Followers

Google+ Followers

woensdag 3 februari 2010

SaLuSa 03-Februari-2010

Jullie weten al zoveel over ons, maar zoals jullie zeggen, “zien is geloven”, en spoedig krijgen jullie die kans.
Wij kijken zo uit naar dat moment en we weten dat jullie al net zo opgewonden zijn als wij over dat vooruitzicht.


Nu zo velen van jullie zijn verlicht, hebben jullie moeite om te begrijpen hoe andere mensen zich voelen. Zonder enig doel of geloof in de toekomst is er weinig om tegemoet te zien, behalve verwarring. De wereld is zeker in beroering en in weerwil van wat er gebeurt, begrijpen mensen het gegeven dat zij er een stem in hebben. Wanneer voldoende van jullie langs dezelfde lijnen beginnen te denken, genereren jullie een kracht die jullie wensen zal manifesteren. We merken dat jullie het beu zijn alle oude redenen gepresenteerd te krijgen voor het controleren en onderdrukken van jullie vrijheid. Jullie zijn het ook beu verteld te worden voorbereid te moeten zijn voor de oorlog en de strijd tegen het terrorisme, tegen hoge kosten voor jullie allemaal. Natuurlijk is het verstandig voorbereid te zijn op een bedreiging tegen jullie maar jullie mogen je afvragen wat op de eerste plaats de oorzaak was.De Illuminatie hebben vele jaren hun macht aangewend om aangelegenheden van andere landen te manipuleren. Het gebeurde door middel van geheime acties opdat de invloed ervan veranderingen tot stand bracht die gunstig voor hen waren. De bevolking, die re-ageerde tegen dergelijke onwettige acties en tussenkomst in hun soevereiniteit, kende de waarheid. We vragen jullie Dierbaren, wie veroorzaakte op de eerste plaats een opstand? Velen van jullie begrijpen dergelijke situaties en jullie kijken uit naar een leider die aandacht schenkt aan jullie verlangen naar vrede met alle landen. We vertellen opnieuw dat jullie een schitterende ziel hebben, Barack Obama genaamd, en hij is helder van geest over wat hij wil doen als hij de gelegenheid krijgt. Met jullie aanhoudende steun zal hij mensen tot actie aansporen en de weg banen naar een vreedzame wereld.
We zeggen het niet lichtvaardig maar kijken naar jullie geschiedenis is het verhaal van de ene na de andere oorlog, een massale hoeveelheid vernietiging en de tol van enorme hoeveelheden slachtoffers; het is voor ons een wonder dat jullie het Licht konden herstellen. Er lag natuurlijk een goddelijk plan om jullie te verheffen en geleidelijk is het bewustwordingsproces resultaten op gaan leveren. Jullie hebben een stadium bereikt waarin er geen weg terug meer is en het is slechts een kwestie van tijd voordat iedereen dramatische veranderingen zal zien die tot een nieuwe toekomst leiden. Wij zullen er een integraal onderdeel van zijn omdat er zoveel werk moet worden verzet om een Nieuw Tijdperk te vestigen dat jullie tot aan Ascentie brengt.
De volledige her-structurering van jullie planeet en de formatie van een samenleving die op keuzevrijheid is gebaseerd, is een formidabele uitdaging maar we zijn goed uitgerust om dat binnen het gegeven tijdsbestek te bereiken. Geen enkele verandering is zonder enige mate van ongemak maar jullie zullen goed geïnformeerd blijven over wat er plaatsvindt. Aan communicatie zal direct aandacht worden gegeven en de technologische ontwikkelingen die wij meebrengen zullen garanderen dat jullie geen contact verliezen met familie en vrienden. Gemakkelijk reizen staat ook hoog op onze lijst want het gebruik van vervuilende auto’s en andere transportmiddelen zal uiteindelijk verdwijnen. Wees gerustgesteld dat efficiënte niet-vervuilende machines hen zullen vervangen en samen met de reiniging van jullie atmosfeer zullen jullie binnenkort schone lucht inademen. Giftige verontreiniging heeft zowel land als zee aangetast wat een groot probleem is maar we zijn meer dan opgewassen tegen de taak.
Kijk met vreugde in jullie hart naar de toekomst want die is welkom en wenselijk, zo niet essentieel voor jullie evolutie. De ervaringen in de dualiteit leveren jullie allemaal veel op en het zal jullie goed van pas komen in jullie toekomstige levens waarin jullie anderen van dienst zijn. Wanneer deze periode eenmaal voorbij is, blijven jullie achter met goede herinneringen aan de ervaringen die jullie vooruit hebben geholpen. Het pad naar Ascentie staat op het punt van een doorbraak en jullie zullen deze cyclus als een tevreden mens achter je laten. Jullie zijn grote spirituele strijders maar hebben weinig idee over hoe magnifiek jullie echt zijn en jullie worden erg bewonderd voor jullie moed de uitdaging van dualiteit te hebben geaccepteerd. Jullie thuis is in de hogere dimensies en we merken dat jullie de waarheid over deze bewering beginnen te realiseren. Jullie tijd op Aarde heeft jullie alle soorten ervaringen gegeven en jullie zullen met veel prachtige herinneringen aan liefdevolle spirituele metgezellen de huidige dimensie voor een hogere verlaten. Jullie zullen echt weer degenen ontmoeten die je na staan en met wie jullie een liefdesband hebben.
De energie van Liefde en Licht brengt veel mensen in actie en de machtshebbers worden in toenemende mate onder druk gezet naar hen te luisteren. Het was niet alleen in autoritaire landen dat meningen werden genegeerd maar het wordt steeds moeilijker hier mee door te gaan. Ze weten dat mensen de macht hebben veranderingen in gang te zetten en vrezen een opstand die hen zou onttronen. Dit wetende, moedigen we onze bondgenoten aan groepen te vormen die een dergelijke macht kunnen uitoefenen en langzaam maar zeker oogst het succes. De gecombineerde bewegingen van velen zullen hen van hun macht ontdoen, tenzij ze hun beleid veranderen.
Jullie horen over geheime operaties maar het is slechts het topje van de ijsberg en ze worden in de VS voortgezet omdat jullie President Obama niet gerechtigd is tot kennis hierover. De Illuminatie hebben lange tijd niet alleen gedicteerd wat er in de VS gebeurt maar ook in de meeste andere landen in de wereld. Zij doen dit met alle beschikbare middelen en omkoping en chantage wordt vaak gebruikt. Enkele van de rijkste families zijn de kracht achter hen en zij hebben de middelen om hun geheime operaties te bekostigen zonder dat de overheid zich hier bewust van is. Jullie begrijpen nu hoe breed en ingrijpend veranderingen moeten zijn en een nieuwe financiële structuur zal helpen de machtsbalans te veranderen. Waar criminele activiteiten hebben plaatsgevonden zullen de betrokkenen zich ook moeten verantwoorden voor wat ze hebben gedaan en zij zullen worden verwijderd.
Dierbaren, alle aspecten van de noodzakelijke veranderingen zijn zorgvuldig bestudeerd. Het uiteindelijke plan is compleet en zal elk probleem behandelen dat jullie vrijheid in de weg staat. Die vrijheid zal worden hersteld en zal het startschot zijn om alle soorten mensen bij elkaar te laten komen. Uiteindelijk zijn jullie Eén in het afleggen van dezelfde reis en jullie ervaringen zullen gelukkiger zijn als jullie dit in volledige harmonie doen met elkaar. Jullie vragen je af hoe het gaat met degenen die geen wens hebben om te ascenderen en als dat hun keuze is, zullen ze niet tot iets anders worden gedwongen.
Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij deze mogelijkheden te hebben om jullie te vertellen over de plannen voor jullie toekomst. Jullie weten al zoveel over ons, maar zoals jullie zeggen, “zien is geloven”, en spoedig krijgen jullie die kans. Wij kijken zo uit naar dat moment en we weten dat jullie al net zo opgewonden zijn als wij over dat vooruitzicht.
Dank je SaLuSa.


Mike Quinsey.

Original and translations of all channeled messages

http://peacelovelove.blogspot.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS