Followers

Google+ Followers

maandag 1 februari 2010

01-Feburari-2010 SaLuSa

Kijk naar anderen als jezelf en zie de energie in hun liefdevolle blik, het zal de hardste harten laten smelten.

Alles wat bestaat is energie en het heeft een effect op al het andere dat bestaat. Er is een constante uitwisseling tussen alle levensvormen maar als een ziel een lagere trilling heeft dan die van jou, zal die worden afgebogen of terugkeren naar waar hij vandaan kwam.
Dat vormt jullie bescherming tegen de duistere Wezens en hun voortdurende nadruk op het creëren van verdeeldheid en angst.
Zij proberen jullie nog steeds in hun duisternis en chaos te trekken maar dat kan slechts gebeuren als je het toestaat.Opnieuw is er een maand voorbij en op dezelfde manier als de seizoenen veranderen wanneer dat nodig is, maakt de dualiteit nu plaats voor het Ascentieproces. Het is in feite vrij lang geleden sinds jullie je bewust werden van het hogere plan om jullie trilling te verhogen en jullie hebben magnifiek gereageerd op de uitdaging om dit te doen. Jullie hebben veel ondersteuning gehad van de Broederschap van Licht en jullie hebben het Licht op Aarde gegrond. Met betrekking tot jullie collectief bewustzijn hebben jullie in een relatief korte tijd jullie trilling aanzienlijk verhoogd. Het was dit resultaat dat tot de beslissing leidde om jullie cyclus zijn volledig traject te laten lopen. Er werd gezien dat met de eindtijd van 2012 een groter aantal zielen een niveau zou hebben bereikt dat hen zou toestaan te ascenderen dan anders het geval zou zijn geweest als het Millennium het afsluitingsmoment was geworden.Dierbaren, het doel is zoveel mogelijk van jullie klaar te krijgen voor Ascentie in de tijd die over is voor het gebeurt.De mate van jullie bewustwording neemt nu heel snel toe en de kracht van het Licht op Aarde helpt de donkere energieën om te vormen. Jullie voortgang is heel bevredigend en in sommige opzichten opmerkelijk, gelet op waar jullie zaten aan het begin van de vorige eeuw. De vibraties waren toen extreem laag en vergroeiden samen tot een duistere energie die twee enorme wereldoorlogen veroorzaakte. Veel ervan werd vrijgesteld vanwege Karma maar op hetzelfde moment liet het een restant achter dat oorlogszuchtige landen bleef voeden. Er is nooit eerder een Eeuw geweest waarin zoveel dood en vernietiging heeft plaatsgevonden. De gevolgen hadden nog veel groter kunnen zijn als wij niet met onze tussenkomst hadden verhinderd dat de wereld werd vernietigd. Dit was één van de weinige keren dat wij de uitkomst mocht wijzigen van jullie keuzes vanuit vrije wil. Een dergelijke verwoesting is niet nieuw voor de Mens want zoals jullie je zullen herinneren is jullie beschaving twee keer eerder vernietigd.Jullie beginnen te begrijpen dat de dualiteit niet alleen een spirituele uitdaging is maar ook een experiment dat jullie ondergingen om uit te zoeken hoe jullie zouden overleven als jullie waren afgescheiden van God. Jullie leefden in ieder geval in de overtuiging dat jullie waren afgescheiden terwijl dat nooit mogelijk is. Al Dat Is, leeft binnen de perfecte energie van de Schepper zonder welke het niet zou bestaan. Integendeel, niets kan permanent worden vernietigd maar slechts van vorm veranderen. Dit zullen jullie uit de eerste hand ervaren als jullie met behulp van Ascentie verdergaan om jullie plaats in de hogere dimensies in te nemen. Jullie worden binnenkort bevrijd uit jullie tijdelijke quarantaine op Aarde en mogen de vrijheid van de Kosmos ervaren. Tegen die tijd zullen jullie een niveau van Christusbewustzijn hebben bereikt en zullen jullie jezelf uiten vanuit Onvoorwaardelijke Liefde. Dit is de reden waarom Ingewijde Wezens als Jezus naar de Aarde kwamen om jullie te tonen wat je kon bereiken door in Liefde en Licht te leven. De Aarde is een groot proefveld voor degenen die dergelijke niveau’s willen bereiken.We weten dat het in jullie wereld, waar alles gaande is, moeilijk is je voeten op de grond te houden. Er is nauwelijks een dag waarop jullie niet op de proef worden gesteld waardoor jullie dus voortdurend op jullie hoede moeten zijn. Het herkennen van jullie zwakheden is een eerste stap ze te overwinnen en jullie kunnen veranderen als jullie er aandacht aan geven. Velen van jullie dragen momenteel een zware last omdat jullie besloten hebben de opgestapelde spinnenwebben en rommel van vele, vele jaren op te ruimen. De volgorde was dat jullie ze naar buiten brachten zodat jullie actie moesten ondernemen om ze te verwijderen. Wilskracht en een sterke intentie om jullie leven te leiden als een verheven Wezen zal jullie vrijwel zeker succesvol vooruit helpen. Als jullie de vastberadenheid hebben te slagen, is er weinig dat in de weg staat en jullie zullen het gemakkelijker vinden dan je eerst had gedacht. Geloof in jezelf, want jullie hebben dit pad eerder afgelegd en de taak gaat jullie niet te boven.Ieder van jullie die het Licht van binnen heeft gevonden, is in staat anderen te helpen hetzelfde te doen. Jullie uitdaging is het in de praktijk waar te maken en anderen door jouw voorbeeld te tonen hoe een gebalanceerd en gelukkig leven kan worden bereikt. Het is mogelijk te midden van chaos een baken van Licht te blijven en anderen zullen om die reden tot je worden aangetrokken. Jullie energie zal al degenen die binnen je aura komen, omhelzen en zij zullen worden opgetild. Jullie zullen door een aanraking met de hand, of zelfs een vriendelijk woord, de kracht hebben te genezen want beide dragen jouw energie met zich mee. Kijk naar anderen als jezelf en zie de energie in hun liefdevolle blik, het zal de hardste harten laten smelten.Alles wat bestaat is energie en het heeft een effect op al het andere dat bestaat. Er is een constante uitwisseling tussen alle levensvormen maar als een ziel een lagere trilling heeft dan die van jou, zal die worden afgebogen of terugkeren naar waar hij vandaan kwam. Dat vormt jullie bescherming tegen de duistere Wezens en hun voortdurende nadruk op het creëren van verdeeldheid en angst. Zij proberen jullie nog steeds in hun duisternis en chaos te trekken maar dat kan slechts gebeuren als je het toestaat. Wanneer de toestand lastig wordt, blijf dan gecentreerd en kalm want iedere ziel die het vermogen heeft dit te doen is nodig om voor een gevoel van vrede om hen heen te zorgen.Wij, van de Galactische Federatie, zien binnen de komende paar maanden een aantal mogelijkheden verschijnen die voor de start van een hele keten van veranderingen zouden kunnen zorgen. Disclosure/Openbaarmaking heeft nog steeds prioriteit op dit moment en de aankondiging ervan sluipt dichterbij. Wij zijn zoals altijd volledig voorbereid onze rol te vervullen en we helpen onze bondgenoten op elke mogelijke manier. Sinds 11 september hebben de mensen de waarheid erachter herkend en ook dat een aantal andere gebeurtenissen die de dreiging van terrorisme hebben gevoed, niet zijn wat ze lijken. Als gevolg hiervan is er minder vertrouwen in de uitspraken van regeringsfunctionarissen en we zien de noodzakelijke voorzichtigheid uitgeoefend worden om te vermijden te worden misleid. Toch zal in jullie tijd de dag komen waarop jullie de aangestelde leiders zullen respecteren en vertrouwen en jullie zullen weten dat ze oprecht en authentiek zijn.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik moet jullie vertellen dat jullie reactie op de tragedie van Haïti ons blijft verbazen want jullie hebben laten zien zeer zorgzaam en vrijgevig te zijn met betrekking tot de benarde positie van jullie mede Wezens. Als gevolg hiervan wordt veel meer Licht op Aarde gegrond en versnelt het de dag waarop de Lichtwerkers zullen opstaan om jullie naar een vreedzaam bestaan te leiden. Soms is er een grote tragedie nodig om jullie liefde voor anderen te tonen en het laat zien dat jullie in de kern (het hart) prachtige zielen zijn die hun onveranderlijke band met elkaar niet zijn vergeten. Onze liefde verenigt zich met die van jullie en samen zijn we een krachtige macht ten goede geworden.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


Original and translations of all channeled messages

http://peacelovelove.blogspot.com/ Justificar completamente

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS