Followers

Google+ Followers

woensdag 5 mei 2010

SaLuSa 05-Mei-2010

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat de Galactische Federatie ernaar uitkijkt jullie in de zeer nabije toekomst te ontmoeten. Zij zullen jullie de middelen brengen om permanente vrede op Aarde te bereiken. Zij zullen jullie ook allemaal met heel veel liefde benaderen en het gloeiende Licht van jullie eigen ziel zien.


Gebeurtenissen op Aarde zijn zich zeker aan het versnellen en verlies nooit het feit uit het oog, ongeacht hoe groot de confrontatie tussen duister en Licht is, dat het Licht al de winnaar is in deze strijd. We zijn hier absoluut zeker van en jullie mogen verwachten er bewijs van te vinden; jullie staan op de drempel een dergelijk bewijs te ontvangen. Maatregelen die de duistere Wezens onder controle zullen brengen, bereiken hun voltooiing en zullen hun invloed in aanzienlijke mate kortwieken. Ze weten dat hun tijd bijna voorbij is en ze halen naar alle kanten uit. Zoals jullie zouden zeggen, we hebben onze vinger aan de pols en ze kunnen hun bedoelingen niet voor ons verbergen. We kunnen niet per definitie al hun acties tegenhouden maar onder bepaalde omstandigheden kunnen we hen verhinderen hun doel te bereiken.

Ondertussen liggen onze plannen klaar en die kunnen gemakkelijk worden herschikt om te voldoen aan wat nodig is in de actuele situatie. We gaan door met onze agenda en we hebben een uiterste datum vastgesteld waarop we moeten handelen. Met het oog op de waarschijnlijke respons van de duistere Wezens zijn we terughoudend in het geven van concrete voorspellingen. Wanneer we echter over immer naderende gebeurtenissen praten om openlijk van start te gaan, bedoelen we een relatief korte periode. Het jaar 2010 zal een jaar zijn dat herinnerd wordt vanwege het begin van de overgang van de duistere controlemechanismes naar de Lichtenergieën die door onze bondgenoten worden meegevoerd. Alles bij elkaar is het Licht exponentieel toegenomen en het is de kracht achter de reinigingsacties die nu zijn begonnen.

We zijn opgewonden over het vooruitzicht eindelijk openlijk naar buiten te treden en monitoren alle kwesties die dit ophouden. We zijn echter niet al te bezorgd omdat we duidelijk een gunstige uitkomst zien. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan die de laatste macht van de duistere kliek wegnemen, zullen wij snel onze posities innemen en zullen jullie velen meer van ons in de lucht zien. Jullie bewustzijnsniveaus geven aan dat het ontwaken van de Mensheid gestage vorderingen maakt en dit versnelt heel erg de veranderingen die nodig zijn om de weg voor ons allemaal vrij te maken. We zijn ruimschoots voorbij het moment waarop jullie al bewust hadden moeten zijn van jullie geschiedenis en die kennis zal zo snel mogelijk aan jullie worden overgedragen. Zoveel van jullie opvattingen, die de wijze hebben gedicteerd waarop jullie leven en re-ageren met elkaar, zijn gebrekkig en dat alles moet veranderen in voorbereiding op Ascentie.

Jullie overtuigingen zijn sterk en soms bevooroordeeld door nationale en religieuze belangen. Wij zullen jullie de waarheid brengen over alle kwesties en met name over jullie recente geschiedenis die door degenen is geschreven die de echte waarheid wilden verbergen. Sta open voor nieuwe versies over de evolutie van de Mens en wij zullen die duizenden jaren terugvoeren naar jullie verre verleden. Jullie zullen zien dat de leden van de Galactische Federatie geen onbekenden zijn in jullie vroege evolutie en in feite zijn ze er meer dan alleen maar betrokken bij geweest. Er bestaat een groter verband tussen ons dan jullie je kunnen indenken en we hebben een rol gespeeld in jullie genetische samenstelling, wat geleid heeft tot wat jullie nu zijn. Wanneer jullie de verschillende type Wezens te zien krijgen van onze Federatie, zullen jullie je verbazen over hoeveel er een nauwe gelijkenis hebben met hoe jullie er nu uitzien.

Dierbaren, jullie worden zorgvuldig voorbereid om ons in de toekomst te vergezellen en we zullen samen staan als Eén. Tegen die tijd zijn jullie Wezens met een bovenbewustzijnsniveau en volstrekt verschillend van wat jullie nu zijn. In sommige opzichten zal het niet zo vreemd zijn omdat jullie terugkeren naar niveaus die eens heel vertrouwd waren voor jullie. Jullie worden weer opnieuw grote Wezens met enorme scheppingskrachten en velen zullen in onze vloot dienstbaar zijn aan de behoeften van anderen. Jullie zullen één van ons zijn, een volledig ontwikkeld Ruimte Wezen met alle kenmerken die jullie in ons zien.

We zien dat de meerderheid van jullie klaar is om positief op onze aanwezigheid te reageren, en velen meer zullen ons accepteren vanwege de verschillende problemen die jullie en jullie Aarde bezighouden. Jullie zouden duidelijk voordeel hebben bij onze hulp op dit moment maar jullie zullen er voorlopig zelf mee moeten worstelen. Zoals altijd streven we echter naar het handhaven van een balans voor jullie zodat zaken niet uit de hand lopen. Elk land is in de greep van de veranderingen die het oude systeem her-vormen en een nieuwe manier is van essentieel belang als ze het oude systeem volledig willen overwinnen. Nieuwe ideeën voor technologische vernieuwingen, die voorheen werden achtergehouden, vinden stapsgewijs hun weg naar het publieke domein. Deze zijn op dit moment hard nodig om de schade van veel industrieën teniet te doen en niet op de laatste plaats om de problemen, zoals die door de mensen worden ervaren, te verlichten.

Jullie zullen niet spoorloos verdwijnen maar je verheffen en opgewassen zijn tegen de noden van het moment. Mensen hebben bewezen heel veerkrachtig te zijn en in staat te improviseren, wanneer dit nodig is. Door jezelf door de onmiddellijke periode heen te helpen, zullen jullie in staat zijn heelhuids uit de problemen te komen totdat met onze hulp volledige veranderingen plaats gaan vinden. Ideeën voor vele bruikbare uitvindingen zijn door ons aan jullie gegeven en zullen helpen het gat te dichten dat door jaren en jaren van geringe werkelijke vooruitgang is ontstaan. De ideeën die wel zijn ontwikkeld hebben jullie niet noodzakelijkerwijs algemeen van geprofiteerd maar werden heimelijk aangewend voor militaire superioriteit. Ze werden gegeven ten voordele van jullie allemaal en met onze hulp zal dat uiteindelijk ook zo zijn. De Mens zal vele diepgaande spirituele lessen leren van deze ervaringen en nader komen tot zijn medemens.

Zoals jullie snel zeggen, houd het hoofd koel, en laat gebeurtenissen jullie vastbeslotenheid om de aandacht gericht te houden op de eindtijden, niet verzwakken. Die zijn nadrukkelijk aanwezig en zullen alles vervullen waar jullie ooit van hebben gedroomd waarmee jullie naar een hoger bestaansniveau worden opgetild. Jullie dromenland is een werkelijkheid die jullie hebben gecreëerd, die steeds dichter de manifestatie ervan nadert en jullie worden ernaar opgeheven. Wanneer jullie vibraties zich versnellen, moeten jullie ook de groeipijnen doorstaan want zij veroorzaken schommelingen in de manier waarop jullie je voelen. Wanneer jullie echter eenmaal de nieuwe energieën hebben geïntegreerd, zullen jullie je heel gelukkig voelen. Houd dit gevoel vast wanneer je het eenmaal ervaart en je zal de laatste dagen zonder noemenswaardige problemen doorkomen. Jullie zullen een dergelijk moment herkennen doordat jullie je gelukkig en vrolijk voelen en in staat om de negativiteit die je omringt, af te weren.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat de Galactische Federatie ernaar uitkijkt jullie in de zeer nabije toekomst te ontmoeten. Zij zullen jullie de middelen brengen om permanente vrede op Aarde te bereiken. Zij zullen jullie ook allemaal met heel veel liefde benaderen en het gloeiende Licht van jullie eigen ziel zien.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS