Followers

Google+ Followers

vrijdag 19 februari 2010

SaLuSa 19-Februari-2010

Wees de ziel van Licht die je bent en oefen je macht uit om je toekomst te bepalen.Er worden door onze bondgenoten zeer vele acties ondernomen om de eerste grote gebeurtenis naar de publieke arena te brengen. Jullie zouden de opbouw hiervan zeer opwindend vinden als je die vanuit ons perspectief zou kunnen zien. Wij kunnen de verschillende acties die ondernomen worden afwegen en hebben een goed idee waar het waarschijnlijk zal eindigen. Dat is waarom wij vertrouwen houden in de uitkomst, en ook omdat wij de gebeurtenissen hierheen begeleiden. Natuurlijk zijn wij ons zeer bewust van wat er nodig is om succes te bereiken, dat is waarom wij jullie aanmoedigen om de vervulling van het plan om deze cyclus tot een einde te brengen te visualiseren. Jullie positieve Licht is altijd zeer welkom en of je het je nu realiseert of niet, jullie spelen een hele belangrijke rol bij de voltooiing voor de Aarde.Er hangt zoveel af van jullie betrokkenheid in de laatste dagen voor Ascentie, en wij zien vele zielen nu ontwaken naar wat er werkelijk om hen heen gebeurt. Dit zijn de tijden waarin diegenen onder jullie die verlicht zijn, deze zielen kunnen helpen. De plaatsvindende veranderingen kunnen in eerste instantie beangstigend lijken, en dat is waar jullie deze zielen voorzichtig in kunnen begeleiden. Verzekeringen van de geweldige toekomst die in het verschiet ligt kunnen de meeste zorgen compenseren, maar het zal een zekere mate van tact en begrip vergen om de angst te overwinnen over wat er gebeurt met familie en vrienden. Wij begrijpen de door jullie gevoelde liefdevolle zorg, en misschien kan die verlicht worden door de uitleg over de grenzeloze en altijd stromende liefde van de Schepper. Het omhult alle zielen en geeft de meest tedere en liefdevolle zorg. De toekomst is het pad naar geluk en vreugde, en alle problemen die de mensen belagen terwijl ze op Aarde zijn zullen compleet overwonnen zijn. Dierbaren, heb vertrouwen in jullie eigen kunnen om anderen te helpen genezen, en weet dat je nooit alleen bent als je werkt voor het Licht.De Aarde kan ook een eenzame plaats zijn vanwege de Duisteren en hun creatie van het idee voor afscheiding. Een van de opmerkelijke veranderingen die je zult ervaren zal de Eenheid zijn die alles samenbrengt in absolute vrede. De energieën die zulke condities vergezellen, omhullen je in een liefdevolle omarming en je weet dat er absoluut niets te vrezen is. Het is zelfs zo dat het grote ontwaken nu meer mensen samenbrengt, en er wordt veel goed werk verricht dat zelfs nog meer mensen aantrekt in het zoeken naar vervulling. Bedenk dat dit het tijdperk is waarin oude zielen in jonge lichamen tevoorschijn kwamen, die veel wijsheid met zich meebrachten. Sta hen toe te spreken over wat zij meebrachten omdat zij spiritueel zeer geëvolueerd zijn, en zij zijn hier om een grote rol te spelen in het Ascentieproces.Twijfel nooit aan de uitkomst omdat het plan voor jullie verheffing altijd al vast stond. Al vanaf het moment dat je toestemde deel te nemen aan dualiteit, wist je dat dit zou eindigen met jullie Ascentie. Zelfs de zielen die nog steeds in de duistere rijken verblijven hebben de belofte om geholpen te worden naar het Licht terug te keren. Dualiteit was geen ervaring die bedoeld was om een blijvend effect op jullie te hebben. Zelfs nu vergaart het Licht steeds meer kracht, en het zal aan het hart blijven trekken tot het Licht er uit gaat schijnen. Jullie holografische gevangenis wordt opgelost en keert terug naar de grote bron van de schepping. Niets wordt verspild noch kan het permanent vernietigd worden.Jullie werd verteld dat de ogen de vensters zijn van de ziel, en het is je misschien opgevallen dat het Licht uit de ogen schijnt als een laser. Kijk iemand in de ogen en je leert veel over hen, en wie heeft niet de grote liefde in de ogen gezien van twee mensen die van elkaar houden. Evenzo kunnen de negatieve emoties herkend worden, en de gehele essentie van iemand kan koud en gesloten zijn. In de hogere dimensies kun je veel duidelijker zien, omdat het aura een gloed van Licht is en vaak gevuld met iriserende kleuren. De puurheid hiervan is een voordeel voor een ziel die op deze niveaus leeft, en hun macht is zo groot dat de lagere vibraties er niet in kunnen verblijven. Sommigen van jullie op Aarde zijn bezocht door zo een Wezen, en je bent zelfs geconfronteerd met een briljant Licht, terwijl het toch in vibratie verlaagd is zodat je er in kunt verblijven.Als je aan boord van onze schepen komt, zul je zien hoe helder het Licht is en hoe het van overal om je heen vandaan lijkt te komen zonder een bepaalde bron te hebben. Echter, het verblind je niet of doet niet zeer aan je ogen zoals het dat op Aarde zou doen. Er zijn subtiele verschillen in vele dingen die je tegenkomt, zoals objecten die reageren op je gedachten en dieren die met je kunnen praten. Het leven zal behoorlijk verschillend zijn van je ervaringen nu. Het zal grootser zijn en meer vervullend, een geweldig vreugdevol gevoel van leven en levendigheid. De aandoeningen en pijn die je ervaren mocht hebben zullen niet langer bestaan, omdat er in het hogere lichaam van Licht alleen een expressie van perfectie kan zijn. Je zult hoogstwaarschijnlijk zijn zoals wij en een geweldig leven hebben dat kansen biedt om te doen wat jij wenst. Je zou een veel langer leven kunnen leiden, dat zich kan uitbreiden tot honderden of zelfs duizenden jaren, en geen veroudering van je lichaam ervaren. Geloof ons Dierbaren, het is niet saai of mat, maar altijd een plezier om te leven.Gedurende het Ascentieproces zul je de eerste stappen nemen naar de wording van een Galactisch Wezen, en vol-bewustzijn ervaren. Het zal niet lang meer duren en alles is in gereedheid gebracht voor deze veranderingen, en het zal een fantastische ervaring worden voor jullie. Weet dat je door het proces zult gaan omdat dat onderdeel is van je levensplan, en er zal je niets worden opgedrongen. Wij zouden de laatste zijn om jullie keuzes van vrije wil niet te respecteren. Dit is één aspect van jullie Aardse leven dat in hoge mate aan jullie geweigerd is, en het zal te zijner tijd aan jullie worden teruggegeven. Je bent klaar om een revolutie te ervaren waarbij alle obstakels die op jullie pad gebracht werden verwijderd worden, en die jullie vrij zal maken. Het is onze missie hier om jullie bevrijding van de dualiteitscyclus te verzekeren, en om de kansen te creëren die het jullie mogelijk maken om je laatste beloften aan jezelf te vervullen, en aan Moeder Aarde.Ik ben SaLuSa van Sirius, en langzaamaan dringen wij door tot jullie zodat je je realiseert hoe belangrijk deze komende paar jaren zullen gaan zijn. Alles dat beloofd is om jullie veilig door de eindtijd te loodsen wacht jullie, of zoals jullie zouden zeggen, staat op het punt om uit te vliegen, en is klaar om te verschijnen. Een paar vertragingen zijn niet zorgelijk, omdat het plan compleet flexibel is en het heeft onnoemelijke bronnen om het te ondersteunen. Blijf vooruit kijken en geef het verleden vrij aan de geschiedenisboeken. Wees de ziel van Licht die je bent en oefen je macht uit om je toekomst te bepalen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


Translator: Puk
Email: pmdl@ziggo.nl

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS