Followers

Google+ Followers

vrijdag 26 februari 2010

SaLuSa 26-Feruari-2010

Er is niets dat je niet kunt bereiken als je je zinnen erop zet, en met een doel en je wil kun je jouw visie neerzetten die zich op enig moment zal manifesteren.
De Galactische Federatie is op haar eigen manier maar een stapsteen naar grotere ervaringen, en zal voor jullie een dramatische maar welkome verandering zijn van wat je gewend bent.
Het verschil in bewustzijnsniveaus is vrij groot en het wordt correct weergegeven als een grote sprong voorwaarts, omdat jullie letterlijk andere Wezens worden.


Er is niets dat je niet kunt bereiken als je je zinnen erop zet, en met een doel en je wil kun je jouw visie neerzetten die zich op enig moment zal manifesteren. Mensen hebben de neiging ongeduldig te zijn, maar mettertijd zul je zien dat kansen zich voordoen om je doel te bereiken. Wij weten dat velen van jullie andere mensen willen helpen, en dan wordt er vaak naar genezing gekeken als zijnde een eerzame doelstelling. Om dit te bereiken moet je jezelf de noodzakelijke disciplines opleggen om succesvol te zijn. Net zoals met je pad naar Ascentie zou je je moeten richten op het verhogen van je vibraties. Als het je wens is om genezingsenergieën te kanaliseren dan moet je lichaam, als het voertuig waardoor deze energieën zich bewegen, zo puur als mogelijk zijn. Hetzelfde geldt als je het idee wilt nastreven om spirituele boodschappen door te geven, omdat hoe hoger je vibratie is hoe meer geschikt je hiervoor zult zijn.Na verloop van tijd zullen meerdere van jullie merken dat met jullie verhoogde niveaus van bewustzijn, het contact met je Hogere Zelf veel gemakkelijker zal worden. Maar nogmaals, je moet jezelf inzetten als je een duidelijke lijn wilt creëren. Het leren hoe je je geest stil kunt krijgen en hoe je je moet ontspannen is het meest belangrijke, en regelmatige meditatie zal je helpen dit te bereiken. Je kunt naar je intuïtieve momenten refereren als begeleiding van je Zelf, maar in werkelijkheid zijn dit de tijden wanneer je contact hebt gemaakt met je Hogere Zelf. In elke situatie waarin je onzeker bent wat te doen, is het een goed idee om de discipline van ontspanning toe te passen. Dit opent je kanaal naar je Hogere Zelf, en na verloop van tijd zal dit vrij automatisch en natuurlijk worden.Het is duidelijk dat met de vele dingen die staan te gebeuren, er vele keren zullen zijn waarin je zoekt naar begeleiding om te zien wat het allemaal betekent. Er zijn natuurlijk aanzienlijk veel informatiebronnen die nu rondzingen, en zij hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Dit is wanneer je eigen gaven in beeld komen, en intuïtief zou het mogelijk moeten zijn om begeleiding te ontvangen. Sommige mensen vergelijken het met instinct, en dat is een redelijke vergelijking met uitzondering van het feit dat je Hogere Zelf een compleet overzicht heeft van alles dat er gebeurt. Wij aanvaarden het feit dat als onze aanwezigheid bekend wordt gemaakt, dit veel verwarring zal veroorzaken in de geest van diegenen die deze mogelijkheid nooit hebben overwogen, of die het ontkend hebben. En toch hebben jullie in je onderbewuste herinneringen kennis van ons, en in vorige levens zouden jullie enige vorm van contact met ons gehad kunnen hebben. Met deze moeilijkheden zal snel afgerekend worden door de juiste aankondigingen; door de uitleg over wat ons doel is als het om jullie gaat. Wij hebben het pad al voorbereid voor zo een gebeurtenis, maar zelfs dan is nog niet iedereen voorbereid.Dierbaren, wij werken al een hele lange tijd naar deze tijd van Ascentie toe, en hebben veel moeite gedaan om het jullie gemakkelijker te maken ons te accepteren. Wij weten nu dat onze komst over het algemeen zal worden begroet met vreugde, omdat wij jullie goddelijk aangewezen gidsen zijn voor deze laatste jaren van dualiteit in de 3e dimensie. Beter nog, wij moeten actief met jullie werken, want ons samenwerkingsverband is de verzekering van het succes om jullie naar het Nieuwe Tijdperk te brengen. Zoals jullie weten ligt er een enorme hoeveelheid werk voor ons, maar wij zullen dit snel afwerken. Wat voor vertragingen er ook komen, zij zullen de uitkomst totaal niet veranderen. Wij zijn te goed georganiseerd om te worden gedwarsboomd door enige poging van de Duisteren om moeilijkheden te creëren. In elk geval hopen wij hen verwijderd te hebben uit alle machtsposities voordat onze missie serieus van start gaat.Nu zitten wij allemaal in de periode waarin wij kijken hoe de uiteindelijke gebeurtenissen zullen worden opgezet. Het is duidelijk dat onze bondgenoten meer vertrouwen krijgen in het overkomen van de taken die voor hen liggen. Wij complimenteren hen met hun intense focus van de uiteindelijke uitkomst, en alles verloopt heel voorspoedig. Er is bijna geen enkel groot gebied in ons leven dat geen verandering behoeft, als je vooruit wilt en van de rechten en vrijheid wilt genieten die jullie recht zijn. Het is de belofte van zulke veranderingen die, als ze algemeen bekend zijn, alle mensen bij elkaar zal brengen. Het zal niet lang duren voordat jullie als beschaving opstijgen, het pad nemen naar de erkenning van iemand die klaar is voor het galactische lidmaatschap.De toekomst voor jullie is zo prachtig dat wat je nu ervaart weinig overeenkomst heeft met jullie komende levens. Jullie grootste wens is om gelukkig te leven, maar in dualiteit kun je daar nooit lang grip op houden. Jullie zijn zo een mengeling van verschillende Wezens wiens bewustzijnsniveaus zo verschillen, dat jullie doelen in het leven ver van elkaar kunnen liggen. Jullie scheiden en verdelen gebaseerd op deze verschillen en de Duisteren gebruiken ze voor hun eigen voordeel. Echter, er vindt een welkome beweging onder jullie plaats die haar best doet om de obstakels af te breken. Jullie merken dat jullie veel meer met elkaar gemeen hebben dan je dacht.Alles dat plaatsvindt is een teken van de tijd, en het ongemakkelijke gevoel zal snel vervangen worden door een gevoel van hoop en geloof in jullie toekomst. De wereld zal niet eindigen en moet inderdaad blijven evolueren, omdat dat de aard is van Alles Dat Is. Zij kan niet stilstaan en wordt mystiek aangetrokken tot de Bron, waar jullie eindelijk de ultieme voltooiing van de terugreis zullen bereiken. De Schepper trekt iedereen terug naar zijn Wezen, alleen maar om wederom grote cycli van ervaringen te beginnen. Zulke mogelijkheden moeten zo ver weg lijken van jullie huidige mogelijkheden, en met jullie beperkte niveaus van bewustzijn zou de verwachting te hoog zijn voor jullie om het werkelijk te begrijpen. Zelfs voor ons bestaat het mysterie nog steeds, en met schijnbaar geen einde aan de schepping is er nog veel meer te beleven.De Galactische Federatie is op haar eigen manier maar een stapsteen naar grotere ervaringen, en zal voor jullie een dramatische maar welkome verandering zijn van wat je gewend bent. Het verschil in bewustzijnsniveaus is vrij groot en het wordt correct weergegeven als een grote sprong voorwaarts, omdat jullie letterlijk andere Wezens worden. Dualiteit zou nooit bevredigend zijn geweest of jullie maar korte momenten van geluk hebben gebracht, en dat komt vanwege het continue conflict tussen de twee krachten. Echter, dat was de reden dat jullie de uitdaging aannamen het te ervaren. Jullie waren voorbereid om jullie Licht in te zetten tegen de duistere energieën, wetende dat uiteindelijk het Licht zou overwinnen, en nu hebben jullie alles, met uitzondering van het einde van die reis, bereikt.Ik ben SaLuSa van Sirius, en zend veel liefde en zegeningen aan jullie, onze broeders en zusters, nu jullie je voorbereiden op Ascentie.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Translator: Puk
Email: pmdl@ziggo.nl


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS