Followers

Google+ Followers

maandag 8 februari 2010

Bij elke week die verstrijkt, wordt de situatie duidelijker en onze bondgenoten bereiden zich voor op de laatste zetten waar de eerste bekendmaking uit voort zal komen.
We zouden graag meer informatie met jullie delen maar het bereikt een kritisch punt waarop details het beste geheim kunnen worden gehouden.De dagen van de duisteren zijn geteld maar hun invloed blijft aanwezig totdat verreikende veranderingen tot hun ontzetting uit machtsposities leiden. Bij elke week die verstrijkt, wordt de situatie duidelijker en onze bondgenoten bereiden zich voor op de laatste zetten waar de eerste bekendmaking uit voort zal komen. We zouden graag meer informatie met jullie delen maar het bereikt een kritisch punt waarop details het beste geheim kunnen worden gehouden. We staan tegenover een sluwe oppositie die zich door niets laat tegenhouden om onze plannen te blokkeren en hoe minder ze erover weten, hoe beter het zal zijn. Hier hebben wij een voordeel doordat we weten wat zij plannen en we kunnen, indien nodig, passende maatregelen nemen. Onze handen zijn alleen in zoverre gebonden, zoals jullie zouden zeggen, dat wij volgens de regels spelen en dat er niets onderhands of onwettigs is aan ons handelen. Wij hebben goddelijke orders om ervoor te zorgen dat jullie veilig het einde van deze cyclus bereiken en dat iedereen die voor ascenderen heeft gekozen, in staat is dit te doen.Jullie toekomst is met het hele Universum en miljoenen andere zielen verbonden. Die zal niet worden afgeremd of vertraagd door de capriolen van de duistere kliek en hun toekomst zal in hun eigen verkozen ervaringsniveau verder gaan. Houd in gedachten Dierbaren, dat er andere Universa bestaan waar zielen naar toe kunnen als dat gunstig is voor hun ontwikkeling. Jullie vooruitgang wordt niet lichtvaardig opgenomen maar wordt voor elke ziel zorgvuldig overwogen en jullie worden geleid om datgene te ervaren wat jullie de beste gelegenheid biedt je te ontwikkelen. Alles wat jullie je kunnen voorstellen, bestaat al ergens in de Kosmos en er is niets dat jullie niet kunnen ervaren om jullie wensen te vervullen. De Schepper heeft jullie uitgezonden om ervaringen op te doen zodat met behulp van jullie allemaal, ervaringen kunnen worden gedeeld om zo de weg te openen naar een groter bewustzijnsniveau. Jullie ontwikkelen je net als wij door middel van groepsbewustzijn en het zal geleidelijk meer en meer zielen omarmen die de Eenheid van Al Dat Is erkennen.Evolutie is heel natuurlijk en de wens om dit te doen, blijft voor altijd bij jullie. Het is leuk en lonend, vooral als je eenmaal bent opgeklommen naar de hogere dimensies. Hemels kan een woord zijn dat overbrengt wat we bedoelen maar jullie herinneringen aan dergelijke tijden zijn overschaduwd door de hoeveelheid tijd die jullie al in de dualiteit hebben doorgebracht. Maar omdat jullie als onderdeel van het Ascentieproces volledig bewustzijn gaan ervaren, zullen jullie herinneringen aan eerdere levens in de hogere dimensies terugkeren. Zeker is dat wanneer jullie verlichter worden, de idee van Ascentie en alles wat het met zich mee brengt, jullie dromen over een betere manier van leven zal vervullen. Het zal voorzien in het geluk en de vrede die jullie zoeken en het zal passend zijn voor zielen die hun Goddelijke zelf hebben gevonden.Kijk om je heen en accepteer dat iedere ziel die je ziet, eens was zoals jij, een groots Wezen van Licht dat in de hogere dimensies bestond. Jullie hebben doelbewust en opzettelijk ten bate van alle andere zielen van het hele Universum deze dimensies achter je gelaten. Het resultaat van jullie ervaringen zal anderen, indien nodig, helpen want er ontwikkelen zich nog steeds beschavingen in de lagere dimensies die ze nodig zullen hebben. Zelfs nu kunnen jullie je aansluiten op het massabewustzijn maar het wordt beperkt door jullie huidige bewustzijnsniveau. Wanneer jullie echter eenmaal zijn geascendeerd, zal alle kennis voor jullie beschikbaar zijn.Jullie komen uit de nachtmerrie om de droom te beleven die in feite jullie nieuwe realiteit wordt. Jullie kunnen vluchtige ervaringen van echt geluk hebben gehad maar het zal weinig zijn in vergelijking met wat jullie te wachten staat. Vrede en geluk van binnen en van buiten is een absolute gelukzaligheid en om met in dit opzicht exact gelijksoortige zielen te verblijven, is hemels. We weten dit omdat jullie ons op die manier zullen vinden en omdat wij lange tijd in harmonie met alle leven hebben geleefd. De beschavingen die lid zijn van de Galactische Federatie zijn allemaal geascendeerd en samen vormen wij een enorme kracht om de Schepper goed te dienen.Begin jullie gedachten in de toekomst te projecteren en kijk of je het gevoel van de energie van Liefde en Licht kan opvangen. Degenen onder jullie die hun voeten al succesvol op het pad van Ascentie hebben geplaatst, hebben dit zeer waarschijnlijk al ervaren. Het is jullie directe doel en wanneer jullie je trilling verhogen, zullen jullie meer tijd in Liefde en Licht doorbrengen. We zien meer mensen ontwaken tot hun ware zelf en hoe vaker dit gebeurt, hoe sneller jullie een kritieke Massa bereiken. In de tussentijd blijven vele bronnen het Licht uitgieten over jullie Aarde en de verheffing gaat verder.De Meesters keren terug en sommige zijn al geïncarneerd terwijl ze hun werk uitvoeren om zoveel mogelijk zielen naar het Licht te brengen. Jullie hebben je ideeën over wie ze zijn maar op dit moment geven zij er de voorkeur aan onaangekondigd te werken. Wanneer de grote veranderingen echter zijn voltooid, zullen sommige Meesters onder hun eigen naam terugkeren. Sint Germain die zo nauw met jullie evolutie is verbonden, is altijd gekomen en gegaan zoals hij wilde en hij zal zich zeker aan jullie bekendmaken. Hij had de leiding over een aantal belangrijke vergaderingen over deze periode en zijn invloed is sterk geweest en heeft jullie veel goeds gebracht.Jullie verlangen naar de veranderingen is aanzienlijk toegenomen en we zijn blij dat begrepen wordt dat ze iedereen op Aarde gaan verheffen. Er bestaat geen selectie behalve door jullie als individu en niemand wordt afgewezen als hij/zij voor Ascentie kiest. Het is echter geen geschenk, zoals jullie zouden zeggen, zonder kleine lettertjes want jullie moeten jezelf toewijden aan de taak om jezelf erop voor te bereiden. Leef naar jullie hoogste inzicht over wat nodig is en wees ervan overtuigd dat er hulp komt. Deze unieke gelegenheid komt maar eens in de zoveel keren voor en jullie hebben duizenden jaren deze kans niet gehad. De cycli van het leven komen en gaan voortdurend en jullie wordt een kans geboden om van spoor te veranderen vanuit de lagere dimensie. Niemand wordt onwaardig beschouwd voor deze gelegenheid maar het is aan jullie te bewijzen dat jullie jezelf kunnen verheffen.Ik ben SaLuSa van Sirius en we weten dat er enig verdriet wordt gevoeld bij het vooruitzicht al jullie bezittingen achter te laten maar het is slechts een kleine prijs die moet worden betaald terwijl jullie weten dat elke wens in de hogere dimensies zal worden vervuld. Wat zouden jullie meer willen als jullie exact kunnen creëren wat jullie nodig hebben voor jullie comfort en geluk. De Schepper voorziet in al jullie wensen en vrije wil is jullie grootste geschenk en we weten dat jullie het wijselijk zullen gebruiken.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Original and translations of all channeled messages

http://peacelovelove.blogspot.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS