkige sceptici hun kop in het zand steken. Niemand geeft graag toe dat ie een verkeerde overtuiging had maar door hen de tijd te geven, zal hun weerstand tegen de waarheid minder worden. Religies gaan grote uitdagingen tegemoet en tenzij ze meebuigen met de wind der verandering, zullen ze worden achtergelaten. Opnieuw benadrukken we dat niemand de waarheid wordt opgedrongen maar jullie kunnen niet voor onbepaalde tijd in een staat van disbalans blijven. De komende Ascentie is een grote verandering in jullie evolutie en te belangrijk om het geheel over te laten aan jullie eigen manieren van zoeken. Elke ziel die heeft aangegeven de intentie te hebben verlichting te zoeken, zal hulp aantrekken en zij kunnen er zeker van zijn dat ze geleid worden om kansen te vinden die hun behoeften vervullen.Ik ben SaLuSa van Sirius en met elke boodschap groeit de opwinding aan de gedachte zo veel nader tot jullie te komen. We hebben zo veel meer aan jullie over te dragen wat jullie op de massale veranderingen zal voorbereiden die klaar liggen om van start te gaan. De neergang van jullie beschaving zal nog een tijdje doorgaan, dit is een natuurlijk resultaat van het einde van deze cyclus en de nieuwe die klaar is te verschijnen. Bewaar een positieve zienswijze en laat jullie geluk de levens van anderen verlichten.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/


TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

http://www.galacticchannelings.com - ALL THE LANGUAGES BELOW

. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS