Followers

Google+ Followers

vrijdag 5 februari 2010

SaLuSa 05 - Februari-2010

Voelen jullie niet wat er op je wacht en welke opwinding het zal veroorzaken, en de dualiteit zal samen met al die herinneringen die je pijn of verdriet deden, op de achtergrond vervagen.

Verplaats je naar het Licht en de Liefde bij ons en we zullen de pioniers zijn van een nieuwe beweging voor vrede, waar we ook heen gaan.

Waar jullie je aandacht op richten, gaat je energie heen en hoe meer jullie er op focussen, hoe sterker de verbinding wordt. Dus jullie kunnen begrijpen Dierbaren, waarom het belangrijk is de gunstige, aan jullie beloofde veranderingen in beeld te houden. Door dit te doen helpen jullie ze sneller te manifesteren dan anders het geval zou kunnen zijn geweest. Jullie huidige werkelijkheid heeft zich op deze wijze ontwikkeld en vandaar dat we zeggen dat jullie hem zelf hebben geschapen. Er is geen God die minachting of woede over jullie uitstort maar in plaats daarvan wel een groot liefdevol begrip, wat jullie terug in het Licht verwelkomd wanneer jullie ervaringen in de dualiteit zijn beëindigd. Omdat er bij velen een fundamentele overtuiging aanwezig is dat God gehoorzaamheid eist, bestaat er ook een acceptatie van wederzijdse zelf-beschuldiging. Jullie zouden vriendelijker voor jezelf zijn als het in de vorm van zelf-analyse zou zijn, om te bepalen waarom jullie jezelf schuldig achten aan een misdrijf dat als een zonde wordt beschouwd.Zoals we jullie eerder hebben geïnformeerd, is jullie leven bedoeld om jullie dualiteit te laten ervaren en ervan te leren. Het is duidelijk dat je niet kan verwachten dat alles altijd vlot verloopt en in deze tijd zijn er uitdagingen die een beroep doen op jullie vermogen aan jullie Licht vast te houden. Fouten of verkeerde beslissingen worden jullie niet aangerekend maar vanuit jullie persoonlijke gezichtspunt is het schaden van een andere ziel iets dat (nieuwe) lessen voor je oplevert. Inderdaad, het zal jullie eigen beoordeling zijn en van niemand anders, die beslist hoe jullie gaan reageren. Eén ding waar jullie mee te kampen hebben zijn de wetten van de Mens, die bestraffing inhouden wanneer ze worden gebroken. Spirituele wetten zijn echter door God bepaald en worden op alle levensvormen toegepast die in het bezit zijn van het geschenk vrije wil en wanneer deze niet worden nageleefd, worden de ervaringen herhaald totdat jullie ze hebben overwonnen. Dat is spirituele evolutie en jullie bewustzijn zal niet naar hogere niveau’s worden opgetild totdat de lessen zijn geleerd.Vanwege orthodoxe religieuze leringen dragen velen grote schuldgevoelens met zich mee en het is niet alleen maar een last maar het is als een gewicht dat om jullie nek hangt wat jullie vooruitgang hindert. Gedachten als “onwaardigheid” kruipen in de geest van mensen en verhinderen hen hun ware zelf te zien.Wat jullie ook gedaan hebben dat dergelijke gevoelens zijn ontstaan, onthoud dat jullie evenzeer geliefd zijn als iedere andere ziel en dat er tussen jullie geen onderscheid wordt gemaakt. In feite zijn jullie in sommige opzichten belangrijker omdat het succes van het Menselijk Ras afhankelijk is van het bereiken van een staat van perfectie door elke ziel. Om jullie te helpen, geven Engelen en Gidsen hun aandacht aan jullie en vergezellen zij iedere ziel op haar reis. Dat jullie je niet bewust hoeven te zijn van hen of hun aanwezigheid niet erkennen, maakt niet uit. Uiteraard zou het beter zijn als je ze accepteerde want zij zouden opgetogen zijn als jullie met ze “spreken” en ze om hulp vragen. Als jullie je nog niet comfortabel voelen bij dat idee, roep dan rechtstreeks God aan en er wordt dan hulp gegeven op de manier die jouw belang het beste dient.Wanneer jullie bewustzijn toeneemt, worden jullie je bewust van de Spirituele Helpers om jullie heen, jullie zullen ze zien en heel natuurlijk met ze praten. Sommige van jullie doen dit al en het is een kenmerk van een hogere vibratie dat hen naar je toetrekt. Het gelijke trekt zeker het gelijke aan, hetgeen opnieuw de reden is waarom jullie heel zorgvuldig moeten zijn met waar jullie je aandacht op richten. Jullie Helpers zijn bij jullie om zeker te stellen dat jullie elke ervaring in overeenstemming met jullie levensplan afmaken en zij voeren de Wil van God uit. Alles wat zij doen is met grote liefde en begrip omdat ze weten hoe belangrijk hun rol is voor jullie groei. Sommige zielen geloven werkelijk dat ze worden gestraft maar ze zouden verbaasd zijn te weten dat ze met hun levenservaringen hebben ingestemd. Jullie kunnen er daarom op zodanige wijze over nadenken dat jullie begrijpen welk doel ze voor jullie inhouden. Wanneer jullie dit eenmaal kunnen, wordt het leven draaglijker in plaats van ogenschijnlijk zinloos.Jullie kunnen je afvragen of wij ook ervaringen hebben gehad die vergelijkbaar zijn met die van jullie. Het antwoord is, niet noodzakelijk, omdat er vele wegen naar Ascentie leiden en ze omvatten niet allemaal de cyclus van dualiteit. Omdat jullie je echter in de fasen van voltooiing bevinden, moeten we jullie vertellen dat het één van de snelste manieren is om je te ontwikkelen. Dit zal een factor zijn geweest bij het maken van de keuze om dualiteit te ervaren. De kans die jullie nu hebben is massale Ascentie en het is een hele bijzondere gelegenheid die slechts eenmaal voorkomt in elke zonnecyclus. En jullie ascenderen dit keer zelfs, zoals we vaker opmerken, met jullie fysieke lichaam. Het is daarom geen overlijden van je oude lichaam maar simpelweg een verandering die je in staat stelt het met een hogere vibratie te gebruiken. Kijk naar ons, want dat is waar jullie uiteindelijk belanden, in zoverre het jullie evolutie betreft. Wij worden altijd als een voorbeeld van lichamelijke perfectie gezien en als zijnde in onze bloeitijd. In feite kunnen we honderden jaren oud zijn zonder enige zichtbare tekenen van veroudering omdat dat geen deel uitmaakt van onze ervaring.Jullie hebben op alle manieren zoveel om naar uit te kijken dat we jullie vragen wat een paar jaar extra voor jullie uitmaakt. Jullie kunnen zien dat jullie in de eindtijden zitten en dat de veranderingen daarom onderweg zijn. Blijf mentaal sterk en kijk naar veranderingen in jezelf omdat je waarschijnlijk opmerkt hoeveel beter jullie je kunnen concentreren op de toekomst. En ook hoe jullie een vredige gemoedsrust kunnen behouden, waar je ook mee wordt geconfronteerd. Jullie hebben echt een kalmerende invloed op anderen om je heen en jullie hebben de wijsheid die gepaard gaat met een uitbreidend bewustzijn. Er is toch nog steeds een weg af te leggen maar het Ascentieproces zal worden versneld wanneer we jullie eenmaal openlijk kunnen ontmoeten. We zullen jullie onderwijzen over de groei van de ziel en de verheffing van jullie lichaam totdat de cellen kristallijn worden. Uiteindelijk zullen jullie doorgaan naar volledig bewustzijn en we zullen ook daar bij betrokken zijn zodat jullie voltooiing bereiken.De veranderingen kunnen voor sommigen, die nog niet zo goed zijn geïnformeerd, nogal beangstigend klinken. Onthoud altijd onze belofte om jullie op jullie hele pad te helpen en elke stap zal worden uitgelegd zodat jullie het dus met volledig vertrouwen en inzicht doen. Onze grootste wens is dat jullie succesvol zijn zodat jullie ons op de grote reis kunnen vergezellen, die ons ver en wijd de Kosmos in zal voeren. Die is eindeloos, magnifiek en overal vol leven. Voelen jullie niet wat er op je wacht en welke opwinding het zal veroorzaken, en de dualiteit zal samen met al die herinneringen die je pijn of verdriet deden, op de achtergrond vervagen. Verplaats je naar het Licht en de Liefde bij ons en we zullen de pioniers zijn van een nieuwe beweging voor vrede, waar we ook heen gaan.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik hoop dat ik jullie veel heb gegeven om over na te denken waardoor jullie deze cyclus in compleet geluk kunnen verlaten.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Original and translations of all channeled messages
http://peacelovelove.blogspot.com/1 comentários:

  1. Jammer dat die buitenaardsen niet af en toe een mooie foto plaatsen van die werelden waar ze zijn geweest :S
    Het lijkt er op dat we worden misleid... maar door wie?

    BeantwoordenVerwijderen

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS