Followers

Google+ Followers

maandag 24 mei 2010

SaLuSa 24-Mei-2010


Het zal nu niet lang meer duren voordat jullie aan enkele van onze leden worden voorgesteld en dat zal een heleboel vrees en twijfel wegnemen, waar sommige mensen angstig zijn over onze aanwezigheid.

Wonderen en verbazingwekkende ervaringen staan op jullie te wachten en wanneer jullie er eenmaal meer over leren, weten we dat jullie nooit meer naar deze tijd terugkijken.
Dit wordt zonder twijfel een jaar waar men op terug gaat kijken als zijnde een zeer historisch jaar met betrekking tot jullie evolutie. Het is een tijd waarin jullie ogen voor de waarheid worden geopend en waarin jullie je macht terug gaan eisen. Wat jullie is ontnomen, zal worden teruggegeven zodat jullie een nieuwe periode van zelf-bekrachtiging beginnen. Het duurt enige tijd voor een volledige restitutie middels wettige middelen is bereikt, maar de basis is al gelegd. Degenen die onrechtvaardig hebben geheerst, zullen vertrekken zodat een meer spiritueel gefundeerde regering het over kan nemen. Deze zal van tijdelijke aard zijn totdat er een hervorming heeft plaatsgevonden om een regering te vormen die de goedkeuring heeft van de mensen.Opeenvolgende regeringen zijn de marionetten geweest van de Illuminatie, zelfs als de vertegenwoordigers zich daar niet volledig van bewust waren. Hun macht heeft wereldwijd de politiek beïnvloed en indien nodig, werden steekpenningen en corruptie aangewend. De waarheid over hun activiteiten wordt echter blootgelegd en hun onwettige instituten worden op sluiting voorbereid. Er komt nu zo veel naar boven en dit zal door blijven gaan totdat elk facet van de aanwezigheid van de duistere machten is verwijderd.In de tijd dat jullie aandacht wordt getrokken door gebeurtenissen in de wereld, blijft het Licht toenemen en creëert het de bescherming die nodig is voor jullie veiligheid. In het verleden slingerde de weegschaal van de ene naar de andere kant, maar nu zwaait het Licht de scepter. In de toekomst zal de weg voor jullie soepeler en gemakkelijker worden maar er kunnen wat storingen optreden want er is zoveel meer op te ruimen. Met Ascentie in gedachten zijn het allemaal positieve stappen en in de resterende periode voor Ascentie zullen er ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Deze zijn onvermijdelijk, gezien de omvang van de schade die jullie en jullie Aarde gedurende duizenden jaren is aangebracht. Het is niet alleen een herstel naar wat jullie voorheen hadden, maar ook het vervangen en vooruit helpen naar nieuwe niveaus die alles zullen verheffen. Het is allemaal bewust gepland om de voor Ascentie noodzakelijke toename van jullie bewustzijnsniveaus te versnellen.Dierbaren, met jullie ervaring zouden jullie in staat moeten zijn door de komende periode van onrust heen te komen, zonder van je doel te worden afgeleid. Kijk ten alle tijden meer naar het eindresultaat, in plaats van naar wat er nog moet komen als onderdeel van de veranderingen. Maak je geen zorgen over hoe het wordt bereikt en wees ervan overtuigd dat alles zoals verordend zal eindigen. Geen macht op of buiten de Aarde kan daar verandering in aanbrengen en wij, van de Galactische Federatie, zijn belast met de zorg voor jullie succes. Het zal nu niet lang meer duren voordat jullie aan enkele van onze leden worden voorgesteld en dat zal een heleboel vrees en twijfel wegnemen, waar sommige mensen angstig zijn over onze aanwezigheid. Natuurlijk bestaan er negatieve Ruimte Wezens maar zij worden verhinderd zich met jullie Ascentie te bemoeien.Veel ontwaakte zielen zoeken manieren om anderen te helpen hun pad te vinden, en dat wordt verwelkomd in een tijd waarin sommige hun eerste aarzelende zoektocht naar de waarheid beginnen. Het is aanbevolen dat jullie helpen wanneer daar om wordt gevraagd, maar schrik ze daarbij niet af door te proberen ze teveel in één keer te vertellen. Langzame vooruitgang, waarbij informatie zorgvuldig kan worden overwogen, is veel beter en het mag hen op geen enkele manier worden opgedrongen. Wanneer we eenmaal met jullie via de media kunnen communiceren, zal er een voortdurende stroom aan onthullingen plaatsvinden en met de eerste veranderingen kunnen jullie een hele serie programma’s verwachten die ontworpen zijn om jullie bewust te maken.We willen zo graag dat jullie verder kijken dan de overtuigingen van de Mens die honderden jaren grotendeels onaangetast zijn gebleven. Jullie werden bij zo veel onderwerpen, zoals wetenschap en religie, geleid door geleerde academici die beweerden de waarheid te kennen. Feit is dat jullie nooit stopten met het verbreden van jullie inzicht en zelfs nu worden er grote stappen vooruit genomen. Sommige van jullie overtuigingen zijn het resultaat van oprechte pogingen om de feiten aan jullie door te geven. Maar in andere gevallen hebben ze doelbewust gemanipuleerd om het ego van de betrokkenen te bevredigen, of werd jullie willens en wetens regelrechte onwaarheden verteld. Jullie zullen zien dat veel van wat jullie is geleerd nauwkeurig zal worden onderzocht, en dat veel gebrekkig zal blijken te zijn. De waarheid zal ervoor zorgen dat jullie overtuigingen opnieuw worden beoordeeld, en zal door onweerlegbaar bewijs worden ondersteund.Naarmate de tijd vordert, zullen jullie je ontwikkelen van iemand met beperkte kennis naar een Galactisch Wezen met volledig bewustzijn. Dan zullen jullie de Meester zijn die je in werkelijkheid bent, en je volledige potentiaal tonen. Er is weinig of geen gelijkenis met het Wezen dat jullie nu zijn met beperkt bewustzijn. Na duizenden jaren heel langzaam door verlichting je weg terug te vinden, staan jullie op het punt je in een reis te storten van immense betekenis en kansen. Het is alsof jullie nog maar net de kleuterschool hebben verlaten en voor de eerste keer de wereld daarbuiten zien. Wonderen en verbazingwekkende ervaringen staan op jullie te wachten en wanneer jullie er eenmaal meer over leren, weten we dat jullie nooit meer naar deze tijd terugkijken. Jullie ervaringen in de dualiteit zullen hebben bewezen positief te zijn geweest en jullie zullen nooit meer dat pad opnieuw hoeven te bewandelen.Het is slechts relatief kort geleden dat jullie geest het inzicht heeft toegelaten dat jullie veel meer zijn dan wat men jullie voorheen liet geloven. Met de komst van het Ruimte Tijdperk hebben jullie je blik verruimd, door een ander leven te overdenken waarbij jullie in staat zijn voorbij de grenzen van de Aarde te reizen. Het zal er heel natuurlijk uitzien jullie prachtige wereld te verlaten en jullie plaats naast ons in te nemen. Als beschaving zijn jullie gevolmachtigde leden van de Galactische Federatie en wordt jullie toegang verleend tot alle mogelijkheden voor een schitterend opwindend leven. Jullie Aarde is in vergelijking hiermee een zelf verkozen gevangenis geweest van waaruit jullie nu de sleutels van de vrijheid krijgen aangeboden.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben trots om te gaan met de prachtige zielen van de Aarde. De Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchieën geloven dat jullie voldoende zijn ontwaakt om de mogelijkheid voor Ascentie, die jullie wordt aangeboden, te accepteren. Het vraagt er weinig voor terug, en jullie zullen weten of je klaar bent om een grote stap in de toekomst te zetten, en of je op het pad naar Ascentie zit. Velen hebben die beslissing al genomen, maar degenen die nog weifelen wordt hun kans om jullie te vergezellen niet ontnomen, al begint de tijd krap te worden. Een beslissing zal heel spoedig op de ene of de andere manier genomen moeten worden, want het alternatief van Ascentie is nieuwe ervaringen opdoen op een plaats in de dualiteit. We zouden jullie allemaal willen laten ascenderen maar jullie vrije wil om anders te mogen kiezen is van groter belang.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS