Followers

Google+ Followers

vrijdag 28 mei 2010

SaLuSa 28-mei-2010

Ik ben SaLuSa van Sirius en draag de groeten van de Galactische Federatie over aan jullie allen, jullie dankend voor jullie grote vertrouwen in ons en de hogere machten van Licht. Jullie zijn grote zielen die wij erg bewonderen, en wij zenden jullie onze liefde voor jullie verheffing.


Terwijl de waarheid meer terrein wint, geldt dat ook voor diegenen die de waarheid verwerpen en desinformatie verspreiden. Daarom wordt jullie gesmeekt om veeleisend te zijn in wat je accepteert en ervoor te zorgen dat je bronnen in overeenstemming zijn met elkaar en vertrouwd. Zoals altijd zou je intuïtie je gids moeten zijn, en als het noodzakelijk is kun je altijd alles aan de kant zetten totdat de tijd komt dat je er een goede beslissing over kunt nemen. Te zijner tijd zul je bedreven worden in het opmerken van dubieuze berichten of artikelen. Als de bel van de waarheid niet klinkt, dan is het duidelijk dat je het niet moet accepteren. Echter, zoals wij graag opmerken, moet je ook open van geest blijven zodat jouw begrip van de waarheid zich kan uitbreiden waar mogelijk. Het is doorlopend en zal met grote sprongen vooruit gaan als wij eenmaal openlijk bij jullie kunnen komen. Al het mogelijke zal worden gedaan om de waarheid te presenteren op een zachtaardige manier, zonder oordeel over diegenen die zichzelf lieten misleiden. De waarheid zal altijd de energie van het Licht bij zich dragen en het zal de valse leringen en opzettelijke leugens wegvagen die de oude leringen en geschriften hebben verwoest.De waarheid begint met de ene almachtige God van jullie Universum. Veel stervelingen werden gezien als goden, zijn zelfs als zodanig benoemd, maar er is in werkelijkheid alleen maar Eén Allerhoogste God. Verschillende namen werden gebruikt, en sommige zielen hebben het verdiend om te worden beschouwd als Heilige, echter, er is nog steeds maar Eén Waarheid, en Eén God. Dit is een goed punt om te starten de mensen samen te brengen en een einde maken aan de claims dat de God van de ene persoon beter is dan die van de andere. De volgende stap is het verwijderen van de leringen die niet afkomstig van God of zijn trouwe dienaren. De wetten van God zijn heel duidelijk en gebaseerd op Onvoorwaardelijke Liefde, en al het andere is niet Gods woord. Nieuwe wetten zullen de Mens vergezellen wanneer hij ascendeert, en met zijn hogere bewustzijnsniveaus geven zij hem zelfs meer vrijheid dan voorheen. Het leven in de Melkweg is zo gevarieerd en in verschillende stadia van evolutie, dat de Mens moet weten hoe zich hierin te gedragen.Het leven is beslist niet saai op Aarde, maar jullie zijn nooit helemaal vrij om te doen wat je wilt. Werkelijke vrijheid is wanneer je door de Melkweg kunt reizen, en dat zal binnen jullie bereik komen. Met onze verfijnde manieren van transport is afstand geen probleem en wij kunnen veelvuldig reizen maken naar verre sterren wanneer wij dat willen. Het helpt ook dat er geen persoonlijke problemen zijn, want wij hebben een perfecte gezondheid, en worden niet ouder, zoals jullie. Ook zijn onze Ruimteschepen geheel zelfvoorzienend en geven ons alles wat wij nodig hebben. In feite zouden wij gemakkelijk enige honderden jaren, in jullie tijdsbegrip, in hen kunnen overleven. Tijd is geen constante en jullie zouden interstellair reizen in eerste instantie vreemd kunnen vinden, maar jullie beginnen nu het idee dat het verleden, het heden en de toekomst zich alle in het Nu afspelen te begrijpen.Dan nu terugkerend naar de Aarde: jullie tijd is gekomen en in de toekomst zullen jullie al jullie ervaringen goed kunnen gebruiken. Jullie zijn in de diepten gestort en nu stijgen jullie met een grote sprong zeer spectaculair op naar de hogere rijken. Jullie toekomst zal geen vergelijkingen vertonen met dualiteit, in plaats daarvan zul je al je geluk en kansen en verkregen wijsheid met anderen delen. Bedenk dat je de Meesters bent geworden die jullie werkelijk zijn, en je zult verwelkomd worden in andere levensstromen. Het leven is weldadig en bestaat overal, waar het zijn weg baant langs een evolutionair pad zoals jullie ook deden. Veel hiervan is onzichtbaar voor jullie ogen omdat het op een ander tempo vibreert dan dat van jullie. Als geascendeerd Wezen en door de macht van de gedachte zullen jullie je hieraan kunnen aanpassen zoals wij dat soms doen. Je zult vele kenmerken hebben die zeer opmerkelijk lijken, zoals het zijn op twee plaatsen tegelijkertijd.De zaken op Aarde zijn op weg naar de laatste ronde, en het is nog maar een kwestie van maanden voordat een grote stap voorwaarts genomen kan worden. Er is natuurlijk altijd enige onzekerheid vanwege het aantal mensen dat betrokken is bij ingrijpende veranderingen. Alles is echter in gereedheid en wij passen onze plannen voortdurend aan op de veranderingen op Aarde. Onze verschijning zal ordelijk verlopen en zal vooraf gegaan worden door de juiste aankondigingen, die op het punt staan gedaan te worden. Deze zijn cruciaal voor onze aankomst omdat elke andere manier geïnterpreteerd zou kunnen worden als een machtsvertoning van onze kant. Dat is niet de manier waarop wij werken. Zelfs wanneer de uiteindelijke datum bereikt is waarop wij jullie voorgaan, zal het nog steeds via jullie ambtenaren verlopen. Het is één ding om onze schepen en onszelf op een ongedwongen manier te laten zien, maar het is nu belangrijk om jullie instemming te krijgen voor een openlijke landing en officieel contact met jullie leiders.Wat er ook gebeurt op Aarde, verlies nooit de redenen uit het oog waarom jullie in deze eindtijden zijn. Ascentie is het meest belangrijke aspect van jullie toekomstige ervaringen. Wat er nu gebeurt is dat de chaos wordt bestendigd door de duistere machten; zij zijn de weg kwijt en proberen tijd te rekken door ons te belemmeren hier te komen. Die truc zal niet werken, en hoe langer het voortduurt, hoe meer het terugstuit op henzelf als er meer dissidenten in hun eigen gelederen ontstaan. Zij storten in elkaar en vechten om het hoofd boven water te houden, maar het zal niet baten want hun capitulatie is al verzekerd. Je zou kunnen zeggen dat het een smerige strijd is, maar dat is onvermijdbaar als je omgaat met hen die geen geweten hebben als het hun acties betreft. Zij hebben ook geen mededogen voor diegenen wiens leven zij verwoest hebben, maar ooit zullen zij ter verantwoording geroepen worden voor al hun misdaden.Ga door zo goed als je kunt, wetende dat jullie lijden niet zal voortduren en dat jullie snel de nieuwe richting zullen zien waarin de Mensheid gaat. De funderingen zijn al gebouwd voor een snelle verandering waar het jullie financiële systemen aangaat. Onze bondgenoten in vele landen hebben overeenstemming bereikt over een plan voor een door metalen ondersteunde munteenheid, en voor het einde van het papiergeld dat jullie naar het bankroet heeft geleid. Dit zijn de essentiële veranderingen om een eerlijk systeem op te zetten, dat jullie verdiensten en eigendommen zal beschermen tegen ongrondwettelijke wetten. De veranderingen zullen de hele wereld beïnvloeden en dat is inderdaad de bedoeling, zodat jullie bevrijd worden uit oneerlijke systemen, waaronder jullie belastingwetten. Uiteindelijk verschijnt er een glimp aan de horizon nu het Licht doordringt tot in elke hoek van jullie wereld.Ik ben SaLuSa van Sirius en draag de groeten van de Galactische Federatie over aan jullie allen, jullie dankend voor jullie grote vertrouwen in ons en de hogere machten van Licht. Jullie zijn grote zielen die wij erg bewonderen, en wij zenden jullie onze liefde voor jullie verheffing.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey

Vertaling: Puk
Email: pmdl@ziggo.nl

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS