Followers

Google+ Followers

woensdag 24 februari 2010

SaLuSa 24-Feruari-2010

Wees voorzichtig wanneer jullie je weg banen door de jungle van informatie die jullie omgeeft. Die groeit met de dag en is soms misleidend, zo niet in strijd met wat jullie misschien geloven dat de waarheid is. Houd vast aan je kernovertuiging, tenzij je goede redenen hebt hierin te veranderen, anders zou je verward kunnen eindigen.
De Lichtwerkers op Aarde zijn op weg naar een historisch resultaat, dat een reeks gebeurtenissen in gang zal zetten die niet te stuiten zijn.Ongelooflijke veranderingen zullen zelfs jullie verwachtingen overtreffen en het zal de snelheid zijn van de verandering die jullie adem beneemt.
Wees voorzichtig wanneer jullie je weg banen door de jungle van informatie die jullie omgeeft. Die groeit met de dag en is soms misleidend, zo niet in strijd met wat jullie misschien geloven dat de waarheid is. Houd vast aan je kernovertuiging, tenzij je goede redenen hebt hierin te veranderen, anders zou je verward kunnen eindigen. Vaak promoten degenen die advies geven hun eigen geloofssysteem maar zijn heel oprecht in wat ze doen. Jullie moeten een bron vinden die je kunt vertrouwen en waarvan je in het algemeen kunt accepteren wat je wordt gegeven. Wat de waarheid is, zal de tand des tijds weerstaan en in het licht van binnenkort uitkomende onthullingen zal het uiteindelijk door iedereen worden begrepen. Deze tijd is voor het opruimen van het oude maar ook voor het bewaren van de parels van wijsheid.Eeuwenlang zijn er inspanningen verricht om jullie naar het Licht te brengen maar vooruitgang ging extreem langzaam. Jullie bewustzijnsniveau’s zijn echter erg toegenomen zodat die zich nu op een niveau bevinden waarop jullie de hogere leringen kunnen absorberen en begrijpen. We praten Dierbaren over jullie spirituele evolutie, die niet noodzakelijk iets met religie heeft te maken. Jullie bevinden je op een stadium waarop jullie verantwoordelijkheid voor jezelf kunnen nemen en dat is echt veel beter dan consequent door anderen te worden geleid. Natuurlijk bestaan er leraren die een niveau hebben bereikt waarop zij jullie kunnen assisteren maar wees zeker van wiens hulp je inroept. Niet iedereen die beweert verlicht te zijn, is zich noodzakelijkerwijs bewust van de volledige waarheid. Jullie intuïtie zal de respons “voelen” die het krijgt en als het goed voelt, accepteer je het.Te zijner tijd verkrijgen jullie super-bewustzijn en dan zullen jullie “Al-Wetend” zijn maar in de tussentijd boeken jullie gestage vooruitgang er naartoe. Zorg dat je open blijft staan voor nieuwe ideeën en wees voorbereid van positie te veranderen, in alle kwesties die verband houden met Ascentie. Het feit dat het de komst van de eindtijden vertegenwoordigt, betekent dat veel ideeën naar voren worden gebracht om te verklaren hoe het zal gebeuren. De details zijn mogelijk niet zo belangrijk als wel jullie intentie eraan deel te nemen en jullie worden geadviseerd je daar op te concentreren. Het einde van de dualiteit komt, ongeacht wat er in de laatste dagen ervan gebeurt. De cycli zijn constant en betrouwbaar en niets zal hun verwachte voltooiing veranderen.De Lichtwerkers op Aarde zijn op weg naar een historisch resultaat, dat een reeks gebeurtenissen in gang zal zetten die niet te stuiten zijn. Eindelijk zullen de werkelijke en benodigde veranderingen beginnen en jullie zullen de resultaten pal voor je zien. Het leven zal erg gaan veranderen ten opzichte van wat jullie nu gewend zijn. Als het een tijdje chaotisch wordt, zullen jullie ruimschoots gecompenseerd worden door de verheffing die jullie zullen ervaren. Alles wat voor jullie ligt is nodig om het laatste pad naar Ascentie te creëren. Jullie en de Aarde zullen worden opgetild en jullie nieuwe begin in de hogere dimensies zal zijn begonnen. Ongelooflijke veranderingen zullen zelfs jullie verwachtingen overtreffen en het zal de snelheid zijn van de verandering die jullie adem beneemt.De Illuminatie vormen niet langer de macht die ze waren maar we moeten hen nog adequaat uitschakelen om alle inmenging in onze plannen te stoppen. Hun invloed valt echter ook weg en velen die aangetrokken waren om hun werk te doen, verlaten het zinkende schip. Niet iedereen die bij hen is betrokken hoeft positief te zijn over wat ze doen en met een verhoogd bewustzijnsniveau verlangen zelfs hun harten ernaar dat het Licht hun leven binnenkomt. Dit zal voor velen over de hele Aarde heen gebeuren en zielen ontwaken tot hun Hoger Zelf. Negatieve daden kunnen niet langer worden uitgevoerd zonder dat de dader een bepaalde mate van verantwoordelijkheid voelt. Het Licht is al-machtig en er zal geen plaats meer zijn waar de duistere machten zich kunnen verbergen. Iedere afzonderlijke ziel zal op zeker moment zijn daden uit het verleden onder ogen zien en haar eigen mate van verantwoordelijkheid ervoor beoordelen. Jullie zullen zien dat vrijstelling hiervoor niet mogelijk is omdat dit door iemand anders werd opgedragen of bevolen.Blijf kalm als jullie de waarheid gaan horen achter vele tragedies die zich recentelijk hebben voorgedaan. De grotere waarheid over hoe jullie duizenden jaren zijn achtergesteld, zal jullie verbazen en jullie zullen paf staan over de mate waarin jullie kracht jullie was ontnomen. De keerzijde van dit alles is dat jullie rechten, zoals ze oorspronkelijk waren bedoeld in de Constitutie, worden teruggegeven. Jullie rechten zullen model staan voor de hele wereld omdat jullie bijeenkomen in de Eenheid die een echte soevereine beschaving kenmerkt. Dit zal gebaseerd zijn op spirituele concepten die jullie verheffen tot het niveau van Geascendeerde Wezens.We weten dat mensen zich zorgen maken over het achterlaten van alles wanneer zij ascenderen maar jullie zouden moeten begrijpen dat jullie in de praktijk eerder winnen dan verliezen. Alles wat op Aarde is gecreëerd, bestaat in de hogere dimensies zodat jullie lievelingsschilderij of beeldje opnieuw in perfectie kan worden gecreëerd. Maar omdat jullie in verschillende omstandigheden zullen leven, zullen jullie ervaren dat jullie aardse bezittingen niet langer dezelfde aantrekkingskracht hebben. Jullie zullen absoluut nergens een gebrek aan hebben, doordat jullie je eigen scheppingskracht bezitten. Jullie zullen bovendien samenwerken wanneer er meer dan individuele kracht is vereist, als jullie bijvoorbeeld een gebouw tot stand willen brengen.Dierbaren, laat dingen op een gepast tijdstip manifesteren en weet dat alles methodisch is en gepland voor jullie geluk en voldoening. Moeilijke tijden worden verkort door onze aanwezigheid en Goddelijke toestemming om het tot een minimum te beperken. Er wordt zoveel gedaan door zoveel Lichtwerkers, zowel in als buiten de wereld dat jullie je echt nergens zorgen over hoeven te maken. Ieder van jullie zal zijn levensplan vervullen en voor velen betekent dat succesvol jullie Ascentie voltooien. Laat daarom anderen hun pad afmaken, zelfs als jullie iets anders zouden wensen. Onvermijdelijk zullen er familieleden of vrienden zijn die een plan hebben dat van jullie verschilt, dus laat hen zelf oordelen over wat voor hen het beste is.Ik ben SaLuSa van Sirius, en vertrouw erop dat jullie met onze hulp meer verlicht worden. Na duizenden jaren vol ervaringen in de dualiteit is er geen noodzaak jullie door de laatste jaren heen te jagen. Maar met een immer toenemend bewustzijn zijn jullie klaar om meer informatie tot je nemen dan ooit. Wij wijzen jullie naar de juiste richting en heb vertrouwen, het zal jullie helpen je eigen toegewijde pad te vinden.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS