Followers

Google+ Followers

maandag 17 mei 2010

SaLuSa 17-Mei-2010

Dat alles zal echter veranderen wanneer we openlijk op Aarde kunnen arriveren. Een aantal mogelijkheden worden zichtbaar die het gebeuren zullen versnellen en wij wachten met interesse wie de eerste zal zijn om de bekendmaking (over o.a. ons bestaan) aan te kondigen.


Het staat bijna te gebeuren maar als het opnieuw wordt opgehouden, hebben we de bevoegdheid in te grijpen en het zelf te doen. We hebben liever dat jullie als eerste met de bekendmaking naar buiten komen omdat we niet willen overkomen alsof we de kwestie forceren.


Het Goddelijk Plan verdraagt echter geen verder oponthoud en er bestaat een finale datum waarop actie is vereist.Door het gevoel dat jullie elke dag tijd tekort komen om alles te doen wat jullie willen doen, is het niet verrassend dat de Mens over het algemeen als ongeduldig wordt beschouwd. Gezien het feit dat jullie verwachtingen vele malen toenamen zonder de voorspelde resultaten te zien, prijzen we jullie vanwege het beoefenen van grote standvastigheid en het (blijven) vooruit kijken naar het moment van voltooiing. Uiteindelijk is het enige beoogde resultaat van alles wat plaatsvindt, gericht op een bevredigende afsluiting van de cyclus van dualiteit. Jullie tijd in de dualiteit is bijna voorbij en toch zullen jullie in de resterende periode de uiterst snelle opeenvolging zien van gebeurtenissen die soms adembenemend zijn. In werkelijkheid banen jullie al vele, vele jaren lang gestaag jullie weg naar Ascentie. De laatste jaren waren veelbelovend, zonder duidelijke tekenen van vooruitgang en toch naderden jullie al die tijd ongemerkt de onvermijdelijke veranderingen die moeten plaatsvinden. Jullie ervaren nu de chaos die gepaard gaat met het opruimen van oude systemen en soms heeft dat heel onprettige gevolgen. Het is echter de inleidende fase tot de introductie van nieuwe manieren in het hanteren van de ontstane problemen. Wees ervan overtuigd dat alles zich uiteindelijk tot jullie tevredenheid zal ontwikkelen, en in veel gevallen jullie verwachtingen ver zal overschrijden.Wij staan klaar en sporen onze bondgenoten aan door te zetten en dat doen ze, terwijl ze van ons de garantie hebben gekregen bij elke stap onze ondersteuning te krijgen. We doen op deze manier veel meer dan duidelijk mag zijn, en een hele belangrijke taak is het voortdurend monitoren van Moeder Aarde. Wij zorgen ervoor dat er een balans wordt gehandhaafd om extreme gevolgen te voorkomen en we zijn met name bezig met de gebieden die onderhevig zijn aan de activiteiten van aardbevingen. We kunnen nauwkeurig voorspellen waar en wanneer ze kunnen plaatsvinden en al kunnen we bij noodzakelijke veranderingen niet tussenbeide komen, we kunnen wel de effecten ervan verminderen. We hebben tot ver terug in de afgelopen eeuw veel problemen behandeld die voortkwamen uit vervuiling en nucleaire neerslag. We hebben besmetting ermee beperkt om zo veel mogelijk genetische schade aan toekomstige generaties te voorkomen. De Mens gebruikt echter verschillende energiebronnen om zijn uitvindingen van energie te voorzien die schadelijke straling uitzenden voor jullie gezondheid. Veel hiervan is bekend aan jullie maar diegenen die ervan profiteren besteden er weinig aandacht aan. Onze technologieën zullen dergelijke problemen oplossen en we zullen jullie kennis laten maken met schone, gezonde en veilige apparaten.De trieste kant van jullie achtergebleven vooruitgang met betrekking tot technologieën, is dat zoveel van jullie bruikbare ontdekkingen opzettelijk in de ijskast zijn gezet. Jullie zijn uitvindingen onthouden die jullie kwaliteit van leven enorm hadden kunnen verbeteren. Jullie zijn onnodig in een positie gebracht waarin jullie hebben geleden door gebrek aan vooruitgang en jullie werden gedwongen op een heel laag niveau van levensonderhoud te leven. Dat alles zal echter veranderen wanneer we openlijk op Aarde kunnen arriveren. Een aantal mogelijkheden worden zichtbaar die het gebeuren zullen versnellen en wij wachten met interesse wie de eerste zal zijn om de bekendmaking (over o.a. ons bestaan) aan te kondigen. Het staat bijna te gebeuren maar als het opnieuw wordt opgehouden, hebben we de bevoegdheid in te grijpen en het zelf te doen. We hebben liever dat jullie als eerste met de bekendmaking naar buiten komen omdat we niet willen overkomen alsof we de kwestie forceren. Het Goddelijk Plan verdraagt echter geen verder oponthoud en er bestaat een finale datum waarop actie is vereist. Het Universum is aan het ascenderen en alles ontwikkelt zich goed en volgens plan, maar we kunnen de kleine Aarde niet de tijdsplanning laten dicteren. Hoe belangrijk jullie ook zijn voor het geheel, jullie zijn nog steeds een relatief klein radertje in een heel groot wiel.We merken dat met het oog op het invoeren van een geheel nieuw systeem, de druk op een volledige financiële beoordeling, toeneemt. We moedigen dergelijke ontwikkelingen aan omdat het oude systeem bewezen heeft ontoereikend te zijn, en omdat het niet ten bate van de mensen opereert. Jullie banksysteem heeft geleidelijk jullie hard verdiende geld verteerd en heeft weinig of geen aandacht gehad voor de moeilijkheden die het gevolg zijn van hun hebzucht. Deze macht wordt nu weggehaald maar alleen een complete verandering zal jullie werkelijke belangen dienen en een rechtvaardig en eerlijk systeem opzetten. Jullie zullen schadeloos worden gesteld, want overvloed zal de terugkeer van voorspoed laten zien en een eerlijk en billijk delen van jullie vermogen. Jullie zullen stapsgewijs een nieuwe levensfase binnengaan die een inleiding is op Ascentie, en die jullie dichter bij de Eenheid brengt waar jullie van gaan genieten. Dierbaren, wij hebben geen geld nodig omdat alles wordt gedeeld en de behoeften van iedere ziel worden vervuld om er voor te zorgen dat zij de hoogst mogelijke levensstandaard hebben. Wanneer jullie dergelijke behoeften niet meer hebben is de kwaliteit van leven idyllisch en is er ruimschoots voldoende tijd voor het bezig zijn met persoonlijke interesses. De krachtsinspanningen van het leven zoals jullie ze nu ervaren, zullen niet langer bestaan en jullie zullen niet meer zwoegen en je het vlees van de botten afwerken, om te bestaan. Het is alleen de zucht naar macht en rijkdom geweest van de rijkste families in jullie wereld, waardoor jullie ontwikkeling naar een dergelijke samenleving op Aarde werd begrensd.Jullie hebben te allen tijde vrije wil gekregen bij het ervaren van de dualiteit. Jullie mogen daarom nadenken over het feit dat jullie dit argeloos hebben overgedragen aan degenen die de drijvende kracht zijn achter werkelijk alle beslissingen die jullie levens beïnvloeden. Dit is de groep die jullie als Illuminatie kennen; zij zijn op dit moment niet meer zo machtig dankzij het grote werk van onze bondgenoten. Wij hebben natuurlijk, zoals altijd, gebeurtenissen op weg geholpen die gunstig voor ze waren en die ondersteuning is volledig aanvaardbaar omdat het Licht de duistere Wezens mag confronteren. Op Aarde wordt de strijd steeds duidelijker en is een reflectie van een grotere strijd die voortduurt in de hogere sferen. De donkere energieën trekken door het Universum en worden door de lagere energieën, waar dan ook, aangetrokken. Het is alsof je de bereidheid aangeeft om je met hen te verbinden, en dat is wat er op Aarde is gebeurd. Duizenden jaren lang zijn jullie onder hun invloed geweest en bijgevolg hebben Wezens met een lage vibratie jullie Aarde geïnfiltreerd. Nu de vibraties aanzienlijk zijn toegenomen is jullie Aarde niet langer een geschikte plek voor hen. Doordat deze blijven stijgen, verzwakt hun invloed en verliezen zij hun macht over jullie. Uiteindelijk zullen ze geen andere optie hebben dan de Aarde te verlaten, en die tijd nadert snel.Ik ben SaLuSa van Sirius en het is geen wonder dat we zoveel bewondering hebben voor jullie. Jullie bevinden je al zo lang in het heetst van de strijd tussen het Duister en het Licht. Jullie overwinning over hen nadert nu de voltooiing en de Hemelen verheugen zich. Laat jullie Licht naar iedereen uitstralen, zelfs naar degenen die jullie als duistere Wezens herkennen. Wees vrijgevig in het delen van jullie liefde met die koppige zielen van de duisternis, want zij hebben jullie hulp nodig op hun weg terug naar de Bron, een reis die iedere ziel onderneemt.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS