Followers

Google+ Followers

maandag 22 februari 2010

SaLuSa 22-Februari-2010

Veel van jullie vinden een betrouwbare bron en houden die vast, en dat is aan te bevelen omdat met name verschillende groepen verschillende ideeën hebben over de eindtijden.
Alles zal in ieder geval in de loop der maanden stapsgewijs duidelijk worden en als jullie kritisch zijn, zullen jullie de waarheid herkennen. We houden innig van jullie als grote zielen van Licht en Liefde.

Gebeurtenissen blijven zich met ongekende snelheid voortsnellen en hun kracht is zodanig dat geen enkele hoeveelheid versperringen van de duistere Wezens de door ons allen gewenste uitkomst zal verhinderen. Het is te vroeg om aan te kunnen geven wat er de komende weken zou kunnen gebeuren maar het is gewoon mogelijk dat er enkele aanwijzingen komen over wat er gaat gebeuren. Het meeste van wat er plaatsvindt, is echter buiten jullie gezichtsveld, in het bijzonder met betrekking tot de financiële veranderingen. Het is zeker een tijd van grote veranderingen en datgene wat geen plaats heeft in jullie toekomst, zal wegvallen. Hoe meer jullie worden opgetild door de steeds toenemende energieën, hoe minder jullie betrokken raken bij de lagere energieën. Jullie hogere bewustzijn zal jullie van elke situatie wegleiden die niet jullie groei naar het Licht dient. Oude aantrekkelijkheden zullen minder interessant blijken te zijn en nieuwe gebieden van interesse zullen voor jullie opengaan. Jullie smaak bijvoorbeeld in muziek en kunst in het algemeen, zal zich verplaatsen naar meer verfijnde en klassiekere werken. Dergelijke veranderingen zijn heel natuurlijk als jullie ervoor kiezen meer harmonie in je leven te brengen.Er zijn echter vele Dierbare Zielen die rigide vastzitten met hun overtuiging maar ze voelen zich nog ongemakkelijker wanneer ze vechten om veranderingen in zichzelf tegen te houden. Zonder verandering zullen ze uiteindelijk een ander pad opgaan dan degenen die welwillend de nieuwe energieën hebben geaccepteerd en die in het Zelf hebben geïntegreerd. Dat zal duidelijk hun eigen vrije keuze zijn en niemand zal in staat zijn te beweren dat ze niet de kans hebben gekregen zich te verheffen. De hogere energieën blijven toenemen tot ze een niveau bereiken waarop een grote verheffing plaatsvindt. Dat zal op het einde van de cyclus van dualiteit gebeuren en jullie zullen tegen die tijd klaar zijn voor een nieuw begin. Dat zal van toepassing zijn op alle leven, inclusief jullie planeten in het Zonnestelsel. Dit moet aangeven hoe zeker jullie kunnen zijn over een definitieve afsluiting van jullie tijd in de dualiteit en waarom jullie voortgang niet kan worden tegengehouden.Er is praktisch gezien nog zo weinig tijd over om jezelf voor te bereiden op Ascentie maar we voorzien het ontwaken van veel meer zielen wanneer het ware doel van het leven wordt begrepen. Wat dat betreft is er zoveel misleiding en regelrechte onwaarheid geweest. Op voorwaarde dat mensen een open houding kunnen aannemen voor nieuwe ideeën, is er geen enkele reden waarom ze niet van gedachten zouden kunnen veranderen. Het Licht is er uiteindelijk Dierbaren voor iedereen, als ze het zouden zoeken. Degenen die het al hebben gevonden, kunnen door hun daden anderen aanmoedigen het te zoeken doordat hun manier van doen de harmonie en balans in hun leven uitdrukt. Het leven is er om te beleven en wat is mooier dan een pad te volgen dat jullie bevrediging geeft. Zoveel mensen worstelen hun hele leven met het banen van een weg er doorheen. We stellen voor dat als je een dergelijk probleem hebt, je jezelf vragen stelt over je benadering van het leven want vaak is het te wijten aan het ego dat gelooft dat jullie je moeten laten gelden ten opzichte van anderen. Niemand is groter dan een ander maar jullie zijn vanuit een spiritueel gezichtspunt bekeken, allemaal speciaal. Jullie zijn allemaal grote Wezens van Licht die zichzelf optillen vanuit de duisternis die jullie lange tijd heeft omhuld, om naar het Licht te worden meegenomen dat de ziel voedt.Het grotere levensplan heeft goed in jullie behoeften voorzien en God heeft voor alles gezorgd dat jullie nodig hebben om jullie reis af te maken. Hoe beter jullie je realiseren hoe belangrijk deze tijd is voor jullie toekomst, des te meer nadruk zullen jullie leggen op het verheffen van jezelf. Het is niet moeilijk te doen en wordt ondersteund door het ontwikkelen van een nieuwe geesteshouding die een toekomstvisie mogelijk maakt die bij een ziel van Licht en Liefde past. Dit zijn de tijden waarin jullie als Lichtwerker jullie woorden waar kunnen maken en openlijk de waarheid kunnen bespreken waardoor anderen geholpen worden hem ook te vinden. Dat is alles wat we van jullie kunnen vragen maar wanneer velen van jullie dit stadium bereiken, neemt jullie effect exponentieel toe.Neem de tijd om tot een echt inzicht te komen in waar jullie leven om draaide. Accepteer echter dat wie jullie nu zijn, het resultaat is van al jullie ervaringen. Het beïnvloedt de manier waarop jullie, los van ouderlijk toezicht of scholing, beslissingen nemen. De ware jij zal er altijd doorheen schijnen, zelfs wanneer jullie omwille van karmische redenen betrokken zijn bij netelige kwesties. Door gebruik te maken van jullie innerlijk weten zullen jullie je zonder twijfel boven een conflict verheffen en een volgende stap zetten richting de hogere dimensies. De Mens heeft een zekere voorkeur voor competitieve gebeurtenissen waarbij men met elkaar zijn krachten meet. Met betrekking tot fysiek contact wordt de aantrekkingskracht daarvan echter minder als jullie je ontwikkelen. Waar jullie jezelf echter op allerlei manieren hebben uitgedaagd, heeft dit tot een versterking van jullie karakter geleid. Dierbaren, jullie kunnen vooruit kijken naar levens die in zachtheid en volstrekte vrede worden doorgebracht en heel bevredigend zijn.Jullie kunnen zijn wie je wilt en niemand zal jullie vrije keuze daarin kunnen afpakken. Het is jullie geschenk wat jullie ook verantwoordelijkheid geeft om het wijs te gebruiken, anders kun je nog steeds karma op de hals halen in de hogere dimensies. Het zal zeker niet de extreme uitdagingen bevatten die jullie jezelf gesteld hebben in de dualiteit. De beloning voor het verder verhogen van jullie vibraties is jullie stapsgewijze entree naar zelfs hogere dimensies, totdat jullie het punt bereiken waarop jullie een Wezen van Licht worden. Op jullie huidige, lage punt en zonder volledig bewustzijn worstelen jullie natuurlijk om de immensheid van de dimensies te bevatten en wat het voor jullie betekent. Wees gelukkig en blij dat de Schepper het voor jullie eenvoudig heeft gemaakt om jullie weg terug naar huis te vinden.Hoe heerlijk we het ook vinden om jullie een groter plaatje te geven van wat voor jullie ligt, we willen jullie gedachten niet met te veel in één keer overladen. Jullie hebben vrij veel over de Galactische Federatie geleerd en wanneer we openlijk naar de Aarde komen, weten jullie in grote lijnen wat je kunt verwachten. We weten inmiddels dat we een enorme steun van jullie zullen krijgen en we worden aangemoedigd door het aantal van jullie dat zonder twijfel met ons zou werken. Dat soort vertrouwen is welkom en korte tijd na onze aankomst zullen er prachtige feesten zijn om de gebeurtenis te gedenken. Wat een schitterende tijd wenkt ons en het is niet erg ver verwijderd van manifestatie.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik verbaas me over jullie geesteskracht om jullie weg te vinden door de jungle van informatie die jullie voor je hebben. Veel van jullie vinden een betrouwbare bron en houden die vast, en dat is aan te bevelen omdat met name verschillende groepen verschillende ideeën hebben over de eindtijden. Alles zal in ieder geval in de loop der maanden stapsgewijs duidelijk worden en als jullie kritisch zijn, zullen jullie de waarheid herkennen. We houden innig van jullie als grote zielen van Licht en Liefde.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS