Followers

Google+ Followers

maandag 15 februari 2010

SaLuSa 15-February-2010

We zijn erop gebrand Disclosure/Openbaarmaking te laten plaatsvinden en het is niet per se van President Obama afhankelijk, maar het zou wenselijk zijn met het oog op de rol die door de VS is gespeeld in het onderdrukken van informatie over Ufo’s en buitenaardsen (E.T.’s).
Het kan echter zijn dat we zaken zelf moeten afhandelen en we zijn volledig voorbereid onze eigen Disclosure/Openbaarmaking op te zetten door jullie onomstotelijk bewijs van onze aanwezigheid te presenteren.


Gebeurtenissen die de soort reactie oproepen om de weg vrij maken voor veranderingen en de koers van de Mensheid te wijzigen, blijven vooruitgang boeken. Een algemeen overzicht van de activiteiten op Aarde geeft aan dat het oude paradigma bijna voorbij is, omdat het niet langer de impuls of energie bevat om veel langer door te kunnen gaan. Ondertussen manifesteren zich de nieuwe ideeën die aanzienlijke veranderingen tot stand gaan brengen en jullie een nieuwe richting op gaan leiden. Het is altijd moeilijk om de natuurlijke weerstand voor iets nieuws te overwinnen, omdat mensen uit hun gemakkelijke plek worden verdreven. De veranderingen komen echter, ongeacht de pogingen om vooruitgang op te houden, en enig ongemak is onvermijdelijk. Gezien de mate waarin ze jullie leven zullen veranderen, zal er veel aandacht worden gegeven aan het zeker stellen dat jullie bewust zijn van wat het precies inhoudt. Communicatie over deze onderwerpen is heel belangrijk zodat jullie weten waar het naar toe leidt en wat jullie rol erin is. Het is noodzakelijk dat jullie goed geïnformeerd zijn over het uiteindelijke doel van de veranderingen, wat natuurlijk Ascentie is en jullie terugkeer naar volledig bewustzijn.We zijn erop gebrand Disclosure/Openbaarmaking te laten plaatsvinden en het is niet per se van President Obama afhankelijk, maar het zou wenselijk zijn met het oog op de rol die door de VS is gespeeld in het onderdrukken van informatie over Ufo’s en buitenaardsen (E.T.’s). Het kan echter zijn dat we zaken zelf moeten afhandelen en we zijn volledig voorbereid onze eigen Disclosure/Openbaarmaking op te zetten door jullie onomstotelijk bewijs van onze aanwezigheid te presenteren. De omstandigheden op Aarde geven een achteruitgang aan van de wezenlijke structuur van samenlevingen over de hele wereld. De ineenstorting kan niet worden stopgezet maar als het wordt erkend en als onze aanwezigheid wordt geaccepteerd, weten we dat jullie zeer ontvankelijk zijn voor het idee en klaar zijn om ons te ontmoeten. We staan dichtbij om te assisteren in het vestigen van een nieuw leiderschap dat jullie vooruit helpt. We benadrukken zorgvuldig dat we geen behoefte hebben over jullie het bewind te voeren maar dat we simpelweg willen garanderen dat jullie naar de volgende fase van jullie bestemming worden opgetild. Dit gebeurt niet voordat het oude regime, dat jullie heeft afgeremd, is verwijderd en Dierbare Wezens met oprechte zorg en liefde voor jullie de leiding hebben gekregen.De vraag die jullie altijd stellen is wanneer alles begint, en wij reageren door jullie te vertellen dat onze bondgenoten nog steeds dichter de voltooiing naderen van hun verschillende taken. Ze zitten met andere woorden niet stil en gebruiken hun tijd heel goed, zodat ze bij de opdracht in de openbaarheid te komen, klaar zijn. Wanneer wij of andere bronnen jullie informeren dat het eerst erger moet worden voor het beter wordt, is dat zodat jullie je realiseren dat het effect van de afbraak van oude systemen gevolgen zal hebben die enige beroering veroorzaken. Het is onvermijdelijk maar zal snel worden gevolgd door gunstige veranderingen die een heel nieuwe manier van leven opzetten waar op kan worden gebouwd. Dat zal de introductie inhouden aan jullie van nieuwe technologieën die al beschikbaar zijn op Aarde, waar veel apparaten aan worden toegevoegd die wij jullie brengen. Het is een kwestie van snel een comfortabele manier van leven terugbrengen, die jullie benarde toestand oplost en vrede in de wereld brengt. Het zijn gigantische taken waar wij meer dan voldoende op zijn voorbereid en wij verwachten uiteindelijk volledige samen-werking vanuit de verschillende regeringen.Het is tijd om jullie verschillen terzijde te schuiven en je meer te verplaatsen naar het inzicht over de Eenheid van alles. Het verwijderen van de oorzaak van jullie problemen zal aanzienlijk helpen en het is het doelbewuste plan van de Duistere Wezens geweest jullie te verwarren en je te vervreemden met betrekking tot andere landen. Zoals jullie nu weten, is angst hun belangrijkste wapen en werd het gebruikt om jullie tegen elkaar op te zetten door een vijand te creëren waar die niet bestond. Verwarring en chaos is het resultaat en wordt gebruikt om hun controle over jullie te verstevigen. Het verwijderen van de laatste machtskliek zal een vacuüm creëren dat zal worden opgevuld door degenen die jullie soevereiniteit eren en respecteren.Door de geschiedenis heen hebben religieuze strijden de grondslag gevormd voor vele oorlogen maar als jullie de volledige waarheid krijgen over jullie spirituele erfgoed zal er een beoordeling komen van jullie overtuigingen. Veel zal wegvallen wat niet waar is en hierdoor ruimte bieden aan een samenkomen omdat slechts de Ene Schepper bestaat en niet de vele goden die jullie hebben verbeeld. Jullie zullen het Licht in alle zielen herkennen en dat zal jullie naar Ascentie leiden, als de ene grote beschaving die jullie zijn. Probeer kennis te hebben over de gemeenschappelijke achtergronden van elkaar’s overtuigingen en jullie starten het proces van re-integratie en kameraadschap. Jullie zijn veel te lange tijd afgescheiden geweest en het is tijd om iedereen terug in de kudde te brengen.De Mens is in zijn hart een vredig Wezen die zijn liefde met anderen probeert te delen en wanneer we eenmaal in staat zijn samen te werken om de Aarde te herstellen, zullen er grote vriendschappen ontstaan. De meeste van jullie hebben in het buitenland gereisd en hebben overal waar jullie heen gingen vriendelijkheid en warme begroetingen aangetroffen. Jullie hebben je misschien afgevraagd waarom zo veel landen zich tegen elkaar hebben opgezet want wat jullie de gewone mensen noemen, blijken net als jullie te zijn. Dierbaren, jullie hebben jullie macht door de duistere Wezens af laten nemen voor hun eigen gewin en wereldcontrole. Hun doelstellingen zijn nu bekend en de macht van het volk keert terug om te helpen gezondheid en vrede terug te brengen naar een planeet in problemen. We weten dat jullie volledig in staat zijn de voor jullie geplaatste obstakels te overwinnen en dat jullie je energieën zullen richten op het vestigen van een vreedzame samen-leving met de hele beschaving.Jullie weten exact wat jullie nodig hebben want diep in jullie onderbewustzijn zitten de herinneringen aan vroegere tijden toen jullie in het Paradijs leefden. Het is jullie bestemming terug te keren naar die hogere bestaansniveau’s waar jullie van het perfecte leven zullen genieten, vol van vreugde en geluk. Jullie glorieuze toekomst ligt absoluut vast en staat geschreven in het plan dat door de Schepper is verordend. Dualiteit laat zijn grip op jullie los en jullie hebben bijna jullie tijd in die ervaring voltooid. Het heeft jullie veel gegeven dat jullie spirituele Zelf heeft versterkt en jullie staan als Strijders van het Licht klaar om de Melkweg te bereizen. Ja Dierbaren, jullie zijn grote Wezens, zelfs als jullie het niet voelen, maar jullie gaan toch jullie trilling naar dat niveau verhogen. Dat zal plaatsvinden binnen de periode die jullie voorbereidt op de hogere dimensies en het is een heel natuurlijke stap in jullie evolutie.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertel jullie dat we uit ervaring spreken en we zijn blij onze kennis met jullie te delen. Er is zo veel meer aan jullie te geven maar een gestage stroom aan kennis is te verkiezen boven jullie te snel te overweldigen. Er is voldoende tijd om jullie inzicht uit te breiden en voort te bouwen op jullie huidige kennis en we zullen jullie met plezier helpen dit te doen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org -
ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK – NEW

Originals and translations of all channeled messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS